Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel

Viimati uuendatud: 07.02.2019


Tähtajaline tööleping lõppeb tähtaja möödumisel. Kui töötaja jätkab töötamist pärast tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks. Tööandja võib pärast tähtaja möödumist siiski lugeda lepingu tähtaja möödumise tõttu lõppenuks, kui ta avaldab selleks soovi viie päeva jooksul arvates päevast, kui sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töötamist.

Külastusi 4736, sellel kuul 4736

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks