Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ehitustööd / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist.
 
Kui tõstate, tõmbate või lükkate raskeid esemeid või töötate ebasobivas asendis, riskite valude tekkimisega kätes, kaelas, õlgades, seljas ja põlvedes. Kui te töötate ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskite liigesehaiguste väljakujunemisega. Liigesehaiguste väljakujunemise riski suurendab ka monotoonne töö käsitööriistadega, eriti kui töötate ebasobivas asendis, pikaajaliselt või kui töö on seotud vibratsiooniga.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et välja selgitada, kastöökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Raske või ebamugav võib olla näiteks akende, põrandakattematerjalide, liivakottide, põrandalihvimismasinate, värvi- või liimiämbrite, radiaatorite, tööriistade, kodumasinate, lampide, sanitaartehnika, boilerite ja isolatsioonimaterjalide teisaldamine ja tõstmine.

Raskuste tõstmine on koormavam, kui teete seda väljasirutatud kätega, kui tõstate kõrgemale kui õlakõrgusele või madalamale kui põlvekõrgusele, kui selg on tõste ajal painutatud või kallutatud, kui tõstetav ese on raskesti haaratav, näiteks libe või suuremõõtmeline. Kui ei saa ruumipuuduse tõttu tõsta sobivas asendis, võib ka see olukorda halvendada.
 
Terviseprobleeme võib põhjustada ka korduv tõstmine või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid, näiteks tõstes kaablirulle.
 
Raskuste tõmbamine või lükkamine
Raskuste tõmbamist või lükkamist võib ette tulla näiteks transportides plaate, kaableid, kodumasinaid, boilereid, isolatsioonipakke või põrandakattematerjale. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal ja siis, kui kasutatakse liiga väikeste ratastega või ebaotstarbekalt paigutatud käepidemega vahendeid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Eri tööülesanded koormavad kehapiirkondi erinevalt. Valude tekkimise oht kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas asendis.
 
Kui töötate ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele. Sellise asendi põhjuseks võib olla töö ebasobival kõrgusel, nt töö peast kõrgemal või põlvede kõrgusel. Samuti, kui  te ei saa olla tööpinnale piisavalt lähedal, näiteks paigaldades lakke elektrijuhtmeid või lihvides seinu ja lagesid.
 
Seljale või kaelale langeb suur koormus, kui kummardute või pöörate selga palju kordi järjest või pikema aja jooksul, näiteks põrandatöödel või seinapaneele paigaldades.

Käed on koormatud, kui peate hoidma tööriistu või esemeid käes või kui pöörate ja painutate randmeliigest, näiteks töötades kruvikeeraja, lööktrelli, lihvija või liivapritsiga.

Töö on eriti koormav, kui selleks tuleb samal ajal kasutada jõudu või kui tööriist tekitab vibratsiooni.
Füüsiliselt koormav töö
Füüsiliselt koormavat tööd tehes tõuseb pulss ja kiireneb hingamine. Kui see kestab pikema aja jooksul, riskite tervisehäirete tekkimisega. Füüsiliselt pingutav töö on seotud näiteks pideva materjalide teisaldamisega või treppidest, redelitest üles-alla ronimisega.

Ühekülgne ja koormav töö
Kui töötate suurema osa päevast sundasendis,  näiteks  seisate tellingutel, redelil või töötate kummargil madalas keldriruumis, töötate suurema osa päevast kruvikeeraja või värvirulliga, või ühetaoliste liigutustega, on teie töö ühekülgne ja koormav.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökesk konna saab luua, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutada raskuste transportimisel sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks lifte, rulltransportööre, kaldteid ja käsikärusid
  • planeerida ja korraldada töö nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • tagada, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, põrandapind oleks kindel  ja tasane ning valgustus oleks piisav ja suunatud õigesti
  • tagada, et ühekülgne ja koormav töö vahelduks tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • kohandada töökoht konkreetsele töötajale
  • tagada, et kõiki töötajaid juhendatakse ja õpetatakse kasutama sobivaid abivahendeid ja töömeetodeid.

Tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage tõstmiseks, tõmbamiseks ja lükkamiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Need võivad näiteks olla kraanad, liftid, transportöörid, trepikärud, elektrilised tõstukkärud ja kahvelkärud. On oluline, et töö oleks planeeritud ja korraldatud nii, et esemeid poleks vaja ümber tõsta rohkem kui hädavajalik.

Veenduge, et liikumisteed oleksid puhtad ja ühetasased ning et neis poleks näiteks auke või astmeid.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida, kui kindlustate, et töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja kasutatakse sobivaid töövahendeid. Selgitage enne uute seadmete ja inventari ostmist, , millised on töövajadused. Vältida tuleb juhuslikke oste. Kasulik on seada sisse kindel protseduur, mis seadmed ja töövahendite pideva hooldamise ja korrasoleku.
 
Kasutada tuleb tööriistu ja vahendeid, mis aitavad võimalikult palju piirata allpool põlvekõrgust ja ülalpool õlakõrgust tehtavat tööd. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Füüsiliselt koormav töö
Töö tuleb planeerida töö nii, et füüsiliselt koormav töö vahelduks kergemate ülesannetega või puhkepausidega. Kui raskuste tõstmisega seotud tööd on palju, võivad probleemi lahendada ka tehnilised abivahendid ja alternatiivsed töömeetodid, näiteks radiaatorite transport tõstukiga rõdu või akna kaudu.
 
Ühekülgne ja koormav töö
Probleeme ühekülgse ja koormava tööga saate lahendada näiteks korraldades töö nii, et ülesanded päeva jooksul vahelduksid või et tehtaks puhkepause. Tehnilised seadmed ja abivahendid peavad olema heas töökorras ja käepärast, et saaks töötada sobivas tööasendis, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja -liigutusi on koondatud ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3795, sellel kuul 3795

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks