Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hoonete ehitamine ja lammutamine / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Õnnetustel võivad olla tõsised tagajärjed, nagu haigus, pikaajaline töövõimetus või püsiv tervisekahjustus. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriskide  hindamiseks mõelge läbi järgmised aspektid.
 
Raskuste tõstmine
Materjalide teisaldamisel võib tekkida õnnetusoht eelkõige siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete esemete nagu tellinguelementide või ehitusplaatide tõstmiseks või kui neid ei kasutata. Risk kasvab, kui materjalide teisaldamiseks napib ruumi. Õnnetus võib olla eriti raskete tagajärgedega, kui raskete esemete tõstmise juures viibib palju inimesi.

Kukkumine ja komistamine samal tasapinnal
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetusoht tekib siis, kui juurdepääsuteed ei ole märgistatud, need on ebatasased või koristamata. Oht esineb  ka siis, kui liikumisteed on libedad puuduva drenaaži või koristamata lume tõttu.

Madalamale tasapinnale kukkumine, konstruktsioonidest läbi ja neilt alla kukkumine
Madalamala tasapinnale kukkumisega seotud õnnetusi võib juhtuda  siis, kui avaused betoonelementides, augud liikumisteedel või ehitusplatsil ei ole korralikult kinni kaetud, kui tellingud ei ole püstitatud või kinnitatud õigesti, kui katusel töötades ei kasutata ühis- või isikukaitsevahendeid allakukkumise vältimiseks või kui töötatakse piireteta platvormidel, näiteks elemente monteerides. Riskantne on ka redelite ebaõige kasutamine ja töö ebakindlal aluspinnal. Kukkumisoht esineb ka sõidukitesse, kraanadesse jms töövahenditesse sisenemisel ja neist väljumisel.

Käsitööriistad, masinad ja troppimine
Õnnetusoht võib käsitööriistadega ja käsimasinatega töötades tekkida, kui tööriistu, näiteks nurklihvijaid või käsiketassaage kasutatakse valesti või kui neid pole korralikult hooldatud. Esemete kukkumisoht või koorma liikumisoht võib tekkida, kui materjale tõstetakse või tropitakse ebasobivate vahenditega või ohutusvahendeid kasutamata. Riski suurendab ebastabiilne aluspind, kus töövahendid võivad kergemini ümber minna.

Hoonete ja konstruktsioonide  lammutamine
Lammutamisega võib kaasneda hoonete või konstruktsioonide varisemisoht.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika. See hõlmab süstemaatilist tööd ohutuse parandamiseks ettevõttes ja tähendab muu hulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
 
Hooneid ehitades ja lammutades aitavad ohutust tagada järgmised abinõud.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekiks ja tagage, et ülesande täitmiseks oleks varutud piisavalt aega. Tegevuse riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud – näiteks korralike tellingute ja piirete kasutamine, eriti ohtlike töötsoonide eraldamine, sidemete ja tugede paigaldamine varinguohu korral jne.

Põhjalik juhendamine ja väljaõpe
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht ja juhendage töötajaid põhjalikult seoses töödega, mida nad tegema hakkavad. Veenduge, et nad oleksid läbinud  seadusega ette nähtud väljaõppe  tellingute püstitamiseks, laadurite,  kraanade ja teiste ehitusseadmetega töötamiseks.
 
Kasutusjuhendid
Tagage, et töötajad kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti – näiteks  käsimasinatega töötades ei unustata kaitsevahendeid ja  redelid kinnitatakse õigesti. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia ja  hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kasutataks kõiki ettevaatusabinõusid.

Töökoha heakord
Seadke kogu territooriumi hooldamiseks ja koristamiseks sisse kindel kord.  Liikumisteed peavad olema takistustest vabad, sinna ei tohi ladustada materjale ega jätta seadmeid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri õnnetuste ja ohuolukordade analüüsimiseks. Selle alusel saate  kasutusele võtta abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise vältimiseks.

Juhtkond ja töötajad peavad igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama ja kehtestama reeglid, mis kindlustaksid, et töö tehakse ohutult ja vastutustundlikult. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjale õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta, on koondatud tööelu portaali õnnetusohu teemalehele.

Külastusi 2868, sellel kuul 2868

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks