Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hoolekandeasutused ja koduhooldus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonnavaevuste tekkimist.

Kui tõstate, veate või lükkate raskeid patsiente või esemeid või töötate ebasobivas asendis, riskite pikema aja jooksul liigesehaiguste, nagu näiteks osteoartroosi väljakujunemisega. Samuti võib tekkida akuutse ülekoormussündroomi risk, näiteks diski prolapsi näol. Riski suurendab töö külmas ja tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et välja selgitada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Klientide ja raskuste teisaldamine
Klientide tõstmine võib olla seotud suure füüsilise koormusega. Nii võib see olla näiteks siis, kui tõstetakse klienti voodist ratastooli või tualetipotile. Eriti tähelepanelik tuleb olla ootamatult tekkivate ohuolukordade suhtes. Raske võib olla ka kliendi pööramine või tema käte ja jalgade tõstmine pesemisel, riietamisel või tõsteseadme kasutamisel. Raskuste tõstmine on koormavam, kui selg on tõste ajal painutatud või pööratud. Järjest kasvav probleem on klientide ülekaalulisus. Raskusi, näiteks mööblit võib olla vaja tõsta ka ruumide koristamisel.

Väga palju koormavat tõstmist võib tulla ette siis, kui töötatakse suuremate, hooldamist vajavate füüsilise puudega lastega.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Klientide kodusid koristades on oht töötada koormavas tööasendis koormavate liigutustega, näiteks põrandaid pestes ja tolmuimejat kasutades. Tööasend võib koormav olla ka siis, kui tuleb aidata kliendil voodis istuli tõusta. Selg on koormatud, kui töötatakse sageli või pikemat aega kummargil asendis või selga pöörates. Kui peate samal ajal kasutama jõudu, on seljavalude tekkimise oht veelgi suurem. Kui töötatakse ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele.

Raskuste tõmbamine või lükkamine
Kehale võib olla koormav näiteks ratastoolis või patsienditõstukil istuvate klientide tõmbamine või lükkamine ning hooldusvoodite ümberpaigutamine. Eriti koormav on see siis, kui töötatakse kaldpinnal, ebatasasel või astmelisel pinnal, kitsastes ruumitingimustes või kui vahendite käepidemed on ebaotstarbekalt paigutatud, rattad on liiga väikesed või hooldamata.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

  • raske töö tegemiseks kasutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks kõigi vajalike funktsioonidega hooldusvoodeid, mehaanilisi tõsteseadmeid või libistamislinu
  • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • töö tegemiseks on piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetodite kasutamise väljaõppe.

Klientide teisaldamine ja raskuste tõstmine
Kasutage raskuste teisaldamiseks võimaluse korral alati tehnilisi abivahendeid. Vajalike funktsioonidega korralikud hooldusvoodid, transporditavad või lakke monteeritud patsienditõstukid võivad ennetada tervisehäirete tekkimist. Kui tõstate kliente näiteks voodis või neid tualetti aidates, kasutage tehnilisi abivahendeid, näiteks libistamislinu. Hinnake, kui palju saab klient ise tõstmisele kaasa aidata. Pöörake tähelepanu sellele, kas ruum/vannituba on otstarbekalt sisustatud ja kas töö tegemiseks on piisavalt ruumi. Sellisel juhul on töö vähem koormav.

Kasutage suure kaaluga erivajadusega laste ja noorte tõst miseks alati sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks lingtõstukeid, laetõstukeid, elektrilisi jalutuskärusid, ratastoole jms.

Otsustage iga tööülesande puhul eraldi, mitut töötajat selle täitmiseks vaja on. Nii saate vajaduse korral kavandada töö nii, et teatud ülesandeid täidaksid kaks töötajat.

Töötajaid, kelle ülesannete hulka kuulub sage patsientide tõstmine ja teisaldamine, peaks suunama sobivate abivahendite valimise ja kasutamise koolituse läbinud juhendaja. Juhendaja saab töötajaid nõustada töökoha sisseseadmisel, sobivate tööasendite valikul ning abivahendite õigel kasutamisel.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast peab olema võimalik kohandada sisseseadet konkreetsele töötajale, näiteks juhul, kui sama laua taga töötab mitu inimest. Klientide tõstmiseks on tavaliselt vaja, et voodi kõrgust oleks võimalik reguleerida. Hoolekandeasutustes, kus peab lapsi või noori voodi juures aitama, tuleb alati kasutada reguleeritava kõrgusega voodeid.

Tagage, et tööülesannete täitmiseks näiteks tualetis või voodi juures oleks piisavalt ruumi, et saaks tööd teha patsiendi mõlemalt küljelt, kasutada sobivaid tööasendeid ja -liigutusi ning tehnilisi abivahendeid.

Raskuste lükkamine ja tõmbamine
Raskete klientide tõmbamiseks ja lükkamiseks võib kasutada elektrilisi ratastoole jms. Kindlustage, et liikumisteed oleksid ühetasased, libisemiskindlad ja neil ei esineks takistusi, nt astmed . Kasutage abivahendeid, mis on sobilikud nii teisaldatava kliendi, teisalduskoha kui ka ülesannet täitva töötaja seisukohast. Uusi abivahendeid soetades pöörake tähelepanu sellele, kas kohas, kus plaanitakse neid kasutada, on nende jaoks piisavalt ruumi.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 4062, sellel kuul 4062

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks