Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Töövahendi teemad

Töövahendi teemad

Viimati uuendatud: 28.03.2014


Töövahend hõlmab 9 töökeskkonnaalast teemat.

A. Isikukaitsevahendid
B. Ohutuskultuur
C. Töökeskkonna ohutegurid
D. Töökeskkonna riskid, nende analüüs ja ennetus
E. Töökeskkonnaalase juhendamise korraldus
F. Töökorraldus
G. Töötajate ja tööandjate vahelised konfliktid
H. Töötajate kaasamine
I. Õnnetusoht

Töövahendi kasutamisel on organisatsioonil võimalik otsustada, millised teemad on organisatsiooni seisukohast olulised ning tuleks läbi töötada. Soovitusi teemade valiku kohta leiate ettevalmistavate tegevuste lehelt.

1. tase: töökeskkonnaalaste teadmiste ja teadlikkuse tõstmine
2. tase: töökeskkonna juhtumianalüüsid
3. tase: oma organisatsiooni töökeskkonna analüüs

1.tase: töökeskkonnaalaste teadmiste ja teadlikkuse ülesanded

Töövahendi 1. tase sisaldab erinevaid küsimusi ja ülesandeid, mis on mõeldud töökeskkonnaalase teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks. See tagab vajalikud eelteadmised ja ühtse töökeskkonna teemade mõistmise juhtumianalüüside lahendamiseks (2. tase) ja enda organisatsiooni analüüsi läbiviimiseks (3. tase).

Kaartide ühel poolel on esitatud küsimused, mida tuleb grupis arutada. Peale arutelu käigus vastuseni jõudmist, tuleb tutvuda kaardi pöördel esitatud vastusega. Mõningate küsimuste juures on toodud ka väiksemad lisaülesanded, mida on selgitatud täpsemalt juba konkreetse küsimuse juures.

Üldjuhul tuginevad küsimused ja vastused Tööinspektsiooni ja veebiportaali Tööelu teabele, kuid arutelu käigus võite jõuda ka teistsuguse vastuseni, mis võib samuti õige olla.

2. tase: töökeskkonna juhtumianalüüsid

Töövahendi teine tase koosneb erinevatest töökeskkonnaalastest juhtumitest, mis aitavad mõista töökeskkonnas ette tulla võivaid juhtumeid (sh tööõnnetusi) ning aitavad hiljem organisatsiooni olukorra analüüsil (3. tase) tuvastada ka enda organisatsiooni probleemkohti ja arenguvõimalusi.

Juhtumikaardid ei ole seotud ühe konkreetse teemaga, vaid üks juhtum võib hõlmata ka mitut erinevat teemavaldkonda (nt isikukaitsevahendid, ohutus¬kultuur ja õnnetusoht). Juhtumite valiku kohta leiate nõuandeid ettevalmistavate tegevuste lehelt.

Juhtumianalüüside kaartidel on kirjeldatud erinevaid olukordi ning seejärel esitatud küsimused selle lahendamiseks. Nii nagu 1. taseme küsimustega kaartide puhul on siingi toodud võimalik lahendus kaardi pöördel.

3.tase: oma organisatsiooni töökeskkonna analüüs

Töövahendi kolmas tase on mõeldud teie organisatsiooni töökeskkonnaalaste teemade analüüsimiseks. Selleks on sõnastatud aruteluküsimused, mille tulemusel on teil võimalik tuvastada organisatsiooni töö¬keskkonnaalased kitsaskohad ning leida neile lahendused. Arutelu tulemusel suureneb ka töötajate arusaam ja teadlikkus organisatsiooni töökeskkonnast.

3. taseme aruteluküsimused on erinevat tüüpi:

  • Aruteluküsimused, kus teie poolt antava vastuse põhjal selgub, kas konkreetses valdkonnas esineb kitsaskohti või mitte. Kitsaskohtade esinemisel antakse juhised probleemi kirjeldava kaardi väljavalimiseks, millele hiljem ka lahendus leitakse.
  • Aruteluküsimused, mis juhivad teid ühelt aruteluteemalt teisele, sest teie antavast vastusest oleneb järgmisena arutlusele tulev küsimus. Selleks jälgige kaartidel toodud juhiseid.

Arutelu käigus tuvastatud kitsaskohad, arenguvõimalused ning lahendused probleemide ületamiseks tuleb panna tööpõhjal selleks ettenähtud kohtadele. Selle tulemusel moodustub organisatsiooni töökeskkonnaalaste teemade olukorrakaardistus.

Külastusi 4048, sellel kuul 4048

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks