Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Töölepingu ülesütlemine erakorraliselt

Viimati uuendatud: 07.02.2019


Töölepingu (tähtajalise ja tähtajatu) võib erakorraliselt üles öelda nii töötaja kui ka tööandja. Töötajal on õigus tööleping üles öelda, kui tööandja rikub oluliselt oma kohustusi või kui töötaja ei saa tööd jätkata isikust tuleneval põhjusel (näiteks haige perekonnaliikme hooldamise või töövõime vähenemise tõttu).

Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui tegu on koondamise olukorraga või kui töötaja ei saa tööülesandeid täita halvenenud terviseseisundi või vähenenud töövõime tõttu või kui ta on pannud toime süülise teo.

Töötaja ütleb töölepingu üles mõistliku aja jooksul pärast seda, kui sai teada ülesütlemise põhjusest.

Külastusi 6366, sellel kuul 6366

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks