Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Tööaeg

Tööaeg

Viimati uuendatud: 09.03.2016


Tööaeg on teine oluline töölepingu tingimus, milles pooled kokku lepivad. Töötaja ja tööandja jaoks on tähtis, kas töötaja asub tööle täistööaja või osalise tööajaga – sellest lähtuvalt korraldatakse tema tööaega.

Täistööajaga on tegu siis, kui pooled on kokku leppinud, et töötatakse 24tunnise ajavahemiku jooksul kaheksa tundi ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul mitte üle 40 tunni.

Osalise tööajaga on tegu siis, kui töötundide arv nii 24tunnise ajavahemiku jooksul kui ka seitsmepäevase ajavahemiku jooksul on täistööajast lühem, näiteks seitse tundi päevas ja 35 tundi nädalas.

Töölepingus väljendatakse tööaeg tundide arvuna päevas ja nädalas. Kui tööaja tunde ei märgita, siis eeldatakse, et töötaja töötab täisajaga. Tööpäeva algus- ja lõpuaega ei ole vaja kirja panna töölepingusse, vaid pigem töökorralduse reeglitesse.

Tööandja kehtestatud töökorralduse reeglites määratakse ära tööpäeva kestus (nt täistööaja puhul esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas ja 40 tundi nädalas, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev). Kui töötajaga on kokku lepitud ainult tema jaoks kehtivas tööajakorralduses, märgitakse seegi töölepingusse.

Kui töötaja tööaeg jaguneb arvestusperioodis (nt ühes kuus) ebavõrdselt, koostatakse tööajakava (töögraafi k) ja lepitakse töölepingus kokku, kui pikk on arvestusperiood, kas tööajakava koostatakse kogu arvestusperioodi või sellest lühema ajavahemiku kohta ning kuidas ja millal tööajakava töötajale teatavaks tehakse. Nii näiteks võib tööajakavas olla tööpäeva kestus mõnel päeval 12 tundi, mõnel päeval kuus tundi, kuid kuu arvestuses täistööaega ületada ei tohi, nt 21 tööpäeva x 8 tundi = 168 tundi kuus.

Tööaega võib summeerida maksimaalselt nelja kuu jooksul. Erandina on kollektiivlepinguga lubatud ette näha kuni 12kuuline arvestusperiood tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel.

Külastusi 21873, sellel kuul 21873

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks