Avaleht / Uudised

Ülevaade I poolaastal 2015 registreeritud kutsehaigestumistest

03.07.2015


2015. aasta esimesel poolaastal registreeris Tööinspektsioon 18 uut kutsehaigestumise juhtumit. Otsus uurimiseks tehti 14 juhul. Neli juhtumit otsustati jätta uurimata. Uurimise mittealgatamise põhjusteks olid:

1) kutsehaigestumist põhjustanud töökoht ei ole säilinud;
2) kutsehaigus on saadud töötamisel FIE-na;
3) tegemist on sama ettevõtte varem uuritud samalaadse juhtumiga ja tööandja on rakendanud abinõud samalaadse kutsehaigestumise ärahoidmiseks.

Kutsehaigestunute hulgas on võrdselt nii mehi kui naisi. Kõige noorem kutsehaige on 28-aastane ning vanim 63-aastane. Lühim kutsehaiguse väljakujunemise periood on olnud kolm aastat, pikim haiguse väljakujunemise periood on 38 aastat.

Kutsehaiguste põhjuseks on olnud valdavalt füüsiline ülekoormus – 15 juhul. Kahe kutsehaigestumise põhjuseks on keemiline ohutegur ning ühe põhjuseks müra füüsikalise ohutegurina.

Tööinspektsiooni kutsehaigestumiste uurimine on tuvastanud, et peamisteks rikkumisteks tööandja poolt on olnud:

a) Riskianalüüsi tegemata jätmine;
b) Töökeskkonna ohutegurite alahindamine riskianalüüsis;
c) Tegevuskava koostamata jätmine;
d) Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise korra nõuete rikkumised;
e) Töötajate juhendamiste puudused (ebapiisavad ja mitteasjakohased juhendid, töötajate
f) juhendamata jätmine);
g) Töötajate tervisekontrolli korra nõuete rikkumised;
h) Töö- ja puhkeaja puudulik korraldamine – töötajatel ei ole võimalik pidada puhkepause, mis on ette nähtud suure vaimse või füüsilise koormuse korral;
i) Ohtlike kemikaalide käitlemise nõuete rikkumised.

Uurimise käigus on töötervishoiu tööinspektorid välja toonud, et mõnedel juhtudel saab lugeda töötaja rikkumiseks, et viimane ei ole tööandjat teavitanud, et ta peab tegema tööd, mille täitmine seab ohtu tema tervise.

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehte kutsehaiguse kohta. 

Foto:SXC/Luis Solis

Tagasi
Ülevaade I poolaastal 2015 registreeritud kutsehaigestumistest
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks