Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ehitustööd / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Müra võib kahjustada kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, suurendades  õnnetusriski ja vigade teket. Kuulmiskahjustusega võib kaasneda sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast kohinat kõrvades. See haigus kurnab inimest ka psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates müraga seotud probleeme, peate pöörama erilist tähelepanu müra ekvivalenttasemele, sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad ja kas tuleb ette ka lühiajalist eriti tugevat nn impulssmüra.

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½−1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Tugevat müra tekitavad protsessid ja masinad võivad olla näiteks löökpuurtrellid, nurklihvijad, freesid, keermelõikurid ja gaasikeevitus.

Kõige tugevamat müra tekitavad protsessid on liivapritsitööd, põrandate lihvimine, vana põrandakattematerjali eemaldamine masinatega, töö nurklihvijatega, keermelõikuritega, löökpuurtrellidega, ketassaagidega ja naelapüstolitega. Väga valju müra tekitavad põrandate lihvimiseks kasutatavad masinad. Kui tööd tehakse kõvade pindadega ruumis, võimendub müra veelgi. Tugevat müra tekitab ka lihvimistööriistade ja värvipüstolite kasutamine maalritöödel.

Ruumi akustika

Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena tuleb kinni pidada seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleks summutada võimaluse korral ka piirnormist allapoole jääv müra. Kui asute müra vähendama, mõelge järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Võimalusel tuleks vältida muude tööülesannete täitmist  kohtades, kus tehakse eriti mürarikkaid töid.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud tarnija antud kasutusjuhendis.
 
Eraldage müra tekitavad seadmed müratõkkega, kasutage ka teisaldatavaid müratõkkeid.
Paigutage näiteks värvipüstoli kompressor õue või teise ruumi.

Ruumi akustika
ruumide akustikat saab paandada, nt töökodades, paigaldades helisummutavaid materjale ja sirme.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb töötajatele anda sobivad kuulmiskaitsevahendid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud müra teemalehele.

Õigusakt: määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3465, sellel kuul 3465

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks