Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hoonete ehitamine ja lammutamine / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb.
 
Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks, et välja selgitada müraga seotud probleeme, tuleb  tähelepanu pöörata müra tasemele ja  sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad ja kas esineb  ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½ –1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist ka  siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Kõik ehitustöödega seotud isikud võivad puutuda kokku teiste samal ehitusplatsil töötavate tööliste tekitatud müraga.
 
Tugevat müra võivad teha näiteks lööktrellid (suruõhu-, elektri- ja hüdraulilised), buldooserid, plaatvibraatorid, teerullid, asfaldifreesid ja -lõikurid.

Müürsepatöödel tekitavad kõige suuremat müra ketaslõikurid ja meiselvasarad. Neid kasutatakse müüride renoveerimisel vuukide külgpindade freesimiseks ning renoveerimistöödel, mille puhul tuleb müüre ja betooni lammutada või lõigata. Ka segumasinate tekitatud müra võib olla probleemne.

Puusepatöödel tekitavad müra   naelapüstolid, löökpuurtrellid, vasarad, käsiketassaed ja ketassaepingid.

Katusetöödel tekitavad müra katusepapi paigaldamisel kasutatavad gaasipõletid ja puitplaatide mõõtulõikamiseks kasutatavad käsiketassaed.
 
Paljud töötajad peavad töö ajal taluma ka pidevat liiklusmüra, mis suurendab koormust kuulmisorganitele veelgi.


Impulssmüra
Müra on kahjulikum, kui ette tuleb ka lühiajalist väga tugevat müra. Selline võib näiteks olla lööktrellide, naelapüstolite ja meiselvasarate tekitatud heli.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb. 

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena tuleb  kinni pidada seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada häiriv müra võimalikult madalale tasemele.
 
Kui asute müra vähendama, mõelge järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige töötamist kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid.
 
Müra summutamine selle allika juures
Seadme hankimisel pöörake tähelepanu müratasemele. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõkkega. Ekskavaatorite mootorimüra  ja müra juhikabiinis saab vähendada mürasummutavate materjalidega.  Kompressorid saab kapseldada mürasummutava materjaliga kaetud kasti või eraldada  teisaldatavate mürasummutavast materjalist seintega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summut ada, tuleb kasutada  sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 2596, sellel kuul 2596

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks