Avaleht / Kasulikku / Töökeskkonna töövahend / Enda organisatsiooni kaartide koostamine

Enda organisatsiooni kaartide koostamine

Viimati uuendatud: 28.03.2014


Töökeskkonna töövahendi ühe osa moodustab teemavaldkond 7J. Teie enda organisatsiooni oluliste töökeskkonnateemade käsitlus. See on töövahendi osa, mille jaoks on organisatsiooni esindajatel endil võimalik koostada aruteluküsimused, mis võtaksid arvesse organisatsiooni olulisi töökeskkonnaalaseid teemasid ja eripärasid. See tähendab, et iga organisatsioon saab koostada ka enda arutelukaardid.

Arutelukaarte võite koostada ka mitme erineva teema kohta. Nendeks võivad olla näiteks organisatsiooni töökorralduse reeglid, organisatsioonis edendatav tervisesport jms. Iga teema kohta võite koostada ka erinevate tasemete kaardid.

  • Teadlikkus (1. tase): antud taseme küsimused peaksid olema suunatud organisatsiooni töökeskkonnaalaste teemade teadlikkuse suurendamisele. Näiteks võiksid olla küsimused töökorralduse reeglite sisu kohta.
  • Juhtumianalüüsid (2. tase): kui organisatsioonis on toimunud tööõnnetusi või töökeskkonnaalaseid juhtumeid, on võimalik vastavad kaardid ette valmistada ning neid juhtumeid analüüsida.
  • Organisatsiooni olukorra analüüs (3. tase): antud taseme jaoks koostatavad kaardid peavad olema suunatud organisatsiooni antud teemavaldkonna olukorra analüüsimisele, selles esinevate probleemide tuvastamisele ja võimalike lahenduste välja-töötamisele.

Enda organisatsiooni kaartide koostamine:

  • Valige välja teema, mille kohta kaardid koostada. Teema valikul arvestage asjaolu, et teema peaks tagama piisavalt aruteluainet erineva sisuga ja erinevate tasemete kaartide koostamiseks.
  • Laadige veebilehelt alla töökeskkonnaalase töövahendi digitaalne versioon, kus fail nr 7 on vorm teie organisatsiooni arutelukaartide vormistamiseks.
  • Kirjutage küsimused ja vastused kaartidele. Pange tähele, et küsimused ja vastused on erinevatel lehtedel. Jälgige märgistust „kaart 1“ ja „kaardi 1 tagumine külg“ jne. Lisaks täitke all paremas nurgas ära taseme lahter vastavalt sellele, kas tegemist on teadlikkuse, juhtumianalüüsi või organisatsiooni olukorra analüüsiga. Eeskujuna kasutage teiste teemavaldkondade kaarte. Vajadusel kopeerige juurde lisalehti või kustutage olemasolevaid vastavalt küsimuste arvule.
  • Printige kaardid välja vastavalt ettevalmistavate tegevuste teemalehel toodud juhisele.
  • Valmistage grupiarutelud ette ja viige läbi vastavalt juhendi ettevalmistavate tegevuste ja töövahendi kasutamise juhistele.                                    

Külastusi 6422, sellel kuul 6422

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks