Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Tervisekontroll

Tervisekontroll

Viimati uuendatud: 11.07.2018


Töötaja tervisekontrolli saatmise aluseks on töökeskkonna riskianalüüs, millest peab selguma töötaja kokkupuude tervist ohustavate teguritega.

Tööandja on kohustatud korraldama tervisekontrolli:

  • töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad;
  • kokkupuute korral järgmiste töökeskkonna ohuteguritega: füüsikalised (nt müra ja vibratsioon), keemilised (nt asbestitolm, plii), bioloogilised (nt hallitusseened, mis võivad põhjustada allergiat) ja füsioloogilised ohutegurid;
  • kuvariga töötajatele;
  • muu ohuteguri või töölaadi puhul, mis võib põhjustada tööga seotud haigestumist (nt psühholoogilised ohutegurid, mis võivad põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis);
  • öötöötajatele nii enne öötööle asumist kui ka regulaarsete vaheaegade järel töötamise ajal. Öötöötaja on töötaja, kes töötab ööajal (22.00–6.00) vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast.

Mõelda tasub ka füüsikalistele ohuteguritele, mis ei põhjusta küll tööga seotud haigestumisi, kuid võivad tekitada tõsiseid vigastusi, näiteks masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad ja elektrilöögioht jms.

Kui selliste ohuteguritega kokkupuutuv töötaja suunatakse tervisekontrolli mõnest teisest ohutegurist lähtuvalt, oleks mõistlik kontrollida ka vastunäidustusi muude ohutegurite või töölaadi suhtes, millega töötaja kokku puutub. Sellisel juhul oleks tervisekontrolli lisaeesmärk selgitada välja töötaja sobivus ühe või teise ohtliku töö tegemiseks.

Tervisekontrolli ei ole vaja korraldada, kui riskianalüüsi kohaselt:

  • ohutegurit töökohal ei esine;
  • töötajal on ohuteguriga minimaalne kokkupuude (nt keemiline ohutegur on mõõdetud, kontsentratsioon on tugevalt alla piirnormi) ning tegu on vähem kahjulike (ärritavate) kemikaalidega;
  • ohuteguriga kokkupuute aeg on minimaalne (1–2 tundi nädalas).

Tööandjale jääb alati õigus kehtestada ettevõttes rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid kui seadusega määratud, näiteks korraldada tervisekontrolli kõikidele töötajatele olenemata ohuteguri suurusest, kokkupuute kestusest jm.

Mõne bioloogilise ohuteguri puhul võib esineda olukord, kus hoolimata kõrgest riskitasemest ei ole tervisekontroll põhjendatud, näiteks kui haigus on välditav tõhusa vaktsiini abil (puukentsefaliidi, marutõve, A-, B- ja C-hepatiidi ning gripiviiruse puhul) ning tervisekontrolli vajadus sisuliselt puudub, sest haigus ei alga tasahilju, vaid sel on konkreetne kulg – kokkupuude, peiteperiood, haigestumine.

NB! Tervisekontroll korraldatakse tööajal ja tööandja kulul.

 

Külastusi 4836, sellel kuul 4836

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks