Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Kaasaegse tööandja märgis “Austame erinevusi”

Viimati uuendatud: 29.01.2024
  • Märgis “Austame erinevusi" on tunnustus ja arenguvõimalus mitmekesisust väärtustavale tööandjale, kes pingutab kaasava töökeskkonna loomise nimel.
  • Märgis kinnitab töötajale, kliendile ja koostööpartneritele, et tegemist on kaasaegse, Eestist ja maailmast hooliva organisatsiooniga.
  • Märgis “Austame erinevusi” annab võimaluse viia organisatsiooni töökultuur uuele tasemele.

Kutsume kõiki ambitsioonikaid ja hoolivaid ettevõtteid, avaliku sektori organisatsioone ja vabaühendusi taotlema mitmekesise tööandja märgist “Austame erinevusi”. Märgis on tunnustus ja ühtlasi arenguvõimalus kõigile Eesti tööandjatele, kes väärtustavad mitmekesisust ja pingutavad kaasava töökeskkonna loomise nimel. Taotlusvooru tähtaeg on 19. märts.

Mida märgise saamine tööandjale annab?

Inimõiguste keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht Helen Talalaev märgib, et kui 2010. aastal oli tööandja brändingu agentuuri Instar tehtud tudengite tööootuste ja tööandja maine uuringu põhjal töötajate jaoks kõige olulisem huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine tuli alles neljandaks, siis tänavu nimetasid vastanud 50 väljapakutud teguri seast olulisimaks nimelt võrdset kohtlemist.

Elektroonikafirma GPV Estonia sai märgise kaks aastat tagasi ning nad plaanivad seda pikendada. Ettevõtte personalijuhi Gaile Viljari hinnangul peegeldab see kogu ettevõtte töökultuuri: “Töötajate kaasamine ja teadlikkuse tõstmine aitab diskrimineerimist ennetada ning töötajate rahulolu suurendada. Tegemist ei ole ühekordse projektiga, vaid järjepideva tööga, mida peab toetama ettevõtte juhtimiskultuur.”

Tartu Ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas tõdeb, et kuigi ülikool on võrdse kohtlemise teemadega tegelenud aastaid, aitas märgis neil oma tegevusi paremini mõtestada ja kavandada.

Kes saab märgist taotleda?

Tunnustuse taotlemise eeltingimusena peavad mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted olema ettevõtte või asutuse väärtustes olulisel kohal.

“Märgist “Austame erinevusi” saavad taotleda kõik Eesti organisatsioonid, kus väärtustatakse töötajaid, sõltumata nende erinevustest ja eripäradest,” ütleb Talalaev. “Lisaks sellele, et märgis kinnitab töötajale, kliendile ja koostööpartneritele, et tegemist on kaasaegse, Eestist ja maailmast hooliva organisatsiooniga, annab see võimalusi viia oma organisatsiooni töökultuur uuele tasemele. Selleks pakume märgise taotlejatele ja selle saanud organisatsioonidele mitmekülgset tuge, alates nõustamisest ja lõpetades erinevate koolitustega.”

Kuidas “Austame erinevusi” märgist taotleda?

Taotlemise tingimused leiad inimõiguste keskuse kodulehelt. Dokumentide esitamise lõplik tähtaeg on 19. märts.

Teemad, millele taotlejatel tänavu erilist tähelepanu soovitame pöörata, on soolise palgalõhe mõõtmine ja vähendamine, diskrimineerimiskaebustest teavitamise ja nende lahendamise süsteem, mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna tegevuste eesmärgistamine ja tulemuste mõõtmine. Märgised antakse välja kevadel 2024 ja need kehtivad kaks aastat.

Lisainfo

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Esimesed märgised anti välja 2018. aastal ja täna on märgis 49 tööandjal.

Kontakt

Inimõiguste keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht Helen Talalaev [email protected].