Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Masinad

Viimati uuendatud: 20.03.2024
 • Masin peab vastama ohutusnõuetele.
 • Tootja poolt paigaldatud kaitseseadisi ei tohi eemaldada.
 • Ohutusjuhendi alusel tuleb korraldada masina kasutajale juhendamine ning see kirjalikult registreerida.

Masinate kasutamine

Eesti on tuntud oma innovatsiooni ja kiire tehnoloogilise arengu pärast. Samas ei pööra me piisavalt tähelepanu oma töökultuurile ning -ohutusele. Pea iga neljanda tööõnnetuse moodustavad masinate, tööriistade ja transpordivahenditega seotud õnnetused ning tegelikkuses saaks selliseid juhtumeid ennetada.

Statistika näitab, et paljud masinatega seotud tööõnnetused juhtuvad tegelikult hooletusest, hoolimatusest ning hajameelsusest. Kiputakse unustama, et töövahendi tootja pole kaitseseadised ilmaasjata ette näinud ning masinaid hakatakse omavoliliselt ümber seadistama või muutma. See loob sobiva pinnase tööõnnetuste juhtumiseks. Kontrolli kaotamisest masinate, tööriistade või transpordivahendite üle võivad tekkida väga tõsised ohuolukorrad, mille tulemuseks on tööõnnetus, halvimal juhul ka töösurm.

Ohutusnõuanded töötajale, kes kasutab oma töös masinaid, transpordivahendeid või tööriistu:

 • Enne masinaga tööle asumist veendu, et masin vastab ohutusnõuetele.
 • Pea meeles, et ühtegi tootja poolt paigaldatud kaitseseadist ei tohi eemaldada.
 • Kaitseseadised on paigaldatud ohutuse tagamiseks. Ära eemalda ega muuda neid kiirema ja mugavama töö tegemiseks. Aeg on näidanud, et kaitseseadiste eemaldamisel juhtuvad tööõnnetused varem või hiljem.
 • Töötajana on sul õigus saada sisulist juhendamist ja väljaõpet.
 • Uue või noore töötajana ole eriti tähelepanelik ning ettevaatlik – küsimuste tekkimisel, küsi alati juhiseid.
 • Vajadusel küsi tööandjalt sobivaid isikukaitsevahendeid.
 • Teavita tööandjat masinal esinevatest puudustest – näiteks puuduvatest kaitseseadistestriketest ja ohuolukordadest.

Ohutusnõuanded tööandjale, kes vastutab masinatega töötavate töötajate eest:

 • Ole veendunud, et kasututavad masinad vastavad ohutusnõuetele
 • Uue masina ostmisel jälgi, et sellel on CE märgustusvastavusdeklaratsioon ning kasutusjuhend.
 • Pea meeles, et ühtegi tootja poolt paigaldatud kaitseseadist ei tohi eemaldada – jälgi et ka töötajad seda ei teeks.
 • Paljud töötajad ja tööandjad arvavad, et kaitseseadised segavad kiiret ja mugavat tööd. Aeg on näidanud, et kaitseseadiste eemaldamisel juhtuvad tööõnnetused varem või hiljem.
 • Korralda töötajatele sisuline juhendamine ja väljaõpe.
 • Jälgi eriti uute ja noorte töötajate töötamist – suur osa tööõnnetustest juhtub just nendega.
 • Anna oma töötajatele vajadusel sobivad isikukaitsevahendid.
 • Julgusta oma töötajaid kõikidest masinal esinevatest puudustest teavitama – näiteks puuduvatest kaitseseadistestriketest ja ohuolukordadest.
 • Kontrolli süstemaatiliselt oma ettevõtte töökeskkonda, sh masinate ohutust ja seda, kuidas töötajad masinatega tööd teevad. Tööandja vastutab ohutu töökeskkonna loomise eest.

Ohutusjuhend

Kas masinatele tuleb alati koostada ohutusjuhend?

Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Töötaja juhendamise ja väljaõppe peab tagama tööandja. Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised. Mil moel tööandja tagab, et uuel masinal tööleasujal on piisavad oskused ja teadmised, sõltub nii uue masina kasutamise keerukusest kui ka võimalustest saada väljaõpet väljaspool ettevõtet.

Kui masina müüja pakub kasutajale väljaõpet masina kasutamiseks, on mõistlik see võimalus ära kasutada. Müüjad ei pea sellist väljaõpet korraldama, aga mitmed maaletoojad või valmistajate esindajad seda teevad ja seda saab lugeda heaks praktikaks. On ju valmistaja esindajad kõige paremini kursis, kuidas kasutada masinat nii, et ohus ei oleks masin ise ega selle kasutaja.

Lisaks müüja juures läbitud koolitusele peab aga ka tööandja korraldama juhendamise ja väljaõppe. Tööandja peab koostama ohutusjuhendi, mille tegemisel on abiks valmistaja koostatud kasutusjuhend ja antud juhul ka müüja korraldatud koolitus. Ohutusjuhendisse tuleb kirja panna nõuded, mis tulenevad töökeskkonnast, kuhu uus masin paigaldatakse. Näiteks võivad samas ruumis liikuda autotõstukid või kasutatakse seal tõsteseadmeid. Ohutusjuhendis peavad olema käitumisjuhised, kuidas vähendada riske masinal töötajale. Ohutusjuhendi alusel tuleb korraldada masina kasutajale juhendamine ning see kirjalikult registreerida.

Vaata lisaks teemalehte juhendamine ja väljaõpe