Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Puhkus / Perepuhkused

Perepuhkused

Viimati uuendatud: 09.03.2016


Kui peres kasvavad lapsed, on töötajal õigus kasutada peale põhipuhkuse ka:

  • lapsepuhkust. Emal või isal on õigus saada igal kalendriaastal kolm või kuus tööpäeva lapsepuhkust. Kolm päeva puhkust on õigus saada siis, kui peres on üks või kaks last vanuses 3–14 aastat. Kuus päeva puhkust on õigus saada siis, kui peres kasvab vähemalt kolm last vanuses 3–14 aastat või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Lapsepuhkuse tasu arvutatakse töötasu alammäära alusel ning hüvitatakse riigieelarvest. Selleks esitatakse vormikohane andmik Sotsiaalkindlustusametile;
  • puudega lapse lapsepuhkust. Puudega lapse emal või isal on õigus saada üks tööpäev kuus lapsepuhkust kuni lapse 18aastaseks saamiseni. Puhkusetasu makstakse keskmise töötasu alusel ning hüvitatakse riigieelarvest;
  • tasustamata lapsepuhkust. Emal ja isal on õigus saada igal kalendriaastal kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust, kui peres on kuni 14aastane laps või kuni 18aastane puudega laps;
  • isapuhkust. Isal on õigus saada isapuhkust kümme tööpäeva kahe kuu jooksul enne lapse sündi või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkuse eest makstakse puhkusetasu keskmise töötasu alusel. Puhkusetasu hüvitatakse riigieelarvest;
  • lapsendaja puhkust. Alla kümneaastase lapse lapsendajal on õigus saada puhkust 70 kalendripäeva lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast arvates. Lapsendaja puhkuse eest makstakse hüvitist ravikindlustuse seaduse alusel.

Kalendriaasta jooksul kasutamata jäänud lapsepuhkust järgmisse kalendriaastasse üle ei kanta.

 

Külastusi 12575, sellel kuul 12575

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks