Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu sõlmimine

Töölepingu vorm

Viimati uuendatud: 07.02.2019


Tööleping sõlmitakse kirjalikult, kuid see loetakse sõlmituks ka siis, kui töötaja asub sellisele tööle, mille tegemist võib asjaolude kohaselt eeldada üksnes tasu eest.

Tööleping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tööandjale ja teine töötajale. Tööandja on kohustatud seda säilitama kogu töösuhte aja ning kümme aastat pärast töösuhte lõppemist.

Kui töötaja asub tööle, mille kestus ei ületa kahte nädalat, ei ole töölepingu sõlmimine kirjalikult kohustuslik. Siiski on kokkulepete selguse huvides ja vaidluste vältimiseks soovitatav teha kirjalik leping ka lühiajalise töösuhte korral.

Külastusi 11646, sellel kuul 11646

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks