Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hoolekandeasutused ja koduhooldus / Sisekliima

Sisekliima

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Halb sisekliima väljendub selles, et tuntakse ruumides viibides ebamugavust või tekivad terviseprobleemid. Sümptomid taanduvad ja kaovad järk-järgult, kui hoonest lahkutakse.

Halva sisekliima tundemärgid on

  • silmade, nina või kurgu limaskestade ärritusnähud
  • nahaärritusnähud
  • peavalu või raskustunne peas
  • ebaloomulik väsimus või keskendumisraskused
  • iiveldus ja pearinglus

Halb sisekliima võib mõjutada mitmete haiguste kulgu, eelkõige puudutab see hingamisteede haigusi ja selliseid kroonilisi haiguseid nagu astma, bronhiit ja põsekoopapõletik.

Hoolekandeasutustes ja koduhoolduses on kõige sagedasem probleem halb õhukvaliteet, suur CO2 sisaldus, mõnikord ka palavus ja tuuletõmme. Lisaks sellele võib probleeme tekitada ka puudulik koristamine.


Selgitage välja võimalikud probleemid

Sisekliimaga kaasnevate probleemide hindamisel pöörake tähelepanu järgmistele aspektidele.

Palavus, külm ja tõmbetuul
Inimese taju palavusest kujuneb peamiselt keskkonnateguritest: õhutemperatuur, õhuniiskus ja õhu liikumine. Mõjuriteks on ka otsene päikesevalgus, töörežiim, töötaja kohanemisvõime töötingimustega, riietus, töö iseloom ( kehaline pingutus). Liigse palavuse korral tuleb võtta kasutusele meetmed temperatuuri alandamiseks. Ümberkorraldusi tuleb teha ka juhul, kui ruumis on tõmbetuul, jalgade kõrgusel on külm, kui temperatuur kõigub tööpäeva jooksul liiga palju.

Ventilatsioon
Ventilatsioonile tuleb suuremat tähelepanu pöörata, kui ruumis püsib ebameeldiv lõhn, kui õhk on läppunud ja niiske või ruumis viibib ühekorraga palju inimesi. Kui tunnete, et õhk on kuiv, on see enamasti seotud puudulikust  või valest koristamisest tingitud suure tolmukogusega õhus.

Puhastustööd
Kui sisse kantakse palju mustust ja tolmu ning koristada on keeruline, tuleb koristamise lihtsustamiseks midagi ette võtta.

Passiivne suitsetamine
Suitsetamine on siseruumides asuvatel töökohtadel keelatud. Koduhoolduse valdkonnas võib aga tekkida probleeme passiivse suitsetamisega. Kui probleem tekib, tuleb sellega põhjalikumalt tegeleda.

Niiskus
Probleeme võivad tekitada niiskus ja hallitusseened. Jälgige, et põrandatel, seintel ja lagedel ei oleks niiskusplekke ja pöörake tähelepanu sellele, kas mõnda aega kasutamata seisnud ruumides tekib hallituse lõhn.

Probleemide lahendamine

Kui asute sisekliimaga seotud probleeme lahendama, tuleb esmajärjekorras tegeleda nendega, mis mõjutavad sisekliimat kõige rohkem. Kui halva sisekliima põhjus on leitud, on probleemi enamasti tehniliselt lihtne lahendada või leevendada. Vältige sisekliimat reguleerides uute ebamugavuste tekitamist. Näiteks võib põrandavaiba väljavahetamine linoleumi vastu tekitada probleeme akustikaga, kui seda ei ole hoone planeerides arvesse võetud. Koduhoolduse valdkonnas on töötajal mõnikord raske sisekliimat mõjutada. Sellisel juhul võib olla abi probleemide arutamisest kliendiga.

Palavus, külm ja tõmbetuul
Ruumi võivad kuumaks kütta näiteks läbi suurte akende sisse paistev päike või suured, halvasti soojustatud katusepinnad. Soojus võib pärineda ka hoone seest, näiteks valgustitest, inimestest, radiaatoritest ja muudest seadmetest.

