Avaleht / Uudised

Tööõnnetus: naatriumhüdroksiidi plahvatus ja söövitused

14.03.2019


Õnnetuskoha kirjeldus

 • Õnnetus toimus Lätis, lao lähedal, kus hoiti kahe farmi kemikaale. Õnnetusjuhtumis osales kaks nende farmide töötajat.

Kannatanu (töökoht või amet)

Õnnetuses oli kaks kannatanut:

 • 16-aastane hooajaline põllumajandustööline suri keha ulatusliku söövituse tõttu. Teismeline tegi tööd, mille ohuteguriks oli kokkupuude kemikaalidega (naatriumhüdroksiidiga).
 • 46-aastane põllumajandustööline sai käte ja jalgade raskeid söövitusi.

Õnnetusjuhtumi kirjeldus

Õnnetuspäeval jätkasid mõlemad töötajad eelmise nädala ülesande täitmist: kuivatusruumi ja laohoone seinte ja põrandate pühkimist. Pärast lõunavaheaega hakkasid mõlemad töölised valmistama naatriumhüdroksiidi lahust laohoone puitpõranda desinfitseerimiseks. Selle ülesande oli farmiomanik neile varem andnud. Lahuse valmistamiseks võtsid töölised 100-liitrise plastvaadi ja paigutasid selle laohoone lähedusse. Vanem tööline täitis duširuumis ämbrid voolikust kuuma veega. Noorem tööline võttis ämbrid ja valas kuuma vee vaati. Kui vaati oli valatud viis ämbritäit vett, tõid mõlemad töölised lukustamata laost granuleeritud naatriumhüdroksiidi koti (25 kg). Nad panid ühe kotiserva vaadi peale, samas kui teine kotiserv oli noorema töölise seljal. Noorema töölise selg oli suunatud vaadi poole. Vanem tööline lõikas lahti koti vaadi poole jääva külje ja puistas naatriumhüdroksiidi kuuma veega vaati. Järsku paiskus vaadi sisu välja ning selle tulemusel pritsis naatriumhüdroksiidi ja vee segu mõlema töötaja riietele ja kehale.

Noorem tööline kandis T-särki ja pikki pükse, samas kui vanem töötaja kandis T-särki, tööandja antud puuvillaseid töötunkesid ja töösaapaid, aga ka sünteetilisest materjalist töökindaid, teadmata, mille vastu need kaitsevad. Naatriumhüdroksiidi lahuse valmistamisel ei kasutanud töölised keha-, näo- ega silmakaitsevahendeid.

Õnnetusjuhtumi põhjused

Otsesed põhjused

 • Tööliste ebapiisav koolitamine ja juhendamine, aga ka tööohutust käsitleva juhendamise puudujäägid.
 • Töö organiseerimise ning töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimise puudujäägid.
 • Töötervishoiu- ja tööohutusjuhiste rikkumised.

Muud põhjused

 • Ei kasutatud leelise mõju eest kaitsvaid sobivaid isikukaitsevahendeid.
 • Alaealise palkamine talle keelatud töö tegemiseks.

Ennetusmeetmed

 • Töökeskkonna ohtude uus hindamine, võttes arvesse töötamist ohtlike kemikaalidega ja segudega.
 • Töötajate koolitamine ohutute töömeetodite omandamiseks ohtlike kemikaalide ja segudega töötamisel, aga ka käitumiseks avariiolukorras (nt kemikaalide lekkimine, kemikaalisöövitus jne).
 • Sobivate isikukaitsevahendite kasutamine.
 • Tööliste korduv instrueerimine tööohutuse teemal, sealhulgas töötamine ohtlike kemikaalide ja segudega.
 • Konkreetsete kemikaalide ja segudega töötamise juhendite ajakohastamine.
 • Konkreetsete kutsealade ametijuhendite väljatöötamine (kus on kirjeldatud töö iseloomu).
 • Alaealistel ei tohi lubada teha keelatud tööd.

Saadud kogemused 

 • Kemikaalide ja segudega töötamisel peab tööandja järgima kõigi töötervishoiu- ja tööohutusvaldkonna õigusaktide nõudeid. Töötajaid tuleb teavitada potentsiaalsetest ja olemasolevatest ohtudest, samuti peavad nad töötamisel kasutama sobivaid isikukaitsevahendeid. Peale selle peab tööandja kontrollima töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist töö ajal.
 • Tööandja peab tagama kasutatavate kemikaalide ja segude ajakohastatud ohutuskaartide olemasolu.
 • Läti seaduste järgi on keelatud alaealiste kasutamine töödel, kus nad on otseses kokkupuutes keemilise ohuteguriga (antud juhul nahasöövitus naatriumhüdroksiidiga (NaOH)).
 • Kui samal territooriumil olevatel töötajatel on mitu tööandjat, peavad tööandjad tegema koostööd tööliste ohutuse ja tervise tagamiseks.

Ohutussilt pakendil:

Sööbiv aine

Tagasi
Tööõnnetus: naatriumhüdroksiidi plahvatus ja söövitused
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks