Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Vabatahtlik töö

Viimati uuendatud: 12.02.2024
  • Vabatahtliku töö puhul on tegemist tööga, mida tehakse vabast tahtest ja mida ollakse valmis tegema tasu saamata.
  • Vabatahtliku töö puhul võib olla tegemist varjatud töösuhtega.

Vabatahtliku töö puhul on tegemist tööga, mida tehakse vabast tahtest ja mida ollakse valmis tegema tasu saamata. Praktikas on tekkinud olukord, kus vabatahtlik töö on endale koha leidnud mitte lepingu alusel tasu eest tehtavate tööde kõrvale, vaid nende asemele. Tööle on hakatud võtma nö vabatahtlikke, kes küll teevad tööd, kuid tasu selle eest ei saa. Vabatahtlikuna tööd teinud isikute sõnul on nad tööle võetud selleks, et anda neile võimalus tööga tutvuda ja näidata ennast kui tulevased töötajad.

Sarnane olukord oli mõni aeg tagasi, kui praktikas rakendati massiliselt proovipäevi. Toona väitsid tööandjad, et proovipäev on töötajale ja tööandjale kasulik, sest nii saab proovida töö ja töökoha sobivust töötajale. Töötasu proovipäeva eest ei makstud. Võib väita, et nüüdseks on proovipäev asendunud vabatahtliku tööga, kusjuures vabatahtliku töö kestus võib küündida mitme kuuni.

Kontrollides tööandja tegevust töölepingu seaduse täitmisel lähtub Tööinspektsioon eeldusest, et tööandja juures tööd tegev isik on töötaja ja temaga on sõlmitud üldjuhul tööleping, samuti on töötajale kirjalikult teatavaks tehtud seaduses toodud andmed. Kui tööandjal töölepingut esitada ei ole väites, et tegemist on vabatahtlikuga, on Tööinspektsioonil alust sellest lähtuda siis, kui tegemist on organisatsiooniga, mille tegevus eeldab vabatahtlikke kaasamist.

Kui väidetav tööandja ei suuda tõendada, et tegemist on eelnimetatud tunnustele vastava suhtega, lähtub Tööinspektsioon talle järelevalve pädevuse andvatest õigusaktidest ning töölepingu seadusest tulenevast töösuhte eeldusest.

Kui isik, kelle tööandja on tööle võtnud vabatahtlikuna, leiab, et töö sisu ja töötingimused vastavad tegelikult töölepingulise suhte tunnustele, on tal õigus pöörduda töösuhte tuvastamise nõudega töövaidlusorganisse.

Sarnaselt proovipäevadega tööle võtmisel on ka vabatahtlikuna  tööle võtmise üks eesmärkidest hoida kokku tööjõukulusid ja vajadusel lõpetada vabatahtliku tegevus lihtsustatud korras. Maksu- ja Tolliamet on töötajate registreerimise kontrollimistel üha enam kokku puutunud vabatahtlikuna registreeritud töötajatega. Enim neist töötavad jaekaubanduses, toidu ja joogi serveerimise valdkonnas ja ehituses.