Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Üritused

Viimati uuendatud: 16.04.2024

Tööinspektsiooni üritused

Toimumisaeg: 24.04.2024 kella 10.00-12.30

Toimumiskoht: veebis, Teamsi keskkonnas

Sisu:

10.00 – 10.45 Tervisekontrolli regulatsioon, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant  Piret Kaljula, 
10.45 – 11.00 Mida teha, kui töötaja ei lähe tervisekontrollile? Tööinspektsiooni nõustamisjurist Vladimir Logatšev
11.00 – 11.30 Peamised rikkumised tervisekontrolli korraldamisel, Tööinspektsiooni vanemtööinspektor Karina Bikmurzina
11.30 – 12.30 Kuidas tervisekontrolli läbi viiakse? Meliva Qvalitas AS töötervishoiuarst dr Toomas Põld

Infohommik on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine SIIN.

Toimumisaeg: 07.05.2024.

Toimumiskoht: veebis. Registreeri siin!

Lektor: Mihhail Solovjov, Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi projektijuht

Infohommik toimub eesti keeles. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine SIIN. NB! Palun kontrolli üle, kas sisestasid oma e-posti aadressi õigesti. Registreerida saab kuni 5. maini.

Infohommiku eesmärgiks on näidata Tööinspektsiooni iseteeninduse kasutamise võimalusi nii tööandjatele kui töötajatele. Infohommik salvestatakse ning avaldatakse Tööinspektsiooni kodulehel.

Tööandja saab Tööinspektsiooni iseteeninduses:

 • luua ja uuendada riskianalüüsi ja riskide maandamise tegevuskava, kasutades uut mugavat riskide hindamise töövahendit;
 • esitada teateid ettevõttes toimunud tööõnnetuste kohta;
 • määrata ettevõtte töökeskkonna esindajad (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik jne);
 • registreerida lähetatud töötajaid;
 • siseneda palgapeegli digilahendusse;
 • lisada infot alaealise töötamise kohta (seadusliku esindaja nõusolek, töötingimused, andmed koolikohustuslikkuse kohta);
 • suhelda tööinspektoriga vestlusakna abil kiirelt, mugavalt ja paberivabalt.

Töötaja saab Tööinspektsiooni iseteeninduses:

 • tutvuda oma töökoha riskianalüüsiga, et veenduda oma ohutuses ja teha tööandjale vajaduse korral ettepanekuid puuduvate ohtude lisamiseks;
 • vaadata, kes on tema töökohal töökeskkonnaspetsialist ja -volinik, esmaabiandja, usaldusisik, palgapeegli haldur ja muu volitatud isik;
 • lapsevanem, kelle alaealine laps asub tööle, saab iseteeninduses vaadata andmeid oma lapse töötingimuste kohta ja anda oma alaealisele lapsele töötamiseks nõusolek või see tagasi võtta;
 • tutvuda temaga seotud tööõnnetuste, tööst põhjustatud haiguste ja kutsehaigestumiste juhtumitega.

Kui sul on küsimusi Tööinspektsiooni iseteeninduse kasutamise kohta, siis kirjuta need registreerimisvormi. Lisaküsimuste korral pöörduda [email protected].

Üritust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuse andmise tingimustel „Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine“ 2021-2027.

Toimumisaeg: 11.-12.06.2024

Toimumiskoht: Tartu

Sisu: Kahepäevane koolitus on mõeldud eelkõige algajatele töökeskkonnaspetsialistidele, kes soovivad saada põhjalikemaid teadmisi töökeskkonna valdkonnas. Koolitus on sobiv ka töökeskkonnaspetsialistidele, kes täidavad spetsialisti ülesandeid põhitöö kõrvalt. Koolitusel käsitleme kõike töökeskkonna korraldusega seotut - töökeskkonna üldine juhtimine, töötajate juhendamine ja väljaõpe, esmaabi, tervisekontroll, riskianalüüsi läbiviimine ning sealhulgas põgus ülevaade ka füüsikalistest, keemilistest, füsioloogilistest, bioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, isikukaitsevahendite valimine ning töö- ja puhkeaja korraldus. Tähelepanuta ei jää ka tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine. Koolituse lõpetamise eelduseks on teadmiste kontrolli läbimine.

Lektoriteks on Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid Piret Kaljula ja Rein Reisberg, vaimse tervise konsultant Johan Pastarus ning nõustamisjurist.

Koolitus on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine SIIN (avatakse 14.05).

Toimumisaeg: 15.-16.10.2024

Toimumiskoht: Tallinn

Sisu: Kahepäevane koolitus on mõeldud eelkõige algajatele töökeskkonnaspetsialistidele, kes soovivad saada põhjalikemaid teadmisi töökeskkonna valdkonnas. Koolitus on sobiv ka töökeskkonnaspetsialistidele, kes täidavad spetsialisti ülesandeid põhitöö kõrvalt. Koolitusel käsitleme kõike töökeskkonna korraldusega seotut - töökeskkonna üldine juhtimine, töötajate juhendamine ja väljaõpe, esmaabi, tervisekontroll, riskianalüüsi läbiviimine ning sealhulgas põgus ülevaade ka füüsikalistest, keemilistest, füsioloogilistest, bioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, isikukaitsevahendite valimine ning töö- ja puhkeaja korraldus. Tähelepanuta ei jää ka tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine. Koolituse lõpetamise eelduseks on teadmiste kontrolli läbimine.

Lektoriteks on Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid Piret Kaljula ja Rein Reisberg, vaimse tervise konsultant Johan Pastarus ning nõustamisjurist.

Koolitus on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine SIIN (avatakse 13.09).

Meie partnerite üritused ja seminarid

EU-OSHA üritused

Hetkel ei ole üritusi kavas

Toimunud ürituste materjalid

30. augustil korraldas Tööinspektsioon koos Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Ametiga teavitusürituse „Nähtamatu oht tööl - kutsevähist Eestis“. 

Suur osa töötajatest kasutab oma töös ohtlikke kemikaale ning osa nendest kemikaalidest on kantserogeensed ehk vähki tekitavad ained, mis võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust.

Teavitusüritusel keskendusime vähiennetusele töökeskkonnas, rääkisime peamistest kantserogeenide käitlemisega seotud nõuetest ja nende rikkumistest, tutvustasime hinnanguliste kutsevähi juhtumite uuringut. Juttu tuli ka tervisekontrollist ning sellest, kuidas haigus välja kujuneb. 

Julgustame materjalidega tutvuma kõiki tööandjaid ja töötajaid, sest teadmistes peitub jõud ning nii mõnigi võib üllatusega avastada, et kantserogeenide teema puudutab ka neid. Nii järelevalve kui ka konsulteerimiste käigus näeme pahatihti seda, et töötaja kasutab oma töös kantserogeenseid kemikaale või teeb tööd, mille käigus ta puutub kokku kantserogeenidega, aga teada saadakse sellest alles aastaid hiljem. Kantserogeenidega töötamisel jääb teadmiste taha oskus töötada nii, et hea tervis säiliks.

 

 • Videosalvestust saab vaadata SIIT
 • Pildigalerii leiad SIIT

Ettekannete materjalid:

Tööinspektsiooni eesmärgiks on läbi ennetustegevuse tõsta töötajate ja tööandjate teadlikkust ohutust ja tervist hoidvast töökeskkonnast. Usume, et ohutule ja tervist hoidvale töö tegemisele pannake alus juba lapsepõlves. Teadmised ohutust töö tegemisest peaksid olema õppimise osa, mis süvenevad igas kooliastmes. Kuna noor läheb tööturule nende teadmiste ja oskustega, mis ta on saanud kodust ja koolist, on oluline, et need teadmised oleksid asjakohased. Selleks oleme koostanud lektoritele ja õpetajatele käsiraamatu, mis on abiks töökeskkonna teemade õpetamisel. Käsiraamat anti välja 2022. ja 2023. aastal ning koosneb kahest köitest. Esimeses köites käsitletakse töökeskkonna korralduslike teemasid, teises keskendutakse ohuteguritele.

16.05.2023. a korraldasime käsiraamatu tutvustamiseks ürituse, mille viisid läbi Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid Piret Kaljula ja Rein Reisberg.

Vaata ürituse salvestust SIIT.

Lood meie ümbert – Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep. Vaata salvestust. 

Vaimse tervise häired tervisekao põhjustajatena - Kirsti Akkermann, PhD (kliinilise psühholoogia kaasprofessor, Tartu Ülikool psühholoogia instituut). Vaata salvestust.

Tööandja nõustamine tervisemurega töötaja toetamiseks töökeskkonnas - Veronika Tarkiainen (Töötukassa tööandjate nõustaja). Vaata salvestust. 

Tööandja roll vaimse tervise hoidmisel, töötoad:

 1. Kuidas juhtimisotsustega vältida töötajate läbipõlemist?. Vaata salvestust.
 2. Teekond tööõnneni.
 3. Tasakaalus töötaja on parem töötaja – kuidas seda saavutada?

Psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekao ennetamine läbi tervisekontrolli -  dr. Anneli Einroos (töötervishoiuarst). Vaata salvestust.

Ajalooline tagasivaade vaimse tervise teemale - Anna Rinaldo (Tervisemuuseumi teadur-kuraator). Vaata salvestust.

Galerii

8. novembril 2022 toimus traditsiooniline Töötervishoiupäeva konverents. Seekord toimus konverents hübriidvormis Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas (Pärnu mnt 62, Tallinn) ning veebis.

Moderaator: Mart Soonik

10.30 - 11.00 kogunemine, kohvipaus
11.00 - 11.20 Minister Peep Peterson - tervitus, ülevaade valdkonna arengutest
11.20 - 11.40 Töötervishoid, kutsehaigusedSilja Soon (Tööinspektsioon)
11.40 - 12.10 Põhiettekanne - Töötamine valuga, füsioterapeut, Martin Argus
12.10 - 12.30 Kroonilised haigused – kuidas tööandja saab töötajat toetada – Prisma Peremarket, Aili Põllu
12.30 - 13.10 Sirutuspaus, kohv
13.10 - 13.30  Kuidas Töötukassa tööandjat toetab?  - Kristi Uusmaa
13.30 - 13.50 Tervise Arengu Instituut – TET võrgustikKatrin Kärner-Rebane
13.50 - 14.10 Millest saavad probleemid alguse – dr. Toomas Põld, töötervishoiuarst, Qvalitas Arstikeskus AS peaarst
14.10 - 14.40 Vestlusring - Kuidas tööandja saab motiveerida töötajat enda heaolule suuremat tähelepanu pöörama. Vestlusringis osalevad Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektor, Seili Suder, Sotsiaalministeerium, töökeskkonna üksuse juht, dr. Toomas Põld, töötervishoiuarst, Qvalitas Arstikeskus AS peaarst
14.40 - 15.30 Hea Töökeskkonna auhinna üleandmine - Meeli Miidla-Vanatalu (Tööinspektsiooni peadirektor)
15.30-15.40 Päeva kokkuvõte (kokkuvõtvad jutupunktid ja meeldetuletus tagasiside andmise kohta).
15.40 lõuna

Üritus on järelvaadatav siit.

Ürituse galerii.

Seekordsete seminaride pealkiri on „Kaugtöö kõverused“ – olgu nendeks siis regulatiivsed või füüsilised. Räägime regulatsioonist, töökeskkonna loomisest kodukontoris ning saame osa praktilistest näidetest.

Lektoriteks on Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandid Piret Kaljula ning Rein Reisberg ja Tööelu infosüsteemi projektijuht Madleen Mäe.

Lektoriteks on Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu, töökeskkonna konsultant Rein Reisberg ja Tööelu infosüsteemi projektijuht Madleen Mäe.

Lektoriks on töökeskkonna konsultant Rein Reisberg

 • Renditöö (8.11.2023 eesti keeles). Infohommikul rääkisime, mis on renditöö ja mida tähendab kolmepoolne töösuhe. Sealhulgas rääkisime tööandja teavitamiskohustusest renditöö puhul ning renditöötajate terviskontrollist, töötervishoiust ja tööohutust. Infohommiku viisid läbi Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kalev Laul ja töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.
 • Kaugtöö (25.10.2023 vene keeles). Infohommikul rääkisime, mis on kaugtöö ja kas see on võimalik ainult poolte kokkuleppel. Sealhulgas selgitasime, kuidas tagada kaugtöö tegemisel töötervishoidu ja tööohutust. Lisaks rääkisime, miks tuleb riskianalüüsis kajastada töö iseloomust tulenevad võimalikud riskid arvestades kaugtöö erisusi. Infohommiku viisid läbi Tööinspektsiooni nõustamisjurist Olena Smolska ja töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.
 • Kaugtöö (10.10.2023 eesti keeles). Infohommikul rääkisime, mis on kaugtöö ja kas see on võimalik ainult poolte kokkuleppel. Sealhulgas selgitasime, kuidas tagada kaugtöö tegemisel töötervishoidu ja tööohutust. Lisaks rääkisime, miks tuleb riskianalüüsis kajastada töö iseloomust tulenevad võimalikud riskid arvestades kaugtöö erisusi. Infohommiku viisid läbi Tööinspektsiooni nõustamisjurist Ene Olle ja töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.
 • Töökiusamine (27.09.2023 eesti keeles). Infohommikul rääkisime, mis on töövägivald ja mis kuulub selle määratluse alla. Sealhulgas rääkisime töötaja vaimsest tervisest ja sellest, kuidas tööandja saab seda toetada. Selgitasime, millist abi on võimalik saada töökiusamise ohvril tööinspektsioonist. Lisaks tööinspektsiooni spetsialistidele esines infohommikul andmekaitse inspektsiooni jurist, kes rääkis töötaja õigustest töökohal andmekaitse seisukohast (kaamera töökohal, kas töötaja saab lindistada vestlust tööandjaga ja seda kasutada nt töövaidluses, kas tööandja tohib jälgida töötaja tegemisi sotsiaalmeedias, kuidas tööandja töötaja e-postkasti sisu võib vaadata ja sellega ka peale töösuhte lõppu ümber käia). Koolituse viisid läbi Tööinspektsiooni vaimse tervise konsultant Johan Pastarus, nõustamisjurist Anneli Lepik ning Andmekaitse inspektsiooni jurist Geili Keppi.
 • Alaealiste töötamisest (31.05.2023 eesti keeles). Alaealiste töötamisest nii töösuhete kui tööohutuse ning töötervishoiu vaates rääkisid Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja nõustamisjurist Ene Olle. Tööinspektsiooni iseteeninduse TEIS alaealiste töötamise registreerimise moodulit tutvustas Tööelu infosüsteemi projektijuht Madleen Mäe.
 • Töövaidluskomisjoni avalduse esitamine (24.05.2023 eesti keeles). Infohommikul räägime töövaidluskomisjoni tööst ja sellest, kuidas tuleb esitada töövaidluskomisjoni avaldus. Sealhulgas selgitame töövaidluskomisjoni menetlust, kuidas toimub töövaidluskomisjoni istung ning töövaidluskomisjoni otsuse jõustumine. Infohommiku viib läbi Tööinspektsiooni nõustamisjurist Piret Korol.
 • Ohtlike kemikaalide käitlemine (12.04.2023 eesti keeles). Infohommikul keskendume ohtlike kemikaalide käitlemisele. Infohommiku esimeses pooles räägime nõuetest ohtlike kemikaalide käitlemisele ja enamlevinud puudustest. Teises pooles keskendume kantserogeenidele ja mutageenidele ning räägime millised on nende käitlemisele kehtestatud nõuded ning millised on peamised puudused nende kasutamisel. Infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja järelevalve osakonna juhataja Silja Soon.
 • Tööõnnetuste uurimine (31.03.2023 eesti keeles). Teeme kokkuvõtte läbiviidud tööõnnetuste uurimise sihtkontrollist, räägime tööõnnetuste uurimisel esinevatest põhilistest sisulistest puudustest ning tutvustame Tööinspektsiooni iseteeninduse tööõnnetuste moodulit. Infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni vanemtööinspektor Janika Rõõmus, töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja Tööelu infosüsteemi projektijuht Madleen Mäe.
 • Ehitus (28.02.2023 eesti keeles ja 3.02.2023 vene keeles). Räägime, milline on ehitamise ahelas osalejate vastutus töötervishoiu ja tööohutuse eest ning kuidas vastutus jaguneb. Infohommikud on suunatud nii tellijatele, kes peaksid olema teadlikud, mille eest nad vastutavad ja kes tema objektil mille eest täpselt vastutab, kui ka ehitajatele (peatöövõtja, alltöövõtja), kes saavad teadmisi sellest, mille eest vastutab ta ise ning mille eest mitte. Räägime ka isikukaitsevahenditest ning ohtlikest töödest tulevad teemaks töötamine kõrgustes ning töötamine kaevandites. Infohommikud viivad läbi Tööinspektsiooni tööinspektor Marina Uuselu ja töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.
 • Tööinspektsioon töökeskkonna järelevalvajana (9.02.2023 eesti keeles). Infohommikul tuleb juttu Tööinspektsiooni rollist töökeskkonna ja tööohutuse järelevalvajana ning jagatakse teavet, mida tööinspektorid järelevalvemenetluse raames kontrollivad ja milliseid dokumente peab tööandja olema valmis tööinspektorile esitama. Infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni vanemtööinspektor Karina Bikmurzina ja tööinspektor-jurist Egon Raim.
 • Tööõnnetuste registreerimine iseteeninduskeskkonnas (5.01.2023 eesti keeles). Tööinspektsioon annab infohommikul ülevaate töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse muudatustest tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste teatamise ja uurimise vaatest. Infohommikul tutvustame Tööinspektsiooni Tööelu infosüsteemi iseteeninduse uut e-teenust. Tööandjad saavad edaspidi tööõnnetuse registreerida iseteeninduskeskkonnas, mis on seejärel koheselt teada ka Tööinspektsioonile. Samuti saab iseteeninduse kaudu esitada tööõnnetuse uurimistulemused ning juhul, kui Tööinspektsioon otsustab samuti uurimise läbi viia, osaleda mugavalt uurimismenetluses. Eraisikul on iseteeninduskeskkonnas võimalik endaga seotud juhtumitega tutvuda, tööinspektoriga suhelda ja juhtumi uurimises osaleda. Infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni Tööelu infosüsteemi projektijuht Madleen Mäe ja juhtiv tööinspektor-uurija Anneli Metsalu.
 • Kuulmiskaitse olulisus ning võimalused (7.12.2022 eesti keeles). Infohommikul räägime kuulmiskahjustuse tekkimisest, müraväsimusest, kuulmislanguse tunnustest ning selle mõjust nii töövõimekusele kui ka üldiselt tervisele. Samuti räägime erinevatest kuulmiskaitsevahenditest (eelistest/puudustest) ning anname soovitusi kuulmiskaitsevahendite kasutamiseks. Tutvustame ka valdkonnaga seonduvaid õigusakte. Infohommiku viivad läbi audioloog (MSc) Maris Kruusmaa ja Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.
 • Kahjuhüvitamine (6.10.2022 eesti keeles). Infohommiku teemadeks on varaline vastutus ja kahju hüvitamine. Infohommikul räägime töötaja ja tööandja õigustest ja kohustustest varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimisel. Sealhulgas räägime töötaja süülisest vastutusest ja kahju hüvitamise erisusest. Esineb Tööinspektsiooni nõustamisjurist Margit Mander.
 • Töölepingu sõlmimine: 1. augustist jõustuvad muudatused (14.06.2022 vene keeles) ja (15.06.2022 eesti keeles). Infohommikul räägime töötaja teavitamisest töötingimustest töölepingu sõlmimisel. Sealhulgas räägime 01.08.2022. aasta planeeritud seadusemuudatusest. Seadusemuudatusega laiendatakse andmete hulka, millest ja mille muutumisest peab tööandja töötajat tööle asumisel kirjalikult teavitama. Esinevad Tööinspektsiooni nõustamisjurist Jaana Vaus Madureira Silva ja töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.
 • Alaealiste töötamine (10.05.2022 eesti keeles) ja (12.05.2022 vene keeles). Teemaks on põhilised nõuded alaealise töötajaga töölepingu sõlmimisel (sh 2022. a planeeritud seadusemuudatusest) ning töö- ja puhkeaja nõuded, samuti töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise erisused. Esinevad Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev, töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.
 • Ehitus (6.04.2022 eesti keeles) ja (7.04.2022 vene keeles). Teemaks on nii töötervishoiu ja tööohutuse korralduslikud aspektid kui ka konkreetsemaid nõudeid ohtlikel töödel ning ohtude ennetamise võimalusi. Esineb Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.
 • Perepuhkused. Teemaks on 1. aprillist 2022. kehtima hakkavad vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korra muudatused, täpsemalt puhkuse liigid, puhkuse taotlemine ning hüvitamine. Infohommiku viivad läbi Tööinspektsiooni nõustamisjurist Ene Olle ja Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna arendusnõunik Pirjo Künnapuu.
 • Juhendamine ja väljaõpe.  17.11.2021. Teemaks on juhendamisele, väljaõppele ja nende registreerimisele kehtestatud nõuded ning peamised rikkumised.  Esineb Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula.
 • "Töösuhete lõpetamine". 20.10.2021.  Teemaks on töösuhete ülesütlemise põhimõtted ja enim levinud vead. Esineb Tööinspektsiooni nõustamisjurist Jaana Vaus Madureira Silva
 • "Tööaja lühendamisest", 26.10.2021. Kuidas pidada töö- ja puhkeaja arvestust tööpäeva lühendamise korral ning tõime välja olulised erisused, mida silmas pidada. Esineb Tööinspektsiooni nõustamisjurist Ene Olle.

16. novembril 2021 toimus traditsiooniks saanud XXIII Töötervishoiupäev. Juba teist aastat järjest keskenduti luu- ja lihaskonna teemadele, seoses  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) kampaania "Tervislikud töökohad vähendavad koormust" läbiviimisega. Sel aastal rääkisime teemadel nagu silmade, nutiseadmete ja kodukontori ergonoomika, vaimne tervis ning õpime teiste vigadest ja kogemustest.

Kogu Töötervishoiupäev on järelvaadatav.

Päevakava ja ettekanded:

Päeva moderaator oli Eero Raun 

26. mai 2021

Vaimse tervise hoidmine ning inimeste toetamine on koroonakriisiga toimetulemisel saanud keskseks teemaks. Piirangud on muutunud rusuvaks, uutes tingimustes pidid paljud suunduma kodukontoritesse, kus lisaks tööülesannetele tuli ja tuleb toime tulla lisaks tööülesannete täitmisele ka distantsõppel laste toetamise ning kõige muu kaasuvaga. Saatjaks ebakindlus tuleviku ees, hirm nakatumise ees, lootus saada vaktsiini. Samas polnud paljudel kodukontori võimalust ning pidid ka kõige ägedama viirusleviku ajal tööl käima. Kuidas selles olukorras Eesti ettevõtted on toime tulnud ja oma töötajaid toetanud? Viiruskriis pole ju sugugi läbi, ent meil on juba tekkinud kogemusi, mida jagada ning millest õppust võtta. Neil teemadel arutlevad konverentsil ettevõtete, töötajate ning tööandjate esindajad ning tööpsühholoogid.

Kava: 

Üritust korraldab Tööinspektsioon koostöös Eesti Personalijuhtimise ühinguga PARE.