Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Proovipäev

Viimati uuendatud: 01.06.2021
  • Töölepingu seadus ei sätesta tasuta proovipäeva.
  • Proovipäeva puhul võib olla tegemist hoopis varjatud töösuhtega.
  • Proovitöö on töötukassa poolt pakutav teenus.
kontorilaud ja tool

Töölepingu seadus ei sätesta proovipäeva mõistet. Küll aga, kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga.

Sellele vaatamata pakutakse sageli töötajatele esmalt võimalust n-ö töötegemist proovida või tulla mõneks ajaks appi vabatahtlikuna. Seejuures ütleb tööpakkuja, et kui kõik sujub ja tööga hakkama saad, makstakse ka raha ja hiljem sõlmitakse leping. Selline pakkumine ei ole tegelikult seadusega kooskõlas. Töötaja sobivuse hindamiseks näeb töölepingu seadus ette katseaja.

Konkreetsete tööülesannete täitmine, näiteks klientide teenindamine kaupluse kassas või kauba riiulitesse panemine müügisaalis, ongi töö tegemine ning seda tehakse üksnes tasu eest. Tööandjal ei ole õigust nõuda proovipäevadel tasuta töö tegemist. Vaid juhul, kui proovipäevale minnakse oma tulevast töökohta ainult vaatlema ning tööülesandeid ja reaalset tööd ei tehta, ei pea tööandja selle eest maksma.

Kui töötaja ei ole töö tegemise eest saanud töötasu, siis on töötajal õigus pöörduda töövaidlusorgani poole saamata jäänud töötasu nõudega.

Proovitöö kui tööturuteenus

Proovitöö on Eesti Töötukassa pakutav teenus, mis kestab ühe päeva. Proovitöö annab töötajale võimaluse pakutaval töökohal töötamine järele proovida ning tööandjale võimaluse enne töölepingu sõlmimist kinnitust saada, et töölesoovija on sobiv. Sellise proovitöö korraldamise eeldus on, et tööandja otsib vabale töökohale töötajat Töötukassa kaudu.

Proovitööl osaletud päevade eest on töötul õigus saada sõidutoetust. Proovitöö eest tööandja töötasu ei maksa ja töötajat töötamise registrisse ei kanna.