Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Töövahendi ülesehitus

Töövahendi ülesehitus

Viimati uuendatud: 28.03.2014


Töövahend koosneb neljast osast:

 • Tööpõhi
 • Kaardid
 • Tulemuste vorm
 • Töövahendi teemade ülevaade

Tööpõhi

__thumb_-2-Toovahendi_pohi_tookeskkonna_toovahend.jpg __thumb_-2-Toovahendi_pohi_tookeskkonna_toovahend_2.jpg

Töövahendi tööpõhi on mõeldud kasutamiseks grupitöös. Enne grupitöö algust tuleb grupitöö läbiviijal tööpõhi ette valmistada ja asetada tööpõhjale mängukaardid. Tööpõhi on universaalne ja seda kasutatakse kõikide teemade läbitöötamisel.

Grupitöö käigus lahendatud ülesannete ja oma organisatsiooni olukorra analüüsi käigus kasutatud kaartide asetamine tööpõhjale moodustab ülevaate antud teema olukorrast teie organisatsioonis. Tekib nn olukorra kaardistus, mida on võimalik kasutada sisendina organisatsiooni töökeskkonna arendamisel.

1. tasemel on tööpõhjal märgistatud lahtrid vastamata ja vastatud kaartide asetamiseks. Sealhulgas on eraldi koht alaülesannete kaartide (nt kaardipakk E1) asetamiseks grupitöö alguses. Lisaks sellele on erinevate alaülesannete lahendamiseks (nt isikukaitsevahendite määratlemiseks kaardipakk A1, ohutegurite määratlemiseks kaardipakk C1) suurem ristkülik, kus saab püstitatud ülesandest  lähtudes kaarte lahterdada ja korrastada.

2. tasemel on kolm väiksemat märgistatud ristkülikut ehk lahtrit, kuhu pannakse vastamata ja vastatud kaardid. Suuremat valget ristkülikukujulist lahtrit võib kasutada vastavalt vajadusele juhtumianalüüside lahendamisel.

3. tasemel on kaks väiksemat märgistatud ristkülikut ehk lahtrit, kuhu pannakse vastamata ja vastatud kaardid. Nende all on pisut suurem riskülikukujuline lahter, kuhu saab asetada teie organisatsiooni kirjeldavad kaardid. See on mõeldud kasutamiseks teemade puhul, kus tuvastatakse lisaks probleemidele ja lahendustele ka organisatsioonis esinevad ohutegurid või kasutamist vajavad isikukaitsevahendid. Kolmanda taseme kõige suurem lahter on mõeldud analüüsi tulemusel tuvastatud probleemide ja sobivate lahenduste leidmiseks. Kaarte võib korrastada ja struktureerida vastavalt vajadusele, kuid soovitatav on iga probleemi juurde leida ka lahendus.

Töövahendi kaardid

Töövahendi kaarte on kolme tüüpi:

 • suured kaardid, kus on erinevate tasemete aruteluküsimused;
 • väikesed kaardid, mida kasutatakse aruteluküsimuste juures alaülesannete lahendamisel (nt töökeskkonnavoliniku kohustuste ja õiguste määratlemine; isikukaitsevahendite tundmine);
 • meeskonnatunde loomise ja virgutusvõimlemise kaardid, mida saab panna vastavalt soovile suurte kaartide vahele puhkepauside tegemiseks.

Iga teemavaldkonna kaardid on eristatud värvidega. Lisaks on vasakpoolses nurgas toodud teemavaldkonna nimetus (vt järgnev joonis).

__thumb_-2-kaardid_tookeskkonna_toovahend.png

All paremas nurgas on kirjas, mis taseme kaardiga on tegemist: teadlikkus (1. tase), juhtumianalüüs (2. tase) või organisatsiooni olukorra analüüs (3. tase). Küsimuste vastused ja korrektsed lahendused on toodud kaartide pöördel.

Väikestel kaartidel on nimetuse juures lisaks ka nö alaülesande number, millele viidatakse ülesandekaardi tekstis (näiteks H1, H2, H3). Kõiki ühe alaülesande kaarte kokku nimetatakse kaardipakiks.

Lisaks mängukaartidele on töövahendiga kaasas rohelist värvi meeskonnatunde loomise ja virgutusvõimlemise kaardid. Neid saab panna vastavalt soovile tavaliste arutelukaartide vahele.

Peale 1- kuni 1,5-tunnist töövahendi kasutamist on hea teha tuju tõstmiseks ja lõdvestumiseks näiteks kerge võimlemisharjutus. Samuti võite neid kasutada grupitöö alguses esimese harjutusena. Lae alla kava meeskonna- ja energiaharjutustega.

Töövahendi kasutamise käigus sooritatud virgutusvõimlemise harjutusi saavad töötajad hiljem ka oma töös kasutada, et pikast istumisest või sundasendist tekkivaid lihaspingeid oskuslikult leevendada.

Tulemuste vorm

Tulemuste vorm on abivahend grupitöö läbiviijale (nt töökeskkonnaspetsialistile) töövahendi kasutamise tulemuste kirja panemiseks. Tulemuste vorm keskendub organisatsiooni olukorra analüüsi tulemuste kaardistamisele. Seda on võimalik täita nii arvutis kui ka käsitsi.

Tulemuste vorm sisaldab järgmisi lahtreid:

 • Üldteave – läbi töötatud teema, osalejad ja kuupäev
 • Probleemid – pange kirja organisatsiooni olukorra analüüsil tuvastatud kitsaskohad ja probleemid
 • Lahendused – kirjeldage tuvastatud probleemide lahendusi
 • Muud kommentaarid – muude oluliste teemade või märkuste kirja panemiseks arutelu käigus

Iga läbitud teemavaldkonna organisatsiooni olukorra analüüsi kohta täidetakse eraldi vorm. Kui käsitlete sama teemat mitmel erineval grupiarutelul, siis on soovitatav täita iga arutelu tulemuste kohta eraldi vorm. Tulemuste vormi täitmine ei ole kohustuslik, kuid on käepärane võimalus arutletu kirja panemiseks ja hilisemaks meenutamiseks.

Töövahendi teemade ülevaade

Teine abivahend grupitööde läbiviijale on töövahendi teemadest ülevaadet andev tabel. Vorm koondab kõikide grupiarutelude tulemusi, et saada koondülevaade organisatsiooni töökeskkonnaalaste teemade olukorrast.

Selles vormis on loetletud kõik töövahendi teemavaldkonnad, mille juures saab grupitööde läbiviija ära märkida erinevatel grupiaruteludel läbitud teemad ja töövahendi tasemed. Lisaks saab grupitöö läbiviija ära märkida koondhinnangu konkreetse teemavaldkonna olukorrale teie organisatsioonis.

Vormi täitmise näidis on toodud järgnevalt.

__thumb_-2-Vormi_taitmise_naidis.jpg

Külastusi 4221, sellel kuul 4221

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks