Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Üleühenduselised esindajad

Viimati uuendatud: 26.04.2021
  • Üleühenduselisel ettevõtjal on liikmesriikides kokku vähemalt 1000 töötajat, kellest vähemalt kahes liikmesriigis on vähemalt 150 töötajat.
  • Üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi töötajatel on õigus valida enda seast töönõukogu
  • Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu puhul on töötajaid esindavaks organiks töötajate esinduskogu.

Rahvusvahelises tööõiguses on asutud seisukohale, et teatud juhtudel on põhjendatud töötajate esindaja institutsiooni loomine riigiülesel tasandil tegutsemiseks. Selline on näiteks olukord, kus ühe ettevõtja töötajad teevad  tööd erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, mistõttu ei piisa nende ühishuvide esindamiseks ja kaitsmiseks siseriiklikust töötajate esindajate  koostööst. Seetõttu on välja arendatud eraldi töötajate esindamise süsteem hargmaistele (multinatsionaalsetele)  ettevõtjatele.

Üleühenduselised töötajate esindajad on Euroopa Liidu ettevõtjate juures kohustuslikud järgmistel juhtudel:

  • tööandjaks on üleühenduseline ettevõtja või üleühenduseline ettevõtjate grupp;
  • tööandjaks on Euroopa äriühing või Euroopa ühistu.

 Üleühenduseline ettevõtja on ettevõtja, kellel on liikmesriikides kokku vähemalt 1000 töötajat, kellest vähemalt kahes liikmesriigis on kummaski vähemalt 150 töötajat.

Üleühenduseline ettevõtjate grupp on ettevõtjate grupp, millel on:
  1) liikmesriikides kokku vähemalt 1000 töötajat;
  2) vähemalt kaks gruppi kuuluvat ettevõtjat eri liikmesriikides;
  3) vähemalt üks gruppi kuuluv vähemalt 150 töötajaga ettevõtja ühes liikmesriigis ja vähemalt üks gruppi kuuluv vähemalt 150 töötajaga ettevõtja teises liikmesriigis.

 

Üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi töötajatel on õigus valida enda seast töönõukogu, kelle ülesandeks on kõigi töötajate huvide esindamine ja kaitsmine keskjuhatuse juures.

Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu puhul on töötajaid esindavaks organiks töötajate esinduskogu, kelle ülesandeks on samuti kõigi töötajate huvide esindamine ja kaitsmine keskjuhatuse juures.

Üleühenduseliste töötajate esindajate valimist, volitusi, õigusi ning kohustusi reguleerib töötajate üleühenduselise kaasamise seadus.