Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Tööandjapoolse ülesütlemise etteteatamistähtajad

Viimati uuendatud: 07.02.2019


Tööandja teatab töölepingu ülesütlemisest ette mõistliku aja jooksul, kui selle põhjuseks on töötaja vähenenud töövõime.

Koondamise korral sõltub etteteatamise tähtaeg tööandja juures töötatud ajast:

  • alla 1 tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
  • 1–5 tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
  • 5–10 tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
  • üle 10 tööaasta – vähemalt 90 kalendripäeva.

Kui tööandja ei teata töölepingu ülesütlemisest ette seaduses sätestatud tähtajal, on tal kohustus hüvitada vähem etteteatatud aeg rahaliselt.

Tööandja võib töölepingu ülesütlemisest jätta ette teatamata erandlikel juhtudel üksnes siis, kui mõlema poole huve arvestades ei ole töölepingu jätkamine etteteatamistähtaja lõppemiseni mõistlik.

Külastusi 5354, sellel kuul 5354

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks