Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Ohutuskultuur

Viimati uuendatud: 08.05.2021
 • Ohutuskultuuri moodustavad organisatsioonis juurutatud ohutusega seotud püsiväärtused, normid, oskused, hoiakud ja tavad.
 • Ohutuskultuuri kujunemiseks on vajalik koostöö tööandja ja töötajate vahel.
 • Hea ohutuskultuuriga organisatsioonis on mh produktiivsemad töötajad.
Tulekustuti

Ettevõtte ohutuskultuuri moodustavad organisatsioonis juurutatud ohutusega seotud püsiväärtused, normid, oskused, hoiakud ja tavad. Lihtsustatult võib ohutuskultuuri sõnastada nii: “Viis, kuidas me siin asju ajame“. Ohutuskultuur puudutab kõiki töö aspekte, mõjutades käitumist üksikisiku ja meeskonna tasandil, töökoha kujundamisel ning töö planeerimisel ja teostamisel. See on märkimisväärne osa igapäevast.

Ohutuskultuuri kujunemine on vältimatu, küll aga saab selle arengut suunata. Selleks on vajalik koostöö tööandja ja töötajate vahel. Mõlema poole asjasse pühendamine suurendab tõenäosust, et kokku lepitu viiakse üheskoos ka ellu.

Parima tulemuse saavutamiseks konsulteerib tööandja töökeskkonnavolinikuga või tema puudumisel töötajatega kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad:

 • töökeskkonna parendamist;
 • töötervishoiu ja tööohutuse alase juhendamise ja väljaõppe kavandamist ja korraldamist;
 • uue tehnoloogia ja töövahendite valikut ja rakendamist;
 • uute töökohtade sisustamist;
 • esmaabi andmist;
 • päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist.

Tööandja arvestab võimalusel tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad kavandatu elluviimisesse.

Väga oluline on ka tööandja üldine suhtumine ohutusse. Töötervishoiu ja tööohutuse teema regulaarne käsitlemine juhtkonna koosolekutel, ohtlike olukordade lahendamine ja neist õppimine ning turvaliste praktikate nõudmine ja rakendamine on eeskujuks töötajatele. Eriti uutele ja kogenematutele töötajatele, kellega juhtub statistika kohaselt ka kõige enam tööõnnetusi. Tähele tasub panna ka isiklikku eeskuju. Näiteks, kui juht läheb tootmishoonesse, kus on vajalikud kuulmiskaitsevahendid, siis kasutab ta neid ka ise.

Kasu heast ohutuskultuurist

Hea ohutuskultuuriga organisatsioonis on:

 • keskmisest vähem tööõnnetusi;
 • produktiivsemad töötajad;
 • vähem ettenägematuid tööseisakuid;
 • püsivam kollektiiv;
 • lihtsam leida uusi töötajaid;
 • kõrgem töökeskkonnaga rahulolu;
 • parem maine klientide ja koostööpartnerite hulgas.