Avaleht / Kasulikku / Tööstressi kaardistaja

Tööstressi kaardistaja

Viimati uuendatud: 10.06.2019


__thumb_-2-töösterss.JPG

Tööstressi kaardistaja on abivahend töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite läbiviimiseks ning ettevõtte töötingimuste tundmaõppimiseks, võimaldades organisatsioonil hinnata võimalike stressorite esinemist oma töökeskkonnas. Kaardistaja vahendusel saate elektroonilise või paberkandjal oleva küsimustiku abil koguda töötajate hinnangud oma töötingimustele ning võrrelda neid Eesti keskmisega (vastavad andmed pärinevad uuringust "Psühhosotsiaalsete riskide levik Eestis", Centar 2010).

Tööstressi kaardistaja küsimustikus on 35 küsimust, mis mõõdavad 6 olulist tööga seotud stressorite rühma (töökoormus, otsustusõigus töö üle, rollinõuded, tööalased suhted, juhi ja kolleegide poolne toetus ja muudatuste juhtimine). Kaardistajat võib kasutada iseseisva mõõtmisvahendina või liita selle küsimusi juba olemasoleva personaliuuringu küsimustele. Mõlemal juhul on aga kaardistaja küsimuste tulemuste analüüsiks soovitatav kasutada kaardistaja veebiversiooni analüüsivahendit. Töötingimustest täpsema pildi saamiseks tuleks kaardistajaga saadud tulemused läbi arutada töötajatega ning hinnata ka muud organisatsiooni käsutuses olevat infot, nagu  nt töötajate haiguspäevade arv, tööjõu voolavus jms.

Kaardistaja küsimuste koostamisel on lähtutud parimast olemasolevast tõenduspõhisest teadmisest, mis seob töö omadusi terviseväljunditega. Küsimustik on loodud hea juhtimispraktika toetamiseks, pakkumaks ettevõtetele ja organisatsioonidele tagasisidet selle kohta, kuidas nende töötajaskond oma psühhosotsiaalset töökeskkonda hindab. Küsimustiku on välja töötanud Suurbritannia Töötervishoiu ja tööohutuse amet (HSE) ning selle originaalnimetus on HSE Management Standards Indicator Tool. HSE materjalidest on lähtutud ka sellel lehel pakutavate kaardistajaga seotud infomaterjalide koostamisel.

Külastusi 6831, sellel kuul 6831

Stressi kaardistamise abivahend

Tööstressi kaardistaja

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks