Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Kampaania "Ennetame riske üheskoos" 2012-2013

Viimati uuendatud: 06.07.2021

Kampaaniast

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) alustas 2012.aastal kaheaastast tervislike töökohtade kampaaniat „Ennetame riske üheskoos“, mille eesmärk oli innustada juhte, töötajaid ja teisi sidusrühmi tegema tööohutuse ja töötervishoiu parandamise nimel koostööd. Eestis koordineeris kampaaniat Tööinspektsiooni haldusalas olev koordinatsiooni keskus.

2012-2013.a kampaania keskendus riskide ennetamisele, riskide juhtimisele; juhtide innustamisele riskide vähendamisel aktiivselt osalema, töötajate, nende esindajate ja teiste sidusrühmade julgustamisele juhtidega riskide vähendamiseks koostööd tegema. Kampaania kesksel kohal oli eesmärkide saavutamiseks ette nähtud materjalid nagu aruanded, praktilised juhendid, reklaamlehed, plakatid ja DVD-d. Eesti keelde on tõlgitud üle kümne kasuliku materjali nii tööandjatele kui töötajatele, mis on kättesaadavad elektroonselt kui ka paberkandjal. Kampaania eesti keelse kodulehega saab tutvuda siin http://www.healthy-workplaces.eu/et/

Eestis korraldati 2012.a kampaania käigus pressikonverents, kaks partnerlusseminari, kaks ajakirjanike ümarlauda, parimate praktikate workshop ning üleeuroopalisel tööohutuse ja töötervishoiu nädalal oktoobris XIV Töötervishoiupäev. Kõikide kampaania ürituste läbiv teema oli riskide ennetamine üheskoos ning nendel osales kokku üle 300 inimese. EU-OSHA Eesti ürituste kohta leiab infot Tööelu portaalist www.tooelu.ee

2013. aastal jätkus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos“, mille raames Eestis EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga korraldas kaks suuremat teabeüritust: isikukaitsevahendite teemalise seminari aprillis ja Töötervishoiupäeva oktoobris.

Isikukaitsevahendite seminaril anti ülevaade isikukaitsevahendite (edaspidi IKV) kasutamisest ning sellega kaasnevatest probleemidest Tööinspektsiooni pilgu läbi, selgitati mida tuleb silmas pidada IKV-de soetamisel, millised on enamlevinud vead nende kasutamisel ning millised on uued tooted turul. Lisaks seminarile toimus kõrval ruumis ka minimess, kus isikukaitsevahendite maaletoojad ja edasimüüjad esitlesid oma tooteid. Kokku osales seminaril 97 inimest, kellest enamik olid töökeskkonnaspetsialistid. Üritus oli kõigile osalejatele tasuta.

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames toimus 23. oktoobril 2013 Tallinnas Rahvusraamatukogus XV Töötervishoiupäev, kus võtsid sõna spetsialistid tööohutuse ja töötervishoiu teemadel, ettevõtete esindajad, kes jagasid oma positiivseid praktilisi kogemusi töökeskkonna valdkonnas ning anti ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse hetkeseisust ja arengusuundadest Eestis. Kokku osales Töötervishoiupäeval 266 inimest, kellest enamik olid töökeskkonnaspetsialistid, samuti osales töötervishoiu ja –ohutusega tegelevaid spetsialiste, ettevõtete esindajaid, õppejõude, tudengeid ja teisi asjast huvitatuid. Üritus oli kõigile osalejatele tasuta ning ürituse ettekanded on kättesaadavad Tööelu portaalis.

Aasta jooksul jagati tuhandeid teavitusmaterjale , ilmusid erinevad pressiteated ning eesti keelde tõlgiti õppevahend õpetajatele, et tutvustada algkooli lastele tervise ja ohutuse teemasid harivate ning samas lõbusate ja kaasakiskuvate Napo videoklippide ja loovtegevuste abil. Materjal on kättesaadav siit http://www.napofilm.net/et/napo-for-teachers.

XV Töötervishoiupäev

21.-25. oktoobrini tähistatkse üle Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mis on üks suuremaid ettevõtmisi selles valdkonnas Euroopas. Eestis on traditsiooniks saanud selle nädala raames Töötervishoiupäeva tähistamine. XV Töötervishoiupäev toimubki 23. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismäe 2, Tallinn) ning seal on kohal kõik töötervishoiu huvilised üle Eesti.

Selle aasta Töötervishoiupäeva eesmärk on anda ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse hetkeseisust Eestis ning saada osa mitmete ettevõtete ja oma ala spetsialistide headest kogemustest ning õnnestumistest. Meie tänased väärtused kujundavad meie kõigi homsest ning see on igaühe enda valik, kas teha ebasobivat tööd ja minna jalad ees või teha sobivat tööd pea püsti!

Töötervishoiupäeva korraldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga.

Tutvu ettekannetega:

XIV Töötervishoiupäev

Iga aasta oktoobris (43. kalendrinädalal) tähistatakse üle Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille raames toimub erinevaid teabeüritusi Euroopa Liidu liikmesriikides ja mujal. Eestis toimus selle nädala raames 26. oktoobril Tallinnas rahvusraamatukogus XIV Töötervishoiupäev.

XIV Töötervishoiupäev oli pühendatud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012.–2013. aasta tervislike töökohtade kampaaniale „Ennetame riske üheskoos”, mille eesmärk on innustada juhte, töötajaid ja teisi sidusrühmi tegema tööohutuse ja töötervishoiu parandamise nimel koostööd. Päeva jooksul võtsid sõna spetsialistid tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnast ning mitmete ettevõtete esindajad tutvustasid oma parimaid praktikaid.

Töötervishoiupäeva korraldajaks oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga.
Tutvu päevakavaga (PDF)

Tutvu Töötervishoiupäeva ettekannetega:

Isikukaitsevahendite seminar

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Eesti koordinatsioonikeskuskoostöös Tööinspektsiooniga korraldas tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos” raames töökeskkonnaspetsialistidele mõeldud seminari teemal „Isikukaitsevahendid”. Isikukaitsevahendite seminariga tähistati ka ülemaailmset töötervishoiu ja tööohutuse päeva, mis toimus 28. aprillil.

Seminaril anti ülevaade isikukaitsevahendite kasutamisest ning sellega kaasnevatest probleemidest Tööinspektsiooni pilgu läbi. Samuti jagati näpunäiteid, mida tuleb silmas pidada nende soetamisel, millised on enamlevinud vead isikukaitsevahendite kasutamisel ning millised on uued  tooted turul. Lisaks seminarile toimus kõrval ruumis ka minimess, kus isikukaitsevahendite maaletoojad ja edasimüüjad esitlesid oma tooteid. Seminaril osalejatele oli see hea võimalus tooteid kohapeal näha ning esitada küsimusi nende kohta .

Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev pärineb Kanada töötajate 1989. aasta otsusest tähistada iga aasta 28. aprillil töö läbi surma või trauma saanud töötajate mälestuspäeva. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt tähistatakse seda alates 2003. aastast ja Eestis alates 2004. aastast.

Kutsehaigused on jätkuvalt töösurmade peamiseks põhjuseks üle maailma. ILO andmetel on 2,34 miljonist töösurmast aastas 321 000 põhjustatud õnnetuste tagajärjel. Ülejäänud 2,02 miljonit töösurma aastas on põhjustatud erinevat tüüpi tööst tingitud haigustest. Seega sureb töötamisega seotult üle maailma keskmiselt enam kui 5500 inimest päevas.
Isikukaitsevahendite seminari ettekanded ja päevakava on alla laaditavad siit:

Partnerlusseminar „Töövägivald”

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade kampaania 2012–2013 „Ennetame riske üheskoos” raames toimus 27. septembril partnerlusseminar teemal „Töövägivald”.

Partnerlusseminaril anti ülevaade töövägivalla levikust ja selle põhjustest Eestis ning pöördumistest Tööinspektsiooni poole. Tutvustatak põhjamaade kogemusi töövägivallajuhtumite ennetamisel ja käsitlemisel ning ühe ettevõtte näol saame kuulda nende kogemustest  töövägivalla vastu võitlemisel oma igapäevatöös.

Päevakavaga saab tutvuda siin.

Kaks ettekandjat andsid nõusoleku slaidide avaldamiseks, mis on leitavad siin: