Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Töötajate juhendamine

Juhendamise ja väljaõpetamise süsteem

Viimati uuendatud: 11.03.2016


  • Sissejuhatava juhendamise teeb enne tööle asumist töökeskkonnaspetsialist, kes tutvustab töötajale ettevõtte töökorraldust ja seda määravaid reegleid, tööõnnetuse või tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavaid abinõusid ning esmaabivahendite asukohta ja tööohutusnõudeid, lisaks annab käitumisjuhised õnnetusohu või tööõnnetuse korral.
  • Esmajuhendamise teeb tööandja määratud pädev isik töötamiskohal, tutvustades töötajale tööandja koostatud ja kinnitatud ohutusjuhendeid, töötamiskoha töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist, ergonoomiliselt õigeid tööasendeid ja -võtteid ning tule- ja elektriohutusnõudeid.
  • Väljaõpe ohutute töövõtete omandamiseks toimub pärast esmajuhendamist tööandja määratud spetsialisti või kogenud töötaja juhendamisel. Väljaõppe kestuse määrab tööandja olenevalt ameti eripärast, keerukusest ja töö ohtlikkusest.
  • Täiendjuhendamine võib olla vajalik siis, kui muutub töökorraldus või tööd reguleerivad õigusaktid; kui vahetatakse välja või uuendatakse töövahendeid ja tehnoloogiat; kui töötaja paigutatakse tööle teisele töötamiskohale või kui töötaja rikkus tööohutusnõudeid, mis põhjustas või oleks võinud põhjustada tööõnnetuse.

Töötaja sissejuhatav juhendamine, esma- ja täiendjuhendamine, väljaõpe ning iseseisvale tööle lubamine registreeritakse sellekohases päevikus või andmebaasis.

Iseseisvale tööle võib töötaja lubada siis, kui tööandja on kindel, et talle on juhendamise käigus tutvustatud ohutusnõuded arusaadavad. Töötaja peab oma allkirjaga kinnitama, et talle on vastavaid juhendeid tutvustatud ja teda on iseseisvale tööle lubatud. Juhendid peavad olema töötajale kättesaadavad ka pärast juhendamist.

Töötajate juhendamine ja väljaõpe ei ole ühekordne ja lõplik tegevus. Tuleks jälgida, kas saadud teadmisi ikka töökohal rakendatakse. Mõnikord võib kuuldud juhistest jääda väheks, et osata sama hästi järele teha, samuti kipub omandatu ajapikku ununema. Teinekord ei tunneta töötajad ohtu ega kasuta isikukaitsevahendeid.

 

Külastusi 3882, sellel kuul 3882

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks