Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Kontaktasutused Eestis

Viimati uuendatud: 29.03.2023
  • Eestis on töötajate kontaktasutuseks Tööinspektsioon.
  • Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta.
  • Välismaalasi nõustab migratsiooniküsimustes tasuta ka Politsei- ja Piirivalveamet.

Tööinspektsioon

Eestis on töötajate kontaktasutuseks Tööinspektsioon.

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn
Tel: +372 640 6000
E-posti aadress: [email protected]
Veebileht: https://www.ti.ee/et

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

Tööinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet lähetatud töötajate töötingimuste üle Eestis ja vastab põhjendatud infopäringutele seaduste, muude õigusaktide ja laiendatud kollektiivlepingute kohta, mida kohaldatakse lähetatud töötajale. Lisaks korraldab Tööinspektsioon infovahetust teiste liikmesriikidega.

Tööinspektsioon osutab nii töötajatele kui tööandjatele tasuta nõustamisteenust. Kui Teil tekib Eestisse lähetatud töötajate registreerimise või Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste osas küsimusi, on Teil võimalik võtta ühendust Tööinspektsiooni nõustamisjuristi või töökeskkonna konsultandiga. Nõustamisjurist vastab töösuhteid puudutavatele küsimustele, töökeskkonna konsultant töökeskkonna ohutust ja töötervishoidu puudutavatele küsimustele.

Tööinspektsioon osutab hetkel nõustamisteenust telefoni (+372 640 6000) ja e-kirja ([email protected]) teel. Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta.

Nõustamisjuristi ja töökeskkonna konsultandi poole saab pöörduda nii eesti, inglise kui vene keeles.

Teised kontaktasutused

Lisaks Tööinspektsioonile tegelevad lähetatud töötajate küsimustega vastavalt oma pädevusele teised riigiasutused: 

Töö- ja elamistingimuste kohta välismaal saab tarvilikku infot töövahenduse võrgustikult EURES (European Employment Services). Täpsem info EURESi kodulehtedel http://europa.eu/eures ja www.eures.ee.

Lisaks tegelevad nõustamisega järgnevad asutused:

Välisriikide saatkondade kontaktid leiate SIIT.

Teiste riikide lähetatud töötajate kontaktasutused leiate SIIT.