Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Töövahendi kasutamine

Töövahendi kasutamine

Viimati uuendatud: 28.03.2014


Töövahendi kasutamine tähendab selle ühe või mitme konkreetse teema läbitöötamist töötajate grupis. Järgnevalt on toodud ülevaade töövahendi kasutamise tegevustest.

 1. Asetage tööpõhi lauale ja kasutusele tulevad kaardid selleks ettenähtud kohtadele.
 2. Paigutage kõik osalejad laua ümber nii, et kõigil oleks võimalik töölauda näha ja sealt kaarte võtta.
 3. Tehke sissejuhatus, selgitades grupitöö eesmärki ja tulemuste rakendamist, ning pange paika põhireeglid (nt kõik peavad aktiivselt osalema, kellegi ideid ei tohi halvustada, mobiilid on keelatud jne).
 4. Alustage mängulaualt kaartide võtmisega vastavalt valitud teemadele.
 5. Püüdke jälgida, et arutelu jääks etteantud teema piiridesse.
 6. Püüdke jälgida, et kõik osalejad saaksid aktiivselt kaasa rääkida – vajadusel andke tagasihoidlikumatele inimestele eraldi sõna.
 7. Grupitöö lõpus paluge igal osalejal öelda, milline on tema jaoks kõige kasulikum arutelu käigus saadud mõte ja mida ta edaspidi oma tööharjumustes muudab.
 8. Täitke ka tulemuste vorm, milles saate ära märkida tuvastatud probleemid ja nende võimalikud lahendused.

Grupitöö läbiviimine

Grupiliikmed lahendavad ülesandeid meeskonnatööna ja jõuavad vastusteni arutelude käigus. Kõik laua ümber istuvad töötajad võtavad üksteise järel ühe kaardi, millel olevat küsimust hakatakse arutama.

Töövahendi grupitööd alustatakse teadlikkuse küsimustest (1. tase), seejärel liigutakse vastavalt juhtumianalüüside (2. tase) ja oma organisatsiooni analüüsi (3. tase) juurde.

Grupitöös küsimustele vastamise protsess toimub järgmiselt:

 • Kõik laua ümber istuvad töötajad võtavad üksteise järel ühe kaardi ja loevad seal oleva küsimuse ette.
 • Grupiarutelu käigus jõutakse ühtse vastuseni, millega kõik nõustuvad.
 • Kaardi võtnud töötaja sõnastab vastuse ja loeb ette kaardi pöördel toodud vastuse. Kui grupiarutelu käigus jõuti teise vastuseni, siis arutatakse vajadusel vastuses esinenud erinevusi.
 • Kui kaardil toodud ülesanne seisneb mingi alaülesande lahendamises, siis tehakse ka seda meeskonnatöös kaardi võtnud grupiliikme eestvedamisel.
 • Seejärel võtab kaardi järgmine töötaja ja protsess kordub.
 • Kui ühe taseme küsimused on läbi töötatud, liigutakse järgmise taseme juurde.

Sohki ei tohi teha ja vastust kaardi pöördel vaadatakse alles pärast seda, kui ühise arutelu käigus on vastus sõnastatud.

Paljudel juhtudel ei ole küsimustele õigeid või valesid vastuseid – see sõltub organisatsioonist ja arutelu tulemustest.

Külastusi 3602, sellel kuul 3602

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks