Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist

Viimati uuendatud: 08.01.2019


Töökeskkonnaspetsialist on ettevõttes töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja, keda on tööandja volitanud täitma töötervishoidu ja tööohutust puudutavaid ülesandeid. Töökeskkonnaspetsialist võib olla oma teadmised ja oskused saanud kõrgkoolist või mõnelt pikemalt või lühemalt kursuselt.

Tööandja peaks töökeskkonnaspetsialisti määramisel arvestama, kas viimasel on olemas vajalikud teadmised ja oskused, et oma ülesandeid täita, või tuleks ta saata kohe mõnele koolitusele.

Tööandja võib töökeskkonnaspetsialisti kohustusi täita ka ise, kui tal on töökeskkonnaalased teadmised ja oskused. Töökeskkonnaspetsialisti kohustuste enda kanda võtmine tasub hoolega läbi mõelda, sest see töö võib olla küllaltki mahukas, väikeettevõtete puhul aga täiesti mõistlik ja jõukohane.

Kui tööandja ei leia oma ettevõttest töökeskkonnaspetsialistiks sobivat inimest ega soovi ka ise seda kohustust täita, võib ta kasutada ettevõttevälist teenuseosutajat. Tavaliselt on ettevõttes üks töökeskkonnaspetsialist, kuid seadus ei keela ka mitme töökeskkonnaspetsialisti olemasolu. Töökeskkonnaspetsialistide arv ettevõttes peab olema piisav, et korraldada kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamist, arvestades just ettevõtte suurust ja ohutegureid, millega töötajad kokku puutuvad.

Töökeskkonnaspetsialisti võimalikud ülesanded:

  • töökeskkonna ohutegurite hindamine, ja selle alusel töökeskkonna riskianalüüsi dokumendi koostamine;
  • riskianalüüsi alusel meetmete kavandamine, vältimaks või vähendamaks nende ohutegurite mõju, mis võivad kahjustada töötajate tervist;
  • ohutusjuhendite koostamine;
  • töötajate juhendamise korraldamine;
  • töötervishoiu- ja tööohutusalase sisekontrolli korraldamine;
  • töötajate tervisekontrolli korraldamine;
  • ettevõttes juhtunud tööõnnetuste ja diagnoositud kutsehaigestumiste uurimine.

NB! Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelama ohtliku töövahendi kasutamise, kui on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele ning ohtu ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada.

Tööandja peab varustama töökeskkonnaspetsialisti tööks vajalike vahenditega. Parima tulemuse saamiseks ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamisel tuleb töökeskkonnaspetsialistil teha koostööd tööandja, töötajate ja vajadusel kolmandate pooltega, näiteks töötervishoiuarstiga.

 

Külastusi 18393, sellel kuul 18393

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks