Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust" 2020-2023

Viimati uuendatud: 24.11.2021

Kampaaniast

Oktoobris 2020 algas kolm aastat kestev üleeuroopaline Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“, mis keskendub tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustele. Luu- ja lihaskonna vaevused on üks kõige tavalisemaid tööga seotud terviseprobleeme Euroopas, mis mõjutab miljoneid töötajaid ja läheb tööandjatele maksma miljardeid eurosid aastas. 

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad enamasti selga, kaela, õlgu ning üla- ja alajäsemeid. Need on näiteks liigeste või muude kudede kahjustused ja sellega seonduvad vaevused. Terviseprobleeme võib olla mitmesuguseid, alates kergest valust kuni raskete haigusteni, mille tõttu on vaja olla töölt eemal või isegi vajada haiglaravi. Kui vaevused on kroonilised, võib tekkida ka töövõimetus ning mingil hetkel tuleb tervise tõttu loobuda töötamisest. 

Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi tekib aja jooksul. Sundasendid, korduvad liigutused, raskuste käsitsi  teisaldamine, pikaajaline istumine – kõik need tavalised igapäevased riskitegurid võivad põhjustada luu- ja lihaskonna vaevusi. Me puutume nendega igapäevaselt kokku ja neid on võimalik väga lihtsate meetoditega ennetada, kuid ometigi ei pööra me nendele piisavalt tähelepanu. Oluline on, et töökoht oleks töötajata jaoks kohandatud võimalikult sobivaks st töötaja peab saama oma tööd teha minimaalse pingutusega. Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb arvestada töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi ning tema töövõime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul. Ära ei tohi unustada ka puhkepause ja korralikku väljaõpet ehk mida ja kuidas tuleb teha. 

Kampaaniaga juhitakse üle Euroopa tähelepanu luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele - mida saab ära teha töötaja ise, mida tööandja, et neid vaevusi oleks vähem ja inimesed töötaksid tervist säästvalt kõrge vanuseni. Eestis korraldatakse erinevaid üritusi, kirjutatakse artikleid ja jagatakse kasulikke nõuandeid eelpool mainitud teemal. 

Kampaania ametlik lehekülg: healthy-workplaces.eu

Kampaania kontakt Eestis:

Kristel Plangi
Tööinspektsiooni teabe ja välissuhete osakonna juhataja
[email protected]
5623 0234

Sundasendite ja korduvliigutuste teemalised seminarid

Tööinspektsioon korraldas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) kampaania "Tervislikud töökohad vähendavad koormustraames 2021 aasta sügisel kolm seminari - Tallinnas, Tartus ja Pärnus, mis keskendusid sundasenditele ja korduvliigutustele. 

Seminaride eesmärgiks oli tööandjate ja töötajate teadlikkuse tõstmine sundasendite ja korduvliigutuste hindamisest ja analüüsimisest ning kuidas neid töökohtadel ennetada. Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon selgitasid millised on enamlevinud probleemid, tööõnnetused ja kutsehaigestumised töökohtadel Eestis, mis on seotud korduvliigutuste ja sundasenditega. Töötervishoiuarst Karin Sarapuu kirjeldas ja tõi näiteid erinevatest meetoditest, mida saab kasutada korduvliigutuste ja sundasendite hindamiseks töökohtadel ning tõi näiteid oma igapäevapraktikast, mida on kaasa toonud sundasendid ja korduvliigutused. Erinevates linnades jagasid oma kogemust ka tööandjad (Rapala Eesti AS, Salvest AS ja Metaprint AS), milliseid meetodeid on nemad oma ettevõttetes kasutatud korduvliigutuste ja sundasendite hindamiseks, millised olid sellega kaasnevad väljakutsed ning kuidas nad oma töökohtadel on ennetanud korduvliigutusi ja sundasendeid.

Ürituse materjalid ja ettekanded:

XXII Töötervishoiupäev

Töötervishoiupäevast on kujunenud tööohutuse ja töötervishoiu huviliste iga aastane aastasündmus ja kokkusaamispaik, kus räägime olulistel tööohutuse ja töötervishoiu teemadel ning jagame head praktikat. Seoses COVID-19 ohuga toimus Töötervishoiupäev esimest korda ajaloos veebikeskkonnas - hoidsime distantsi ja olime eeskujuks.

Sel aastal keskendusime Töötervishoiupäeval luu- ja lihaskonna vaevustele. Luu- ja lihaskonna vaevused on üks kõige tavalisemaid tööga seotud terviseprobleeme Euroopas, mis mõjutab miljoneid töötajaid ja läheb tööandjatele maksma miljardeid eurosid aastas. Oleme liitunud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti kampaaniaga „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“. Kampaaniaga juhitakse kõikides Euroopa riikides samaaegselt tähelepanu luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele - mida saab ära teha töötaja ise, mida tööandja, et neid vaevusi oleks vähem ja inimesed töötaksid tervist säästvalt kõrge vanuseni. Eestis veab kampaaniat Tööinspektsioon. 

Töötervishoiupäeva kava ja ettekanded:

Silja Soon on Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja ja ta selgitab oma ettekandes, kas füüsiline ülekoormus Eesti töökeskkonnas on üldse probleem või mitte. Milliseid tööõnnetusi, tööga seotud haigusi ja kutsehaigusi põhjustab füsioloogiline ohutegur ning millised on peamised rikkumised täna. 

Eve Sooba on Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige, kes omab pikka kliinilist kogemust töötades taastusarstina Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus. Eve on mitmete riiklike ravijuhiste koostaja (Alaseljavalu käsitlus esmatasandil, Eesti toitumis- ja liikumissoovitused jt), ta on aktiivne elukestvas õppes - aitab korraldada oma seltsis ja haiglas koolitusi, teeb koostööd teiste erialaseltsidega (Eesti Reumatoloogia Selts, Valu Selts jt) ja patsiendi organisatsioonidega (Eesti Reumaliit). Ettekandes käsitleb Eve tugi- ja liikumiselundkonna probleeme kaasajal ning pakub lahendusi vaevuste ennetamiseks. 

Gerly Truuväärt on Eesti Kiropraktika Liidu president ja esindab Eestit Maailma Kiropraktika Föderatsioonis (WFC) ja Euroopa Kiropraktika Liidus ( ECU).  Ta on töötanud nii Ameerikas kui Itaalias ja nüüd juba mõnda aega taas tagasi Eestimaal. Doctor of Chiropractic kraadi on ta omandanud USAs. Kiropraktikuna  keskendub ta oma ettekandes Kuidas COVID on mõjutanud  luu-ja lihaskonna vaevusi sh seljavalu. Ta räägib ka Kodus töötamisest ja õppimisest ning ülekaalust. 

Hille Maas on Töötukassa töövõime hindamise metoodik ja tema ettekanne keskendub luu-lihaskonna haigustega inimeste töövõime erinevatele aspektidele. Ettekanne hõlmab luu-lihaskonna haigustest põhjustatud töövõime vähenemise statistikat, sihtgrupi töövõime hindamise teemasid ja töötukassa teenuseid, millega toetatakse luu-lihaskonna haigete töövõimet. 

Ühe ettevõtte kogemust luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel kuuleme Ericsson Eesti tööohutusjuhilt Semjon Galajevilt. Ta toob näiteid luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisest oma ettevõttes, kus tööohutusmeeskond ja arendusinsenerid teevad igapäevaselt koostöös turvalise ja ohutu töökeskonna  nimel.

Millised meetmed on rakendatud Ericsson Eesti AS-is, et ennetada luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist? Kuuleme lahendusi nii tootmise kui kontori poolelt ja ka tegevustest väljaspool tööaega. 

Tööinspektsioonil on valminud uus video, mis on nii info- kui õppematerjaliks töötajatele ja tööandjatele, et pöörata rohkem tähelepanu töövõime säilitamise toetamisele, tervise säästmisele ning ohutule töökeskkonnale. 

  • Tööinspektsiooni „Hea Töökeskkonna Auhinna“ üleandmine 

Tööinspektsioon tunnustab juba kuuendat korda ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Tunnustusega soovime tõsta esile neid ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Neis ettevõtetes on tööandjad teadlikud riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult. Sel aastal tuli ettevõtetel kirjeldada ka lisaks tavapärasele vähemalt ühte head praktikat oma ettevõttest koroonaviiruse leviku tõkestamisel. 

2020 aasta Hea Töökeskkonna auhinna võitis Ericsson Eesti. 

Päeva moderaator oli Eero Reinu  

Seminar ESENER 3 teemal

13. oktoobril 2020 toimus Tallinna Lennujaama huvikeskuse ruumis seminar teemal "ESENER 3 uuring ja töökeskkonna muutused koroonakriisis: tööelu enne ja pärast. Seminar toimus Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Ameti (EU-OSHA) kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ raames.

Seminaril  tutvustati EU-OSHA ESENER 3 küsitlusuuringut uutest  ja tekkivatest riskidest ning peale seda tutvustasid kaks ettevõtet oma kogemustest koroonakriisi ajal kaks ettevõtet - Elisa Eesti ja Enics Eesti. Seminari eesmärgiks oli jagada kogemusi tööelust enne ja pärast koroonakriisi, et õppida üksteiselt ja olla paremini valmis uueks kriisiks.  

Seminari ettekanded:

ESENER-3 uuringu leiab siit

Raskuste käsitsi teisaldamise seminarid

2020. aasta augustis korraldas Tööinspektsioon kaks seminar teemal „Raskuste käsitsi teisaldamise“, mis toimus Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri (EU-OSHA) kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ raames. Seminarile kutsuti neid, kes oma töökohtadel vastutavad tööohutuse ja töötervishoiu korralduse eest ja kelle ülesandeks on jälgida, et kõik, kes tegelevad raskuste käsitsi teisaldamisega, teeksid seda ohutult ja tervist säästvalt. Seminari eesmärk oli panna inimesed märkama ja ära tundma, mida ja kuidas tehakse raskuste käsitsi teisaldamisel valesti.

Seminari esimeses osas rääkisid Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula koos järelevalve osakonna juhataja Silja Soonega, millised on tööandja kohustused (juhendamine ja väljaõpe, puhkepausid jne). Toodi näiteid elust enesest, et mis on juhtunud, kui raskuste käsitsi teisaldamist ei ole tehtud tervist säästvalt või ohutult (sh tööõnnetuste ning kutsehaigestumise näited). Ja selgitati läbi näidete kuidas määrata ohukohti raskuste käsitsi teisaldamisel. Seminari teises pooles olid fookuses lahendused ja harjutused. TÜ füsioteraapia eriala õppejõud ning füsioterapeut Kadri Medijainen näitas ette asendeid ja tehnikaid õigeks raskuste käsitsi teisaldamiseks ning hajutusi puhkepausideks. Lisaks tõi näiteid, milliste tagajärgedega on inimesed temani jõudnud ja kuidas see oleks olnud välditav. 

XXIII Töötervishoiupäev

16. novembril 2021 toimus traditsiooniks saanud XXIII Töötervishoiupäev. Juba teist aastat järjest keskenduti luu- ja lihaskonna teemadele, seoses  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) kampaania "Tervislikud töökohad vähendavad koormust" läbiviimisega. Sel aastal rääkisime teemadel nagu silmade, nutiseadmete ja kodukontori ergonoomika, vaimne tervis ning õpime teiste vigadest ja kogemustest.

Kogu Töötervishoiupäev on järelvaadatav:

Päevakava ja ettekanded:

Päeva moderaator oli Eero Raun 

Fotol: Maret Maripuu, Tööinspektsiooni peadirektor
Kaspar Kreek, ABB töötervishoiu, -ohutuse ja keskkonna juht Balti riikides
Jana Logvina, Elcogen, töökeskkonnavolinik
Veera Mahhankova, Elcogen, töökeskkonnaspetsialist