Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ 2016-2017

Viimati uuendatud: 13.09.2021

Kampaaniast

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) viib läbi kaheaastast kogu Euroopat hõlmavat kampaaniat: „Tervislikud töökohad sõltumata east” (Healthy Workplaces for All Ages). EU-OSHA kampaanias keskendutakse jätkusuutlikule töötamisele ja täisväärtusliku eluperioodi pikendamisele, rõhutatakse riskide ennetamise tähtsust kogu karjääri vältel ning selle eeliseid töötajatele, ettevõtetele ja ühiskonnale tervikuna. Eestis keskendutakse samuti kampaania üldistele eesmärkidele, kuid eraldi soovitakse rõhutada tervisekontrolli ja töövõime säilitamise tähtsust tööelus. 

Kampaania eesmärgiks on edendada säästvat töötamist ja tervena vananemist alates tööelu algusest. Sellega kaitstakse töötajate tervist enne ja pärast pensioniiga ning ühtlasi ka organisatsioonide tootlikkust. Euroopa elanikkond vananeb ja koos sellega muutuvad ka Euroopa töötajad. Aastaks 2030 on enamuses Euroopa riikides 30% ja enam tööjõust 55-64 aastased.  Kui ettevõtted soovivad saavutada täit potentsiaali, peavad nad personalihalduses arvestama elanikkonna vananemist ning vajadusel kohandama töö ja/või töökoht konkreetse inimese võimetega. Ohutud ja tervislikud töökohad tagavad, et töötajad suudavad töötada kaua ja tulemuslikult.

Ohutu ja tervislik töökeskkond on töötajate potentsiaali ja pühendumise ning ettevõtete konkurentsivõime suurendamise seisukohalt ülioluline. Euroopa elanikkonna valdav enamus töötab mikro, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes ning väiksemaid ettevõtteid tuleb toetada tööjõu vananemisega kaasnevate probleemide lahendamisel ning diskrimineerimise vältimisel. Alates 2015.a pakub Tööinspektsioon, ESF programmi rahastuse abil, tööandjatele tasuta konsultatsioone töökeskkonna edendamiseks. Seeläbi aidatakse kaasa vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise suurendamisele ja varase pensionile jäämise ärahoidmisele.

Kampaania ametlik kodulehekülg https://healthy-workplaces.eu/et
Tutvustav videoklipp https://healthy-workplaces.eu/en/videos

Kampaania tegevuste raames toimusid Eestis 2017 aastal mitmed üritused:

 • Seminarid „Tervislikud töökohad sõltumata east – soolised ja ealised iseärasused“ Pärnus, Tartus ja Jõhvis
 • Töötervishoiupäev 24. oktoobril Tallinnas
 • Filmiõhtu 25. oktoobril  Tallinnas
 • Filmiõhtu 26. oktoobril Tartus

Tervislikud töökohad sõltumata east Eesti kontakt:

Kristel Plangi
Tööinspektsiooni teabe ja välissuhete osakonna juhataja
[email protected]
5623 0234

XIX Töötervishoiupäev

Iga aasta 43. nädalal tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille raames toimus 24. oktoobril Eestis traditsiooniline Töötervishoiupäev. XIX Töötervishoiupäeva fookuses oli erinevate kehaosade ergonoomia ja nende töövõime säilitamine. Lisaks huvitavatele loengutele sai külastada ka minimessi ala, kus osales üheksa erinevat töötervishoiuteenuse osutajat, kes tutvustasid oma teenus(eid), et kokku viia teenuse osutajad ja selle kasutajad.

Töötervishoiupäeva ettekanded

Töötervishoiupäeval tunnustati ka 2017. aasta Tööinspektsiooni parimate praktikate konkursi esikolmikut ning anti üle Tööinspektsiooni auhind „Hea Töökeskkond 2017“.

Tööinspektsiooni parimad praktikad

 • AS Jeld-Wen Eestikus kaasati kõik töötajad tegema ettepanekuid töökeskkonna paremaks muutmisel.
 • OÜ Saue Production muutis laadimisalale piirde paigaldamisega töötajatele ohutumaks, samal ajal säilitades töökeskkonna mugavuse.
 • OÜ Hotell Pärnu võttis toateenijate töö kergendamiseks kasutusele varrega uksekiilu, mis säästab töötajaid sundasendist toauste avamisel.

Hea töökeskkond 2017 auhinnad pälvisid Baltic Oil Service ning Derivco Estonia.

 • Baltic Oil Service on võrdlemisi noor ettevõte, kus on kohe algusest peale korraldatud töökeskkonda nii, et see oleks ka päriselt töötajate jaoks ohutu. Rõhku on pandud töötajate juhendamisele – juhendamise aluseks on konkreetsed ja hästi arusaadavad ohutusjuhendid, milles on kasutatud ka pildimaterjali ja skeeme reaalsest töökohast ning enne töö alustamist räägitakse töötajaga kogu tööprotsess läbi. Ettevõte mõistab, et töökeskkonnaga tegelemine on pidev protsess, mis ühest küljest aitab vältida võimalikke kahjusid, teisalt aga aitab ettevõttel areneda.
 • Derivco Estonia hindab kõrgelt töötajate heaolu. Ettevõtte suurimaks probleemiks on pidevast kuvariga töötamisest tulenevad luu- ja lihaskonna ning nägemisprobleemid. Seetõttu panustab ettevõte terviseedendamisse nii sportlike tegevuste korraldamise kui sporditoetuse maksmisega. 

Auhinnast "Hea Töökeskkond" ning selle kriteeriumitest loe lähemalt Tööinspektsiooni kodulehelt.

XVIII Töötervishoiupäev

Iga aasta 43. nädalal tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille raames toimus 25. oktoobril Eestis traditsiooniline Töötervishoiupäev. XVIII Töötervishoiupäeva fookus oli tervisekontrollil ja töövõime säilitamisel. Lisaks huvitavatele loengutele sai sel aastal külastada ka minimessi ala, kus erinevad töötervishoiuteenuse osutajad tutvustasid oma teenus(eid). Seoses ürituse selle aasta fookusega, osalesid minimessil terviskontrolli, ergonoomia ja tööfüsioteraapia teenuse osutajaid. Minimessi peamiseks eesmärgiks oli kokku viia töötervishoiuteenuse osutajad ja selle kasutajad.

Töötervishoiupäeva ettekanded:

Töötervishoiupäeval tunnustati ka 2016 aasta Tööinspektsiooni parimate praktikate konkursi esikolmikut, kelleks on SwedbankSaint Gobain Glass EstoniaElisa Eesti.

 • Saint-Gobain Glass Estonia võttis kasutusele bluespoti ehk tõstukile paigaldatud sinise valgusti. See aitab lähenevat sõidukit varem märgata ning jätab jalakäijale või teistele liiklejatele aega reageerida, et kokkupõrget vältida. Kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja ohutuse juhi Siim Ansbergi sõnul on ettevõtte tootmise eripärast tulenevalt üks suuremaid ohuallikaid tõstukitega seonduv. „Minevikust on võtta päris mitmeid napilt pääsemisi ja ohuolukordi, kahjuks ka vigastustega lõppenud õnnetusi, kus osapoolteks olnud tõstuk ja jalakäija. Paraku jääb kannatajaks just jalakäija, kes tihti ka raskelt viga saab,“ ütles ta.  Ansberg lisas, et bluespot on olulisel määral tõstnud töötajate teadlikkust tõstukitega seotud ohtudest ning nii jalakäija kui tõstukijuht pööravad üksteisele märkimisväärselt suuremat  tähelepanu.
 • Elisa Eesti keskendus kõnekeskuste töötajatele, kellel pole oma kindlat töölauda. Erinevate töölaudade sobivaks reguleerimine oli keeruline ning töötajatel polnud mugav end sobival hetkel sirutada või tööasendit muuta. Suureks probleemiks oli ka häiriv taustamüra.  Elisa Eesti AS personalijuht Kaija Teemägi sõnul kaardistati koos töötajatega kõige kriitilisemad probleemid ning võeti eesmärgiks kujundada Elisa kõnekeskus ümber kaasaegseks, ergonoomiliseks ja funktsionaalseks töökeskkonnaks. „Täna saavad töötajad sättida asendit endale sobivaks. See aitab neil rohkem keskenduda tööle ning olla rõõmsamas tujus. Hea tujuga teenindaja suudab kindlasti klientidele pakkuda paremat teenindust,“ ütles Teemägi.
 • Swedbank parim praktika on suunatud kõikidele istuva töö tegijaile ning  töökeskkonda loodi terviserada. Swedbank AS töökeskkonnaspetsialist Liis Oja: „Lõviosa meie töötajatest teeb istuvat tööd arvuti taga. Ka arstide hinnangul on istumine „uus suitsetamine“, mistõttu tasub päeva jooksul paar korda toolilt tõusta ja miks mitte siis ka 1,2-kilomeetri pikkune terviserada läbi kõndida,“ ütles ta. Lisaks terviserajale planeeriti  endomondo rakenduse abil Tallinnasse, Tartusse ja Pärnusse 1820m pikkused jalutuskäigu rajad, mis algavad otse Swedbanki kontori eest. Raja pikkus klapib Swedbank asutamisaastaga ning tinglikult võiks neid radasid nimetada „Swedbank miilideks“. Oja lisas, et siseruumides asuv terviserada tuletab igapäevaselt meelde sportimisvõimalusi ka pea 1000 kilomeetril asuvatel terviseradadel värskes õhus, mida  Swedbank juba kümme aastat toetab koos Eesti Energia ja Merkoga.

Uhkusega võib öelda, et kokku osales selle aasta Töötervishoiupäeval 267 kuulajat. Aitäh neile, kes andsid tagasisidet – võtame arvesse ausa kriitika ning oleme südamest tänulikud vahvate tänusõnade eest. Kokkuvõttes võib öelda, et järgmisel aastal on meil vaja suuremat ruumi, minimess peaks laienema ning sellest peaks saama traditsioon, ettekanded peaksid põhinema rohkem elulistel näidetel ning praktikatel.

Töötervishoiupäeva korraldab Tööinspektsioon koos EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskusega.