Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Ettevalmistavad tegevused

Ettevalmistavad tegevused

Viimati uuendatud: 28.03.2014


Enne töövahendi kasutamist tuleb töövahend ette valmistada ja planeerida grupitöö läbiviimine (sh moodustada töötajatest grupid).

Töövahendi kasutamise ettevalmistavate tegevuste etapid on järgmised:

 1. Tutvuge põhjalikult töövahendi juhendiga
 2. Valige välja teemad, mida soovite kasutada
 3. Printige välja mängupõhi, printige ja lõigake välja kaardid, mida kasutama hakkate (juhul, kui kasutate elektroonilist versiooni)
 4. Moodustage töötajatest grupid
 5. Leppige kokku grupitöö kuupäev ja kellaaeg, broneerige koosolekuruum

Teemade valik

Tänu erinevatele tasanditele ja teemadele on võimalik töövahendi osasid omavahel vastavalt teie organisatsiooni vajadustele kombineerida. Seega on erinevaid töövahendi teemasid võimalik katta ka erinevatel grupitöödel. Samuti muudab see töövahendi kasutamise huvitavaks ja loomingulisemaks.

Näiteks on töövahendi ühe kasutamiskorraga võimalik

 • töötada läbi ühe või mitme teema kõik tasemed
 • töötada läbi valitud teemade 1., 2. või 3. tase

Olenemata organisatsiooni tegevus-valdkonnast, on soovitatav katta kõik esimese taseme ülesanded, sest töökeskkonna¬alased üldteadmised (sh töötajate seadusest tulenevad õigused) on vajalikud kõikidele töötajatele, vaatamata sellele, kas isikukaitsevahendid on nende töös vajalikud või mitte.

Töö ühe teemaga kestab umbes 1,5–2 tundi, kuid see oleneb grupi suurusest, töötajate eelnevatest  teadmistest, grupitöö läbiviimise viisist ja muudest asjaoludest.

Kuna üks juhtumianalüüs võib katta mitut erinevat teemavaldkonda, tuleb enne grupitöö alustamist välja valida organisatsiooni valdkonnale ja huvidele vastav juhtum. Alljärgnevalt on toodud ülevaade juhtumite teemadest.

__thumb_-2-Juhtumite_teemad.jpg

Igal juhtumikaardil on toodud, mis teemasid antud juhtumikaart hõlmab ning võtmesõnad, mis kirjeldavad juhtumi valdkonda. Kaardil on mainitud, mis tegevusvaldkonna organisatsioonile see juhtum sobiks (nt ehitus, teadmiste¬põhine organisatsioon) ning mis tüüpi juhtumiga on tegemist (nt kukkumine kõrgustest, tööstress). Selle põhjal on võimalik valida välja just teile sobivad ja huvipakkuvad juJuhtumi valikul lähtuge:htumid. Kui mängite läbi ühe teema kõiki tasandeid, siis võite vabalt valida, kas lahendate ühe või mitu juhtumianalüüsi.

Juhtumi valikul lähtuge:

 • töövahendi teemast, mida soovite läbi töötada
 • võtmesõnadest, mis vastavad teie organisatsiooni omapäradele ja huvidele

Analüüsides oma organisatsiooni, keskenduge teemadele, mis on teie jaoks asjakohased. Näiteks ei pea teadmistepõhise organisatsiooni töötajad ilm¬tingimata tegema isikukaitsevahendite analüüsi enda organisatsiooni kohta. Seega lähtuge teemade valikul oma organisatsiooni vajadustest.

Juhul kui teie organisatsioonis on esinenud juhtumeid, mis langevad kokku analüüsitava teemaga (nt tööõnnetus, töökeskkonnaalase juhendamise probleem, töötajate vaheline konflikt vms), siis võite koostada ka enda organisatsiooni juhtumianalüüsi kaardid. Selleks tutvuge juhistega, mis on leitavad järeltegevuste ja enda organisatsiooni kaartide loomise teemade alt.

Töövahendi ettevalmistamine

Töövahend on töötatud välja vormis, mis on kõigile soovijatele lihtsasti kättesaadav ja kasutatav. Peate vaid töövahendi vajalikud osad välja printima ning seejärel tööpõhja kokku kleepima ja kaardid välja lõikama.

1. samm: Printige töövahendi osad välja.

 • Fail nr 1, töövahendi juhend. Juhend on A5 formaadis – printige see välja A4 paberil, kaks lehte ühel paberil (Valik: Multiple pages).
 • Fail nr 2.1 ja 2.2, tööpõhi. Printige mõlemad failid eraldi välja, A3 paberil.
 • Failid A kuni I, teemakaardid. Printige välja vajalike teemade kaardid A4 paberil kahepoolselt.
 • Fail nr 3, juhtumianalüüsid. Printige välja vajalikud juhtumianalüüsid A4 paberil kahepoolselt.
 • Fail nr 4, meeskonna ja energiaharjutused. Printige need A4 paberil kahepoolselt.
 • Fail nr 5, tulemuste vorm. Soovi korral võite täita vormi ka arvutis.
 • Fail nr 6, teemade ülevaade. Soovi korral võite täita arvutis.

Eelnevalt saate otsustada, kas soovite kasutada kogu töövahendit või töötada ainult üksikute teemade või tasanditega. Juhul kui soovite arutada vaid üksikuid töövahendi teemasid või tasandeid, võite printida välja ainult vajalikud kaardid ning jätta ülejäänud printimata.

Teemade kaardid, juhtumianalüüsid ja energiaharjutuste kaardid on vormistatud kahepoolselt, mistõttu on oluline need ka kahepoolselt välja printida. Võimalusel kasutage värviprinterit.

2. samm: Kleepige tööpõhja osad kleeplindi või liimi abil kokku.

3. samm: Lõigake kaardid välja ning komplekteerige vastavalt teemadele.

Soovitused gruppide moodustamiseks ja grupitöö läbiviimiseks

 • Grupp võiks koosneda 6–10 inimesest. Grupp võib olla ka väiksem, kuid üle 10 osaleja ei ole soovitatav ühte gruppi kaasata. Kui soovite töövahendi abil grupiaruteludesse rohkem töötajaid kaasata, tehke seda mitmes voorus.
 • Moodustage võimalikult mitmekülgseid gruppe: vastavalt töökollektiivi võimalustele võiksid esindatud olla nii nooremad kui vanemaealised töötajad, nii juhid kui tavatöötajad, nii naised kui mehed, nii kontori- kui tootmistöötajad.
 • Grupis võiksid olla erinevate osakondade ja ametikohtade inimesed, et nad mõistaksid paremini ka üksteise tööd. See soodustab ja suurendab töötajate meeskonna- ja ühtekuuluvustunnet.
 • Kui tegemist on uute töötajate grupiga (sissejuhatav või esmane koolitus), siis ei ole soovitatav oma organisatsiooni analüüsi (3. tase) läbi viia. Küll aga saate uute töötajatega läbi töötada töökeskkonnaalaste teadmiste parandamise (1. tase) ja juhtumianalüüside (2. tase) osad.

Külastusi 6204, sellel kuul 6204

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks