Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonnavolinik

Viimati uuendatud: 08.01.2019


Ettevõttes, kus töötab kümme või enam inimest, valivad töötajad endi hulgast vähemalt ühe töökeskkonnavoliniku. Volinike arv sõltub ka sellest, kas töid tehakse mitmes vahetuses ja struktuuriüksuses.

Tööandja peab korraldama koosoleku, kus töötajad saaksid volinikku valida.Tööandja ülesanne on tutvustada, mis ülesandeid töökeskkonnavolinik täidab ning millised on tema õigused ja kohustused.

Töökeskkonnavolinik on ettevõttes töötajate valitud isik, kes esindab töötajate arvamust ja seisukohti töötervishoiu- ja tööohutusalasel suhtlemisel tööandjaga. Ülesannete edukaks täitmiseks peab volinik olema läbinud töökeskkonnaalase koolituse.

Töökeskkonnavoliniku koolitus on 24-tunnine, mida viivad läbi täienduskoolitusasutuse pidajad vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele. Koolituse käigus saab töökeskkonnavolinik ülevaate töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimustest ning töökeskkonna ohuteguritest ja nende vältimise abinõudest. Mõnel juhul võib olla vajalik teha volinikule ka täiendkoolituse seaduses ette nähtud korra kohaselt, näiteks juhul, kui õigusaktide nõudeid on oluliselt muudetud.

Töökeskkonnavoliniku ülesanne on:

  • jälgida, et rakendatud oleks töökohtade töötervishoiu ja tööohutuse abinõud ning töötajad oleksid varustatud töökorras isikukaitsevahenditega;
  • osaleda oma töölõigus toimunud tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimisel;
  • teatada ohuolukorrast või töökeskkonnas avastatud puudusest viivitamata töötajatele ja tööandjale või tema esindajale ning nõuda tööandjalt puuduse kõrvaldamist võimalikult lühikese aja jooksul;
  • jälgida, et töötajad saaksid töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas vajalikud teadmised, juhendamise ja väljaõppe;
  • jälgida, et töötajad oleks läbinud tervisekontrolli

 

Külastusi 13128, sellel kuul 13128

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks