Menüü

Avaleht / Kasulikku / Tööbik – töökeskkonna haldusvahend Eesti ettevõtetele / Kuidas viia läbi Tööbikus töökeskkonna riskianalüüs?

Kuidas viia läbi Tööbikus töökeskkonna riskianalüüs?

Tööbik on jaotatud teemalehtedeks vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses toodud nõuetele töökeskkonna kaardistamisel. Tööbik annab ülevaate ettevõtte töötajatest, tööruumidest, töövahenditest, ametitest, töölaadidest, isikukaitsevahenditest, ohuteguritest ja nende riskidest.

Tööbiku keskkonnas riskianalüüsi läbiviimist alusta ettevõttes kasutusel olevate ruumide (nii üldruumid, kabinetid, laohooned jmt), töövahendite (masinad, seadmed), ametite ja töölaadide (töö istuvas asendis, öötöö, vahetustega töö jne) sisestamisega.

Toobik_tutvustus_2.png

Järgmiseks sisesta teemalehel „Ohutegurid“ kõik tööruumidest, töövahenditest, ametitest ja töölaadidest tulenevad ohutegurid.

Näiteks:

Toobik_tutvustus_3.png

Kui kõik ohutegurid on loetletud, siis teemalehel „Riskihaldus“ on võimalik siduda eelnevalt sisestatud ohutegurid asjakohaste tööruumide, töövahendite, töölaadide ja ametitega.

Näiteks:

__thumb_-2-Toobik_tutvustus_4.png

Töötajad saab nüüd siduda kasutatavate tööruumide, töövahendite, ametite ja töölaadidega ning selle kaudu arvutab Tööbik töötaja riskitaseme ja toob välja kõik töötajat puudutavad ohutegurid.

Näiteks:

Toobik_tutvustus_5.png

Korrektsel Tööbiku täitmisel on tekkinud selge ülevaade ettevõtte töökeskkonnas toimuvast. Valminud töökeskkonna riskianalüüsis on võimalik vaadata ka iga töötaja ohutegureid ja riskitaset.

Tööbikus saab sisestada vastavalt riskianalüüsi tulemustele töötajatele suunatud koolitusi, juhendamisi ning hoida teavet tervisekontrolli otsuste kohta.

Põhjalikum Tööbiku kasutusjuhend on kättesaadav Tööbiku keskkonnas.

Tööbik – nutikas abiline.

Külastusi 6688, sellel kuul 6688

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks