Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: töövahendi nõetekohast kasutamist tuleb tööandjal kontrollida!

25.06.2015


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Töötaja alustas saarepuidust proovidetaili (mõõtudega 45x70x230mm) freesimist nõukogudeaegse freespingiga. Hoides käes ja lükates käega detaili mööda töötasapinda ja juhtlatti freesi lõiketeradele vajus see töötasapinnal lõiketerade ümber olevasse katmata avasse. Töötaja parem käsi puutus kokku pöörlevate freesiteradega, mis põhjustasid raske käevigastuse. Töötajale osutati kohapeal esmaabi ning toimetati erakorralise meditsiini osakonda.

Miks juhtus?

Tööandjal on koostatud ja kinnitatud ohutusjuhend freespingi kasutamiseks. Selles kirjeldatud nõude kohaselt peab freespink olema varustatud kaitsekattega, mis välistab käte sattumise lõiketerade ohualasse. Töövahendi kasutamisel kaitsekate puudus. Tööandja ei olnud ka ohutusjuhendi alusel esmajuhendamist töötajale läbi viinud. Seadme kasutusjuhendile ja ohutusjuhendile mittevastava freespingi kasutamine oli nõuete mittepiisava kontrollimise tulemus, mis on tööandja kohustus. Asjakohaste abinõude rakendamatajätmine viib varem või hiljem tööõnnetuseni.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Tööandja tagab, et töötaja kasutusse antavat töövahendit hoitakse sellises korras, mis tagab töövahendi ohutuse kogu kasutusaja vältel. Töötasapinnal lõiketerade ümber oli katmata ava, mille varustamine kattega vältinuks detaili kaldu vajumist. Väikeste mõõtmetega detailide freesimisel võivad töötaja käed sattuda seadme ohualasse. Seega tuleb freesimisel kasutada abivahendeid, mis olid ka ettevõttes kättesaadavad. Abivahenditena kasutatakse rakiseid või etteandemehhanisme. Tööandja kohustus on korraldada töötajale väljaõppe ohutute töövõtete omandamiseks ning nende täitmist ka aegajalt jälgida.

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehti:

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: töövahendi nõetekohast kasutamist tuleb tööandjal kontrollida!
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks