Avaleht / Uudised

Ootame kõiki huvilisi uuringu "Vanemaealised tööturul" tutvustusele

13.12.2012Ootame kõiki huvilisi uuringu "Vanemaealised tööturul" tutvustusele Sotsiaalministeeriumi pressiruumi (Gonsiori 29) reedel, 14. detsembril kell 11.

Uuringu eesmärk on saada informatsiooni ühelt poolt vanemaealiste (50-74-aastaste) töötamise soovide, võimaluste ning töötamist piiravate tegurite kohta. Teiselt poolt on eesmärk analüüsida vanemaealiste töötajate tööhõivevõimet ja kuidas seda mõjutavad hetkel toimivad töö-, sotsiaal-, võrdse kohtlemise- ja tervisepoliitikat suunavad õigusaktid, arengukavad jms ning samuti tööandja suhtumine vanemaealisse tööjõusse.

Uuringuga koguti infot, milline on vanemaealiste tervislik seisund, millised on nende töötingimused ja enamlevinud töökeskkonnaalased puudused ning probleemid töökohal. Ühtlasi uuriti, kas töökohti kohandatakse ning kas esineb vanusest tingitud ebavõrdset kohtlemist.

Uuring valmis Euroopa Struktuurfondi poolt rahastatava projekti "Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014" raames ning Sotsiaalministeeriumi tellimisel. Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Allikas: Sotsiaalministeerium 

Tagasi
Ootame kõiki huvilisi uuringu
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks