Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Alaealise töö- ja puhkeaeg

Viimati uuendatud: 27.02.2023
 • Alaealine töötaja ei tohi teha ületunnitööd.
 • Alaealine töötaja ei tohi üldjuhul teha tööd ööajal.
 • Koolikohustuslik alaealine ei tohi töötada rohkem kui pool aega igal koolivaheajal.

Alaealise töötamise piirangud

Alaealise tööajale kehtivad rangemad tööaja piirangud kui täiskasvanute tööajale.

Koolikohustuslik alaealine ei tohi:

 • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja;
 • teha ületunnitööd;
 • töötada vahetult enne koolipäeva algust;
 • töötada rohkem kui pool aega igal koolivaheajal;
 • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal.

Koolikohustus kestab põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Mittekoolikohustuslik alaealine ei tohi:

 • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja;
 • teha ületunnitööd;
 • töötada 22.00-06.00 vahelisel ajal.

ERAND: Alaealine võib täiskasvanu järelevalve all teha loomingulist tööd kultuuri-, spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00. Näiteks võib 8-aastane noor astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides.

Alaealise töötaja lühendatud täistööaeg

Alaealistele on kehtestatud lühendatud tööaeg vajadusest kaitsta alaealise tervist ning anda koolikohustuslikule alaealisele töötajale piisavalt aega hariduse omandamiseks. Olenevalt alaealise vanusest võivad alaealised töötada 2-8 tundi päevas.

Tulenevalt vanusest on alaealise lühendatud täistööaeg järgnev:

  Lubatud tööaeg t/päevas (TLS § 43) Lubatud tööaeg t/7-päevase ajavahemiku  jooksul (TLS § 43) Kohustuslik puhkeaeg t/24-tunnise ajavahemiku jooksul (TLS § 51 lg 2)
7-12-aastane

2 tundi õppeveerandi kestel;

3 tundi koolivaheajal

12 tundi õppeveerandi kestel; 

15 tundi koolivaheajal

22 tundi õppeveerandi kestel; 

20 tundi koolivaheajal

13-14-aastane ja koolikohustuslik

2 tundi (3 tundi, kui tegemist on kerge tööga*) õppeveerandi kestel;

7 tundi koolivaheajal

12 tundi õppeveerandi kestel; 

35 tundi koolivaheajal

21 tundi õppeveerandi kestel; 

15 tundi koolivaheajal

15-17-aastane mittekoolikohustuslik 8 40 14
ERISUS: 14-aastane  praktikal 7 35 15
ERISUS: 15-17-aastane  praktikal 8 40 14

*kerge töö kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal

NB! Kokkulepe, mille kohaselt alaealisele töötajale ei ole pikema kui 4,5-tunnise töötamise kohta ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisesest vaheaega, on tühine.  Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka (TLS § 47 lg 3).

Summeeritud tööaja arvestuse kohaldamisel alaealisele töötajale ei või tööaja arvestus ületada eeltoodud piiranguid. Näiteks võib 12-aastane nooruk töötada summeeritud tööaja arvestuse alusel kolmel päeval nädalas 3 tundi ja kolmel päeval 2 tundi. Tema igapäevane tööaeg ei tohi ületada 3 tundi päevas ning 15 tundi nädalas.