Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Sissejuhatus

Sissejuhatus

Viimati uuendatud: 27.03.2014


Turvaline töökeskkond ja töötajate teadlikkus töötervishoiust ja tööohutusest on organisatsiooni jaoks mitmes mõttes olulised – sellest sõltuvad nii tootlikkus kui ka otsesed ja kaudsed kulud, mis on seotud töötajate haigestumiste ja vigastustega. Näiteks on tööandja kulu haigena töötamise puhul sageli suurem kui haigestunud töötaja töölt puudumise korral: halva enesetunde tõttu on tootlikkus väiksem ja tehakse rohkem vigu, mida tuleb hiljem parandada. Lisaks võivad pingestuda suhted töökaaslaste ja äripartneritega (Rose 2012).

Töökeskkonnast tulenevate vigastuste puhul tuleb arvestada ka kompensatsioonide maksmisega. Vähendades töökeskkonna riske ja ohutegureid, tunnevad töötajad ennast turvalisemalt ning nende motivatsioon on suurem. Seega on iga organisatsiooni jaoks oluline, et töö ja töökeskkond ei kahjustaks töötajate tervist. 

Töövahendi kasutamise eesmärk ja vajalikkus

Et aidata liikuda Eesti organisatsioonidel turvalisema töökeskkonna loomise suunas, on Ernst & Young Baltic AS töötanud Sotsiaalministeeriumi tellimusel välja töövahendi, mis võimaldab töötajate kaasamise kaudu töökeskkonda paremaks muuta. Siinkohal on rõhk just töötajate kaasamisel, sest kaasates neid töökeskkonna arendamise protsessi, mõistavad nad muudatuste vajalikkust ja panustavad ka ise rohkem. Töövahend aitab kinnistada töötajate seas levinud häid harjumusi ning lükata ümber aja jooksul kujunenud väärarvamusi. Lisaks saavad töötajad analüüsida enda organisatsiooni kitsaskohti ja pakkuda neile lahendusi.

Töövahend on mõeldud kasutamiseks nii töökeskkonnaspetsialistidele, juhtidele ja personalispetsialistidele kui ka kõigile teistele töökeskkonna temaatikast huvitatutele. Tegu on grupitöö läbiviimise vahendiga, mis võimaldab parandada aktiivse osaluse ja arutelu abil töötajate teadmisi neid ümbritsevast töökeskkonnast, töötervishoiust ja tööohutusest.

Töövahend sobib kasutamiseks erinevatel organisatsioonisisestel üritustel:

  • Töötervishoiupäevad
  • Organisatsiooni sisekoolitused, sh näiteks sissejuhatavad koolitused uutele töötajatele
  • Meeskonnakoolitused
  • Muud organisatsioonis korraldatavad üritused

Kuna töövahend on vormilt mänguline, on selle abil tavapärasest lihtsam parandada töötajate töökeskkonnaalast teadlikkust. Töövahendi kasutamine põhineb grupitööl, mis aitab tekitada töötajates ühtse meeskonna tunnet ning luua kindlust, et töötajate arvamusi kuulatakse ja püütakse arvesse võtta. Töövahendi ühisel, mängulisel kasutamisel saadud tulemusi on võimalik kasutada organisatsiooni riskihindamise läbiviimisel.

Külastusi 4842, sellel kuul 4842

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks