Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Noored ja alaealised töötajad / Töösuhted / Alaealise töölevõtmine

Alaealise töölevõtmine

Viimati uuendatud: 05.06.2019


Tööandja ei pea taotlema Tööinspektsioonilt luba alla 15-aastase noore tööle võtmiseks, kuid tööandjal on kohustus küsida lapsevanema nõusolekut 7–14-aastase lapse tööle võtmisel. 

Kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist peab tööandja tegema töötamise registrisse vastava kande.  See erineb oluliselt täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötajast, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval. 

7–14-aastase lapse töölevõtmisel tuleb kümme tööpäeva enne alaealise tööle asumist töötamise registri märkuste lahtrisse sisestada alljärgnevad andmed:

  1. Alaealise seadusliku esindaja nõusolek;
  2. Alaealise töötingimused, sh töö tegemise koht ja töökohustused;
  3. Andmed koolikohustuslikkuse kohta.

Selgitame, et e-maksuametis sujuvaks ja kiireks töötamise registri kande salvestamiseks ei tohi  töötamise registri kandes märkuste lahtrisse sisestatud tekst sisaldada jutumärke, ülakomasid, komasid ega semikooloneid.

NB! Kui tööandjal ei õnnestu muuta või täiendada TÖR-is märkuste lahtris alla 15-aastase alaealiste töötamise tingimusi, siis tööandja võib saata info aadressile noored|ät|ti.ee ehk Tööinspektsioonile on oluline eelkõige info kättesaamine.

Kindlasti tasuks juurde lisada kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta – see muudab menetluse sujuvamaks.

Töötamise registrit haldab Maksu-ja Tolliamet, kes edastab andmed registreeritud alaealise kohta Tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ning küsida täiendavat informatsiooni. Kahtluse korral on inspektoril õigus tööandjalt küsida:

  • Alaealise kontaktandmeid, et veenduda alaealise soovis tööle asuda;
  • Alaealise seadusliku esindaja kontaktandmeid, et veenduda nõusoleku andmises;
  • Alaealise sünniaega ja vanust ning andmeid koolikohustuslikkuse kohta;
  • Samuti töötingimuste selgitust, sh andmeid töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta. Ohutuse veendumiseks võib inspektor küsida tööandja käest töökeskkonna riskianalüüsi ning koostatud ohutusjuhendeid. 

Pärast kümme tööpäeva möödumist ning inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

 1. juulist 2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega saab tutvuda Riigi Teatajas 

Külastusi 3679, sellel kuul 3679

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks