Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Puhkusetasu

Viimati uuendatud: 16.05.2022
  • Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.
  • Võib kokku leppida ka puhkusetasu hilisemas maksmises.
  • Põhipuhkuse tasu arvutamiseks leitakse keskmine kalendripäevatasu.

Puhkusetasu maksmise aeg

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust (töölepingu seaduse (TLS) § 70 lg 2). Pooled võivad kokku leppida puhkusetasu hilisemas maksmises, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneva palgapäevani. Puhkuse kasutamine tähendab puhkuse alustamist, mitte puhkuse kasutamise lõpetamist. Näiteks kui töötaja läheb puhkusele 01.05–15.05 ja tema palgapäev on 05.05, siis puhkusetasu tuleb välja maksta 05.05, mitte 05.06.

Kasutamata puhkusepäevade hüvitamine rahas on lubatud üksnes töölepingu lõppemisel.

Puhkusetasu arvutamine

Puhkusetasu arvutamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse määrus nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord".

Kui töötajale maksti puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu või kuuest kuust lühema aja jooksul muutumatu suurusega töötasu, siis keskmist kalendripäevatasu ei arvutata ja töötajale makstakse puhkusetasuna muutumatu suurusega töötasu. 

Põhipuhkuse tasu (TLS § 70 lg 1) ja puhkusehüvitis (TLS § 71)

Põhipuhkuse tasu arvutamiseks tuleb leida keskmine kalendripäevatasu. Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse kuue (või vähema, kui on vähem töötatud) kuu töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral TLS § 19 alusel (põhipuhkus, töövõimetus jne). Põhipuhkusetasu ja puhkusehüvitise maksmisel ei arvestata kalendripäevade hulka rahvuspüha ega riigipühi. 

KESKMINE KALENDRIPÄEVATASU = 6 kuu töötasud, mis on sissenõutavaks muutunud / 6 kuu kalendripäevad – riigipühad – TLS § 19 alusel töölt eemal viibitud kalendripäevad

PÕHIPUHKUSE TASU = keskmine kalendripäevatasu × põhipuhkusel viibimise päevade arv või väljateenitud põhipuhkuse päevade arv

 

Õppepuhkuse tasu (täiskasvanute koolituse seaduse § 13 lg 3)

Õppepuhkuse tasu arvutamiseks tuleb leida keskmise kalendripäevatasu. Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse kuue (või vähema, kui on vähem töötatud) kuu töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral TLS § 19 alusel (põhipuhkus, töövõimetus jne). Õppepuhkuse tasu arvestamisel jäävad rahvuspüha ja riigipühad kalendripäevade arvestusse sisse.

KESKMINE KALENDRIPÄEVATASU = 6 kuu töötasud, mis on sissenõutavaks muutunud / 6 kuu kalendripäevad – TLS § 19 alusel töölt eemal viibitud kalendripäevad

ÕPPEPUHKUSETASU = keskmine kalendripäevatasu × õppepuhkusel viibimise päevade arv