Soojuse sissetungimist akende kaudu saate piirata, paigaldades akendele päikesesirmid ja kindlustades, et neid ka kasutatakse. Ärge unustage radiaatoreid jahedamaks keerata. Kui termostaatventiilid ei tööta, tuleb lasta need remontid a. Radiaatorid ja ventilatsiooniseadmed peavad olema lihtsalt reguleeritavad. Kui soojus tuleb sisse läbi seinte või katuste, tuleb need paremini isoleerida. Üks võimalus palavuse vähendamiseks on ventilatsiooni suurendamine.

Tööalad tuleks viia eemale suurematest külma- ja kuumaallikatest, näiteks suurtest akendest ja sissepääsudest. Aknad, millest külm välisõhk sisse puhub, asendage selektiivklaaspakettidega.


Ventilatsioon
Avage aknad ja tuulutage ruume. Võimaluse korral tuleb näiteks puhkepauside ajal ruume kindlasti aktiivselt tuulutada. See on eriti oluline, kui ruumis viibib tavalisest rohkem inimesi. Ruumide harilikuks ventileerimiseks kasutage ventilatsiooniavasid. Selline loomulik ventilatsioon on sobivaim ruumides, kus on suhteliselt suure pinna kohta vähe inimesi. Võimalik on rajada ka loomulikul ventilatsioonil põhinevad ventilatsioonisüsteemid.

Kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, tuleb paigaldada sundventilatsioon, mis puhub ruumi sobival temperatuuril asendusõhku. Sundventilatsioon ei tohi tekitada tuuletõmmet ega müra. Välisõhk tuleb sisse tuua kohast, kus see on võimalikult puhas.

Palju inimesi ruumis
Tagage, et ruumide suurus, seal viibivate inimeste arv ja ventilatsiooni võimsus oleksid omavahel tasakaalus. Püüdke ka piirata aega, mil väikeses ruumis viibib palju inimesi.

Puhastustööd
Enamasti tekib probleeme tolmuga ruumides, kus on palju pabereid või vaipu. Vanu vaipu ei ole võimalik korralikult puhastada. Ka teised tekstiilid, näiteks polsterdatud mööbel ja paksud kardinad koguvad tolmu ja suurendavad tolmu hulka õhus. Puhastustöödel tuleb sellega arvestada. Püüdke ka kindlustada, et sissepääs hoonesse oleks korraldatud nii, et tolmu ja mustust sisse ei kantaks.

Koristada on lihtsam, kui sisustate ruumid kergestipuhastatava mööbli ja materjalidega, kapid ja riiulid võiksid olla kinnised.

Passiivne suitsetamine
Kindlustage, et väljatõmbeventilatsioon ruumides, kus tohib suitsetada, oleks piisavalt tõhus, nii et suits ei leviks teistesse ruumidesse. Kui töötatakse kliendi kodus, tuleb ruume tuulutada. Kliendil ei ole lubatud suitsetada koduhooldaja või teiste töötajate juuresolekul.

Niiskus
Jälgige, kas põrandatel, seintel või lagedel on niiskusplekke. Kui neid leitakse, siis tuleb välja selgitada niiskuse allikas ja see kõrvaldada. Põhjuseks võivad olla lagede või välisseinte ebatihedused, aluspinnast pärinev niiskus, halvasti soojustatud seintele, lagedele või põrandakonstruktsioonidele kondenseeruv niiskus, torustike lekkimine. Niiskusest tugevasti kahjustatud materjalid tuleb välja vahetada. Vähem kahjustatud materjalid on mõnikord võimalik ka lihtsalt kuivatada ja puhastada.

Valgustus
Vajaduse korral tuleb päikesevalguse piiramiseks ja pimestamise vältimiseks paigaldada akendele päikesesirmid. Kindlustage, et ruumides oleks sobiv valgustus ning tööaladel korralik, reguleeritav kohtvalgustus.

Lisateave sisekliima kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööruumide temperatuuri, puhastus- ja hooldustöid, ruumide akustikat ja valgustust on koondatud tööelu portaali sisekliima teemalehele.

Külastusi 3924, sellel kuul 3924

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks