Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Mõisted

Mõisted

Viimati uuendatud: 07.07.2017


Töövahendi erinevate teemade läbitöötamisel võib tulla ette mõisteid, mida küll töövahendi teistes osades on selgitatud, kuid mida töötajad pole läbinud. Sellistes olukordades aitab grupitöö juhti mõistete selgitamisel järgnevalt toodud olulisemate mõistete ülevaade.

Isikukaitsevahend – kandja seljas, peas, jalas või käes kantav vahend, mis on konstrueeritud ja valmistatud kandja kaitsmiseks tema elu ja tervist ohustavate väliste tegurite eest.

Oht – olukord, kus võib toimuda õnnetus või tekkida kahju.

Ohutegur – töökeskkonnas esinev tegur, mis võib ohustada töötaja või töökeskkonnas viibiva isiku elu või tervist.

Ohutuskultuur – viis, kuidas ohutust organisatsioonis tajutakse, väärtustatakse. See peegeldab pühendumist ohutusele organisatsiooni kõigil tasanditel. Ohutuskultuur võib olla positiivne või negatiivne.

Risk – ohuolukorra tekkimise või õnnetuse toimumise tõenäosus.

Töökeskkonna riskianalüüs – analüüs, mille käigus selgitatakse välja ja hinnatakse töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajate tervist ohustada.

Töökeskkonnanõukogu – vähemalt neljaliikmeline organisatsioonisisene institutsioon, kus lahendatakse töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi.

Töökeskkonnaspetsialist – töökeskkonna alal pädev töötaja, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid organisatsioonis.

Töökeskkonnavolinik – töötajate poolt valitud isik, kes esindab töötajate arvamust töötervishoiu- ja tööohutusealastel läbirääkimistel tööandjaga.

Tööohutus – töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna saavutamiseks, mis võimaldab teha töötajal tööd oma tervist ohtu seadmata.

Töötervishoid – erinevad tegevused, mis aitavad hoida töökeskkonnas töötaja tervist. Töötervishoiuna mõistetakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist.

Usaldusisik – töötaja, kes on valitud töötajate üldkoosoleku või ametiühingu liikmete poolt esindamaks töötajate huve.

Ühiskaitsevahend – tehniline vahend, mis kaitseb ohu eest samaaegselt mitut selles töölõigus olevat töötajat.

Külastusi 7087, sellel kuul 7087

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks