Menüü

Avaleht / Kasulikku / Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI

Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI

Viimati uuendatud: 10.06.2019


Mida võimaldab Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI?

Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI on keskkond Tööinspektsiooni, tööandjate ja töötajate vaheliseks infovahetuseks. Portaali kaudu on tööandjal ja töötajal võimalik jälgida endaga seotud menetlusi Tööinspektsioonis ning edastada seadusega ettenähtud teateid ja raporteid.

Kliendiportaali saab kasutada nii eraisiku kui tööandja rollis.

Tegevused

Eraisik saab eTIs:

 • vaadata endaga seotud juhtumite andmeid (töövaidlus, tööõnnetus, kutsehaigestumine, tööst põhjustatud haigestumine, nõusolek, väärteomenetlus);
 • esitada töövaidlusavaldust, vastust töövaidlusasjas, jõustumismärke taotlust;
 • saata muid kirju (nt selgitustaotlus, teabenõue).

Tööandja saab eTIs:

 • tutvuda järelevalvemenetluste, rikkumiste, tööõnnetuste, kutsehaigestumiste, väärteomenetluste, nõusolekutaotluste ja töövaidlusasjade andmetega;
 • teavitada rikkumise kõrvaldamisest või rikkumist vaidlustada;
 • esitada tööõnnetuse ja kutsehaigestumise raportit;
 • sisestada töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti andmeid;
 • teatada raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest;
 • esitada töövaidlusavaldust, vastust töövaidlusasjas, jõustumismärke taotlust;
 • esitada ehitustöödega alustamise eelteadet jm töökeskkonna teatisi;
 • esitada ehitise ülevaatuse taotlust.

Kasutusõigused

Eraisikuna saavad eTIt kasutada kõik eesti.ee portaali kaudu sisse loginud isikud.

Tööandja esindaja roll tekib automaatselt äriregistris määratud juriidilistele esindajatele, kes saavad eTI kasutusõigusi jagada ettevõtte töötajatele. Delegeerimine on võimalik kahel tasemel:

 • tööandja esindaja – saab samad õigused, mis on seaduslikul esindajal;
 • sisestaja – võib Tööinspektsioonile määratud materjale koostada ja tutvuda laekuvate materjalidega, kuid ei saa teateid allkirjastada ega Tööinspektsioonile edastada. 

eTI kasutajate lisamiseks peab delegeerija olema eesti.ee portaali sisse loginud ning olema ettevõtte seaduslik esindaja või esindaja poolt volitatud administraator. Vaata, kuidas lisada töötajat ettevõtte esindajaks Tööinspektsiooni kliendiportaalis eTI.

Külastusi 10422, sellel kuul 10422

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks