Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Töötamine pere heaks

Viimati uuendatud: 13.05.2021
  • Tasuta töö on aga töölepingule sarnaste, kui mitte identsete tunnustega töö, mida tehakse tasuta.
  • Tasuta töötamist võib rakendada perekonnasiseste ettevõtete korral.
  • Tasuta töötamine eeldab töötamise registris registreerimist.

Tasuta töö on aga töölepingule sarnaste, kui mitte identsete tunnustega töö, mida tehakse tasuta.  Selle registreerimist rakendatakse pigem perekonnasiseste ettevõtete korral. Võib tunduda loomulik, et pereettevõttes võivad inimesed aeg-ajalt tasuta töötada, ent kuna äriühing on omanikule või omanikele kuuluv majandusüksus (ka eraõiguslik juriidiline isik), mille tegevuse eesmärk on kasumi teenimine, oleks samaväärselt loomulik ka see, et vastavas majandusüksuses töötavale isikule makstakse tasu. Kuldse keskteena on äriseadustiku mõistes äriühingutel (s.t. ei hooma endas sihtasutusi ega mittetulundusühinguid) võimalik registreerida inimeste tasuta töötamist. Siiski tasub tähele panna, et tasuta töötamine peab olema väga konkreetselt piiritletud. Lähisugulaste abistamine on mõistlik, kuid mitte püsiva kandena töötamise registris, vaid konkreetseks olukorraks, erandina ka ajavahemikuks.

Kuna tasuta töötamine omab üldreeglina töölepingu tunnuseid ning töölepingut võiks sõlmida ka lühiajaliselt, siis peab tasuta töötamise registreerimisel olema tööandja valmis ka põhjendama sissekande tehiolusid. Kuigi tasuta töötamine on levinum pereettevõtetes, ei ole sama registrikande kohaldamine keelatud ka teiste isikute puhul, näiteks kui keegi kolmas isik soovib ühekordselt laadal tasuta abistada. Oluline on siinkohal just olukorra konkreetne ajaline piiritletus ning motivatsioon, miks ei vormistata olukorda tasulise tööna.

Näide 1: Artur tahab osaleda laadal, mistõttu pakub ennast abikaasa ettevõttele Tamm & Tõru OÜ abiliseks. Temaga sõlmitakse leping laada toimumise ajaks äriühingu toodete tutvustajana ning töötamise registrisse kantakse tasuta töö leping.

Kuigi sama tööd tehakse üldreeglina tasu eest, on pereettevõtte puhul põhjendatud ka olukord, kus konkreetses olukorras tehakse tööd tasuta. Tegemist on väga arusaadavalt piiritletud ühekordse juhtumiga.

Näide 2: Artur tahab osaleda laadal, mistõttu pakub ennast abikaasa ettevõttele Tamm & Tõru OÜ abiliseks. Temaga sõlmitakse leping laada toimumise ajaks äriühingu toodete tutvustajana ning töötamise registrisse kantakse tasuta töö leping. Artur osaleb püsivalt laatadel äriühingu toodete tutvustajana ning teeb seda juunist augustini 58 päeval.

Hoolimata märkest töötamise registris, on Arturi puhul tegemist töölepingu alusel töötava isikuga. Tema tegevus on samaväärne isiku tegevusega, kes võtetakse tööle töölepingu alusel ning kellele makstakse tasu. Tööandjal on õigus korraldada tööprotsessi, anda töötajale juhiseid ja kontrollida tööd. Kuna tegevus on püsiv, on tegemist varjatud töölepinguga.