Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Puhkus / Puhkuse katkestamine

Puhkuse katkestamine

Viimati uuendatud: 09.03.2016


Tööandjal on õigus töötaja puhkus katkestada või edasi lükata, kui see on vajalik tööhädavajaduse tõttu kahju tekkimise ärahoidmiseks. Tegu on olukorraga, mida ei ole võimalik muul moel lahendada kui töötaja puhkuselt tööle kutsudes või tema puhkusele minekut edasi lükates. Kasutamata jäänud puhkuse osa antakse töötajale vahetult pärast seda, kui puhkuse kasutamist takistavad asjaolud on ära langenud, või poolte kokkuleppel muul ajal.

Kuna tööandjal lasub puhkuse katkestamise või edasilükkamisega seotud kulude hüvitamise kohustus, tuleks kaaluda, kas töötaja puhkuselt tagasi kutsumine on majanduslikult vähem kulukas kui töö korraldamine ajutiselt teise töötajaga.

Ka töötajal on õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegu lõpetada, kui tal tekib puhkuse ajal oluline põhjus (eelkõige haigus või rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämine). Töötaja peab esimesel võimalusel puhkuse kasutamist takistavatest asjaoludest tööandjat teavitama. Kasutamata jäänud puhkuse osa on töötajal õigus kasutada vahetult pärast takistavate asjaolude äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal.

Puhkuse ajal haigestumine ei too kaasa automaatselt õigust tarvitada ära kasutamata puhkuse osa. Selle kasutamise soovist tuleb tööandjat teavitada.

Külastusi 15645, sellel kuul 15645

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks