Liigu edasi põhisisu juurde

Peresõbraliku tööandja märgis

Viimati uuendatud: 02.01.2023

Peresõbraliku tööandja märgise programm

Peresõbraliku tööandja märgise annab välja Sotsiaalministeerium. Programmi kohta saab lisainfot Marge Laansoo [email protected]

Pere- ja töötajasõbralikke tööandjaid on Eestis tunnustatud juba alates 2000. aastate algusest. Need on organisatsioonid, kes väärtustavad oma töötajaid ning panustavad peresõbralikku töökultuuri ning peavad oluliseks töö ja pereelu tasakaalu.

Sotsiaalministeerium alustas Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise mudeli välja töötamist 2016. aastal ning tänaseks on peresõbraliku tööandja märgise programmis osalenud ja peresõbraliku tööandja märgise saanud 113 organisatsiooni ja nii on mõjutatud ligi 30 000 inimese töökeskkonda.

Peresõbraliku tööandja märgise on saanud 91 organisatsiooni. Programmi aitab juhtida tähelepanu pere- ja töötajasõbraliku töökeskkonna olulisusele, millel on mõju nii töötulemustele kui töötaja eraelule.

 

Miks on oluline olla peresõbralik tööandja?

Õnnelik ja rahulolev töötaja loob ettevõttele rohkem väärtust. Peresõbralike põhimõtete järgimine aitab töötajale pakkuda paremat töökogemust ja edukalt ühildada töö- ja pereelu, tuues kaasa positiivset mõju nii töötajatele kui ka tööandjatele.
Peresõbralikkus algab eeskätt tööandja suhtumisest töötajatesse, kuidas teda toetatakse erinevates rollides, mida ta oma elus läbib. Olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, haige pereliikme eest hoolitsemine või uute oskuste omandamine töö kõrvalt. Need kõik vajavad tööandjapoolset paindlikkust ja vastutulekut.

Kuidas peresõbralikkust mõõdetakse?

 Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel on tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel. Programm märgise saamiseks kestab üldjuhul kuni kolm aastat. 

 • Tööandja on ära õppinud, kuidas olla töötaja- ja peresõbralik ning tegutseb selle nimel järjepidevalt
 • Peresõbralikku juhtimist rakendatakse alateadlikult ning iseenesest
 • Töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrged
 • Peresõbralikkus on oluline osa organisatsioonikultuurist
 • Organisatsioonikultuuri osatakse muuta peresõbralikumaks 
 • Töötajaid kaasatakse juhtimisse ning suurendatakse nende autonoomiat
 • Ametipõhiste tööjuhendite asemel kasutatakse n-ö rollikirjeldusi
 • Vähene bürokraatia, mikromanageerimise puudumine
 • Tööandja tunneb vajadust peresõbralikuma organisatsioonikultuuri järgi
 • Töötajate rahulolu peetakse oluliseks ja astutakse samme selle suurendamiseks
 • Puudub töökiusamine ja töötingimused on tervislikud
 • Tööandjal on soov ja tahe teha enamat, kuid puuduvad selleks võimalused

Märgise saanud tööandjad

 • AS Audentes, Audentes Koolide Sihtasutus ja Audentese Spordiklubi MTÜ (kuldmärgis)
 • ASA Quality Services OÜ (kuldmärgis)
 • CES OÜ (kuldmärgis)
 • DHL Logistics Estonia OÜ (hõbemärgis)
 • Eesti Rahvusraamatukogu (kuldmärgis)
 • Elisa Eesti AS (kuldmärgis)
 • ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal (kuldmärgis)
 • Guardtime OÜ (hõbemärgis)
 • IPF Digital (kuldmärgis)
 • Jüri Gümnaasium (kuldmärgis)
 • Kaubamaja AS (hõbemärgis)
 • Konkurentsiamet (hõbemärgis)
 • KPMG Baltics OÜ (hõbemärgis)
 • Maa-amet (kuldmärgis)
 • Maaeluministeerium (kuldmärgis)
 • Nordecon AS (hõbemärgis)
 • OÜ Velko AV (pronksmärgis)
 • Ramirent Baltic AS (kuldmärgis)
 • Riigi Tugiteenuste Keskus (kuldmärgis)
 • Saku Õlletehase AS (hõbemärgis)
 • SRINI OÜ (kuldmärgis)
 • Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond (hõbemärgis)
 • AS Salvest (hõbemärgis)
 • Baltic Agro Machinery AS (hõbemärgis)
 • Checkout Technology LTD Eesti filiaal (kuldmärgis)
 • Click & Grow OÜ (kuldmärgis)
 • Coca-Cola HBC Eesti AS (hõbemärgis)
 • Fujitsu Estonia AS (kuldmärgis)
 • Keskkonnaamet (kuldmärgis)
 • Lindström OÜ (hõbemärgis)
 • Marketex Offshore Constructions OÜ (hõbemärgis)
 • McDonald´s (hõbemärgis)
 • Milworks OÜ (pronksmärgis)
 • Nordwood (hõbemärgis)
 • OSHINO Electronics Estonia OÜ (hõbemärgis)
 • Pangapealse Lasteaed (kuldmärgis)
 • PCC Projekt AS (kuldmärgis)
 • Ramirent Shared Services AS (kuldmärgis)
 • SA Eesti Tervishoiu Muuseum (kuldmärgis)
 • Saue Production OÜ (hõbemärgis)
 • Schenker AS (hõbemärgis)
 • YourOffice Group OÜ (kuldmärgis)
 • PZU Kindlustus (hõbemärgis)
 • ABB AS (hõbemärgis)
 • ACNielsen Eesti OÜ (kuldmärgis)
 • Admiral Markets AS (kuldmärgis)
 • Agapics AS (kuldmärgis)
 • AS Go Group pronksmärgis)
 • AS Helmes (kuldmärgis)
 • AS SEB Pank (kuldmärgis)
 • Bondora Group AS (kuldmärgis)
 • Estanc AS (kuldmärgis)
 • SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (pronksmärgis)
 • Innopolis Insenerid OÜ (pronksmärgis)
 • Käo Tugikeskus (hõbemärgis)
 • Lennuliiklusteeninduse AS (kuldmärgis)
 • Morek IT OÜ (hõbemärgis)
 • SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor (hõbemärgis)
 • Sihtasutus Eesti Meremuuseum (hõbemärgis)
 • Wunder Estonia OÜ (kuldmärgis)
 • Põltsamaa Vallavalitsus (hõbemärgis)
 • AS Valdek (hõbemärgis)
 • Keskkonnaagentuur (hõbemärgis)
 • Keskkonnaministeerium (kuldmärgis)
 • Päästeamet (kuldmärgis)
 • Fortumo OÜ (kuldmärgis)
 • Astro Baltics OÜ (kuldmärgis)
 • Tartu Kutsehariduskeskus (hõbemärgis)
 • AS Estiko-Plastar (kuldmärgis)
 • SA Elva Laste- ja Perekeskus (hõbemärgis)
 • Häirekeskus (hõbemärgis)
 • Omniva (Eesti Post AS) (kuldmärgis)
 • Südameapteek (kuldmärgis)
 • Mandatum Life (kuldmärgis) (INVL Life järelhindamisele 2023. aastal)
 • Ridango AS (alates 2022.a ei jätka programmis)

 • Brightspark OÜ (alates 2022.a ei jätka programmis)

 • AS Fertilitas (hõbemärgis)
 • AS LHV Pank (kuldmärgis)
 • AS Santa Maria/Paulig Coffee Estonia AS (hõbemärgis)
 • AS Äripäev (kuldmärgis)
 • Boardic Eesti OÜ (pronksmärgis)
 • Cash On Go Ltd (kuldmärgis)
 • DHL Express Estonia AS (hõbemärgis)
 • Eesti Keele Instituut (pronksmärgis)
 • Enics Eesti AS (pronksmärgis) 
 • Express Post AS (pronksmärgis)
 • Iglu OÜ (kuldmärgis)
 • Insly OÜ (hõbemärgis)
 • Keila Alushariduse OÜ (hõbemärgis)
 • MDC Max Daetwyler Eesti AS (hõbemärgis)
 • Raintree Estonia OÜ (kuldmärgis)
 • SA Innove (kuldmärgis)
 • Scania Eesti AS (kuldmärgis)
 • Sillamäe Gümnaasium (pronksmärgis)
 • Statistikaamet (kuldmärgis)
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (hõbemärgis)
 • Tallinna Tehnikakõrgkool (hõbemärgis)
 • Tele 2 (kuldmärgis)
 • T-Tammer OÜ (hõbemärgis)
 • Vapi People OÜ (pronksmärgis)
 • ADM Interactive OÜ (kuldmärgis)
 • AS Tartu Terminal (pronksmärgis)
 • Baltic Restaurants Estonia AS. 2020. aasta järelhindamisel anti välja hõbemärgis
 • BDO Eesti AS (kuldmärgis)
 • DPD Eesti AS. 2020. aasta järelhindamisel anti välja kuldmärgis
 • Incap Electronics Estonia OÜ (kuldmärgis)
 • Maksu- ja Tolliamet (kuldmärgis)
 • must maja OÜ (hõbemärgis)
 • Proekspert AS (kuldmärgis)
 • Ragn-Sells AS (kuldmärgis)
 • Scoro Software OÜ (kuldmärgis)
 • Swedbank AS (kuldmärgis)
 • Tartu Vangla (hõbemärgis)

Järelhindamine

Programm näeb ette, et iga kahe aasta tagant hinnatakse organisatsioone uuesti. Järelhindamise tulemusena otsustab komisjon, kas märgist uuendada, pikendada või märgis ära võtta.

Programmis osalejate kogemused

“Tootmisüksustes on tõesti keerulisem vastata peresõbraliku tööandja tingimustele, kuna me ei saa liini või laborit koju pakkida ja me ei saa ka lapsi tehastesse kaasa võtta ja lasta neil ringi joosta, kuna tehakse ohtlikke elektritöid ja on palju suuri liikuvaid masinaid. Küll aga saame pakkuda kõikidele töötajatele toetavat ja kaasavat organisatsioonikultuuri, väärtustades iga töötajat. Usun, et ka tootmisettevõtetel on võimalik muuta oma töökeskkond pere- ja töötajasõbralikuks.“

Peresõbralik tööandja märgise pälvinud ABB Baltikumi personalijuht Tuuliki Poom

 

  Pika ajalooga ettevõttena oleme oma organisatsioonikultuuri muutmisel pigem alalhoidlikud. Samal ajal mõistame, et tootmisettevõttena on muutused vajalikud. Innovaatilisus ja uuendusmeelsus on need väärtused, mis aitavad olla pikalt edukas ja hea tööandja. Meie eduvõti peitub selles, et meil on eestvedajad, kes jagavad sama kogemust. Meil on tööandja ja töötajate vahel hästi toimivad suhted ja tegutseme ühtse meeskonnana.

  Peresõbralik tööandja märgise saanud AS Estiko-Plastari personalijuht Ireen Saealle.

   

  “Helmeses oleme uuringutele toetudes arvutanud, et kui me ei arvestaks meie 300 töötaja rahuloluga, siis kaotaksime igal aastal vähemalt miljon eurot, võibolla rohkem.”

  Peresõbralik tööandja märgise pälvinud Helmese juht Jaan Pillesaar 

   

  „Suur eesmärk on ju ennast ettevõttena pidevalt arendada. Seetõttu andis peresõbraliku tööandja programm paljudele ettevõtete tegevusplaanidele n-ö paar grammi enesearenduses juurde. Ka LHV-s tahtsime personalivaldkonnaga nii põhjalikult tegeleda kui võimalik ja see programm aitas oma tugeva raamistikuga hästi kaasa.”

  Peresõbralik tööandja märgise omanik LHV personalijuht Liisa Põldma 

  Inspireerivat vaatamist

  Peresõbraliku tööandja tunnustusüritus 2022

  23. novembril tunnustasid tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ettevõtteid, kes pälvisid peresõbraliku tööandja märgised.
  Lisaks pidulikule peresõbralike tööandjate väljakuulutamisele toimus paneelarutelu “Muutunud töökultuuri võlud ja valud - mida tulevikuks kaasa võtta?”. Arutelu juhtis ERR ajakirjanik Mirko Ojakivi.

  Peresõbraliku tööandja tunnustusüritus 2021:

  Peresõbraliku tööandja tunnustusüritus toimus 17. novembril 2021, kus virtuaalsel tänutseremoonial andsid tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo üle 20 uut peresõbraliku tööandja märgist. Märgise saajad jagavad videosilla vahendusel ka oma kogemusi, mis teeb ühest ettevõttest peresõbraliku tööandja.  
  Sündmusel toimus ka vestlusring, kus arutleti töökiusu üle mitmekesises töökeskkonnas. 

   

  Peresõbralike tööandjate tunnustamine 2020

  Peresõbralike tööandjate tunnustamine toimus 2020. aastal veebiülekandes. Vaata, kes said tunnustused ja mida lõppmärgise saajad oma töökeskkonna parandamiseks on teinud.

   

   

  Peresõbraliku tööandja inspiratsiooniseminar 2019

  24. jaanuaril toimub Tallinnas, Ülemiste linnakus peresõbraliku tööandja inspiratsiooniseminar. Üritusel jagavad oma kogemusi Tele2 ja Incap Electronics Estonia. Peresõbraliku tööandja märgise programmist räägivad selle eestvedajad Sotsiaalministeeriumist ja Civitta Eesti AS-st

   

  Peresõbralike tööandjate tunnustamine 2018

  17. oktoobril 2018 toimus Sotsiaalministeeriumis peresõbralike tööandjate tunnustamine. Videost saab ülevaate, kes said tunnustused ja mida on tööandjad oma organisatsiooni kultuuri ja töökeskkonna parandamiseks teinud.

   

   

  Peresõbralike tööandjate tunnustamine 2017

   

   

   

   

   

   

  Kasulikku lugemist

  Peresõbraliku tööandja ideepank

  Peresõbraliku tööandja märgise mudel sisaldab 153 erinevat tegevust ning selles on 13 kategooriat. Iga tööandja peab programmis osalemiseks ja tulemuste saavutamiseks fikseerima kindla arvu kategooriaid, mille tase viiakse programmi kestel taotletavale kuld, hõbe või pronks tasemele. Seal hulgas tuleb valida 3 kohustuslikku kategooriat, milleks on paindlik töökorraldus, info liikumine ja suhtlemiskliima.

  Kuldtaseme saavutamiseks peab organisatsioon saavutama seitsmes kategoorias (s.h kohustuslikes kategooriates) kuldtaseme, lisaks tuleb kolmes vabalt valitud kategoorias saavutada vähemalt hõbetase.

  Hõbetaseme saavutamiseks peab organisatsioon saavutama seitsmes kategoorias (s.h kohustuslikes kategooriates) hõbetaseme, lisaks tuleb kolmes  vabalt valitud kategoorias saavutada vähemalt pronkstase.

  Pronkstaseme saavutamiseks peab organisatsioon saavutama seitsmes kategoorias (s.h kohustuslikes kategooriates) pronkstaseme.

  Kui organisatsioon on rahul eelhindamisel saavutatud tasemega (nt hõbetase), peab ta lõppmärgise saavutamiseks viima kolm kategooriat järgmisele tasemele (pronksilt hõbetasemele või hõbedalt kuldtasemele).

  Märgise taotlemise protsess

  Kes saavad märgist taotleda?

  Programmi on oodatud nii tööandjad era- ja avalikust sektorist kui ka kodanikuühendused. 

  Enne märgise taotlemist ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid. Piisab kui tööandjal on soov areneda ning pere- ja töötajasõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada. Tööandja, kes on juba peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomisega tegelenud, võib läbida märgise taotlemisprotsessi kiiremini kui kolm aastat.

  Kandidaatide tööõnnetusi ja töövaidlusi puudutava väljavõtte teeb Tööinspektsioon läbi oma andmebaaside.

  Märgise taotlemise osapooled

  Peresõbraliku tööandja märgise taotlemise protsessis osaleb lisaks tööandjale ka programmi rakendaja poolt määratud assessor, konsultant ja hindaja.

  On objektiivne hindaja, kelle ülesandeks on määrata tööandja peresõbralikkuse algtase ja hinnata tööandja arengut

  Nõustab tööandjat tegevuste valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel

  Ülesandeks on lõpp- ja järelhindamiste läbiviimine ning teeb ettepaneku

  Kuidas taotlemine toimub?

  Peresõbraliku märgise taotlemise protsess koosneb neljast etapist, millest põhiosa läbimine võib võtta kuni kolm aastat. Sel ajal tuleb taotlejal teha ligi 120 tundi sisulist tööd. Programmis osaleja jaoks langeb programmi intensiivsem periood taotlemise algusesse. Meetmete rakendamisega kaasnevat ajakulu on aga täpselt raske prognoosida. See sõltub meetmete valikust ning tööandja poolt võetud eesmärgist, millisele tasemele soovitakse jõuda. 

  Täiendava infoga on abiks Civitta Eesti AS koordinaator Marge Laansoo: [email protected].

   

  Esimene etapp

  Aeg: kuni kaks kuud

   

  Teine etapp 

  Aeg: kolmandal kuul peale programmiga liitumist.

   

  Kolmas etapp

  Aeg: lõppmärgise saamiseni kokku 14-32 kuud

  Tööandja jaoks lõpeb programmi aktiivne periood pärast kolmanda etapi läbimist ja lõppmärgise saamist. Seejärel koostatakse tulemuste püsimiseks järgmise perioodi rakenduskava ning peale seda saab organisatsioon juba ise peresõbralikult hakkama ilma konsultantide ja võrgustikuürituste toetuseta. 

  Lisaks toimub pärast lõppmärgise väljastamist programmi viimane koolitus meetmete iseseisvaks rakendamiseks ning antakse soovitused järgmise perioodi rakenduskava koostamiseks.

   

  Neljas etapp ehk lõppmärgis käes, mis edasi?

   

  Mida pakub peresõbraliku tööandja märgise programm tööandjale protsessi läbimiseks

  Konsultanti, kes nõustab tööandjat tegevuste valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel

  Võimalus osaleda koolitustel (nt tööõnne, töö ja pereelu ühitamise teemadel jms)

  Võimalus kasvatada personalijuhtimise ja organisatsiooni kvaliteedijuhtimisega seotud võrgustikku

  Võimalus osaleda seminaridel ja aruteludel, kus antakse panus Eesti töökultuuri peresõbralikumaks muutmisesse

  Küsimused ja vastused

  Konkursil saavad kandideerida kõik tööandjad: era-, avalikust ning kolmandast sektorist. Peresõbraliku tööandja märgisele kandideerijal ei tohi olla maksuvõlga, tööandja ei tohi olla kriminaal- ega väärteomenetluses karistatud ega pankrotis või likvideerimisel.
  Märgist võivad tulla taotlema kõik tööandjad. Ka need, kes juba kasutavad peresõbralikke tegevusi kui ka need, kes pole seda veel teinud, kuid on valmis oma organisatsioonikultuuri peresõbralikuks muutma.

  Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat. Lõppmärgis väljastatakse eriti eduka meetmete rakendamise tulemusena 1,5 aastat pärast programmi sisenemist, tavalisel juhul 3 aastat pärast programmi sisenemist.

  Peresõbraliku tööandja märgist sooviv tööandja peab läbima 1,5 kuni 3 aastat kestva konsulteerimis- ja hindamisprotsessi.

  Esimeses etapis hinnatakse märgist taotleva tööandja hetkeolukorda, mille käigus esitab tööandja vajalikku informatsiooni.
  Teises etapis valitakse tegevused, mida tööandja soovib rakendama hakata ja väljastatakse peresõbraliku tööandja algmärgis.
  Kolmandas etapis on tööandja põhiliseks ülesandeks valitud meetmete rakendamine. Selle etapi lõpus väljastatakse tööandjale tema tasemele vastav peresõbraliku tööandja märgis.
  Pärast kahe aasta möödumist on tööandjal kohustus märgist uuendada.
  Neljandal etapil viiakse läbi järelhindamine, mille tulemusena otsustatakse märgist uuendada, pikendada või märgis ära võtta.

  Eriti heade tulemuste korral (nt tööandja on kasutanud tõhusalt erinevaid peresõbralikke meetmeid ning organisatsiooni juhtimine selles valdkonnas on teadlik ja hästi organiseeritud), on vahehindamise tulemusena (1,5 aastat pärast programmi sisenemist) hindajal õigus teha ettepanek organisatsiooni saatmiseks lõpphindamisele ja lõppmärgise väljastamisele.

  Pärast programmi läbimist ja lõppmärgise saamist lahkub osaleja programmist. Organisatsioonile ei pakuta enam aktiivset tuge konsultantide ja võrgustikuürituste näol. Organisatsioon peab iseseisvalt jätkama meetmete rakendamist, läbides iga kahe aasta tagant järelhindamise. Ainult sel juhul kehtib märgis edasi ning organisatsioon saab märgist kasutada enda tutvustamisel. Selleks, et tulemused oleksid püsivad ja meetmete rakendamine jätkuks ka pärast lõppmärgise omistamist koostatakse pärast lõpphindamist järgmise perioodi rakenduskava ning korraldatakse programmi viimane koolitus meetmete iseseisvast rakendamisest.

  Kui organisatsioon soovib oma märgise taset tõsta (näiteks on saanud lõppmärgisena hõbe- või pronkstaseme, aga eesmärgiks on saada kuldtase), siis võib ta iseseisvalt meetmeid rakendada. Iga kahe aasta tagant läbiviidava järelhindamise ajal on võimalik taotleda kõrgema taseme märgist.

  Meetmete ebapiisava rakendamise korral kaotab organisatsioon saavutatud taseme ning organisatsioonile omistatakse senisest madalam tase.

  Jah, kui tööandja ei vasta enam kehtestatud kõige madalamale ehk pronkstasemele, siis võidakse märgis ära võtta.

  Kuld-, hõbe- ja pronkstase näitavad, missugusel tasemel tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel on. Kuld on kõige kõrgem tase ja pronks on madalaim tase.

  Konsultant nõustab tööandjat meetmete valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel. Assessori ülesandeks on eel- ja vahehindamiste läbiviimine. Assessor võib olla mõne teise programmis osaleva tööandja jaoks konsultant ja vastupidi. Hindaja on töökeskkonna arendamise pädevusega konsultant, kelle ülesandeks on lõpp- ja järelhindamiste läbiviimine.

  Kolme aasta jooksul pärast organisatsiooni programmi sisenemist viiakse läbi lõpphindamine. Tööandja esitab selleks vajaliku dokumentatsiooni. Hindaja koostab hindamisraporti saavutatud eesmärkide ja taseme osas ning teeb kinnitamisorganile ettepaneku lõppmärgise väljastamise ja selle taseme osas. Kinnitamisorgan väljastab tööandjale vastavalt tema tasemele peresõbraliku tööandja märgise.

  Kui peaks ilmnema olukord, kus märgise andmine tööandjale lõpphindamise tulemusena ei ole võimalik, siis lahendatakse kõik selliseid olukorrad individuaalselt.

  Peresõbraliku tööandja märgist sobib kasutada enda organisatsiooni tutvustamisel, töötajate värbamisel, sisekommunikatsioonis, avalikel üritustel jne.

  Töötajatele töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, et ta saaks püsivalt muuta organisatsiooni kultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Seetõttu on märgise saamise protsess pikaajaline ja mitmete toetavate tegevustega sisustatud, et tulemused oleksid püsivad ja jätkusuutlikud.

  Tööandja on kohustatud samaaegselt peresõbraliku tööandja märgisega kasutama Euroopa Sotsiaalfondi logo. Vastavad logod edastatakse tööandjale märgise saamisel.

  Tööandjale ei rakendata sanktsioone programmi katkestamise korral. Kui tööandja on sunnitud märgise taotlemise katkestama, kuid soovib hiljem programmi jätkata, siis konsultant aitab otsustada, kas on võimalik programmi jätkata pooleli jäänud kohast. Kui programmi jätkamine pooleli jäänud kohalt ei ole võimalik, tuleb kogu protsessi alustada algusest ning uuesti programmi kandideerida.

  Peresõbraliku tööandja märgise programmis osalemine on tasuta. Küll aga peaks programmis osalev tööandja arvestama kuludega, mis tekivad erinevate peresõbraliku tööandja mudeli meetmete rakendamisega. Samuti kaasnevad kulud tööandja esindaja seminaridel osalemisega (transport, lõunasöök vms).