Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: seadmete puhastamine toimugu ohutult!

11.06.2015


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Töötaja oli kohustatud vahetuse jooksul mitmeid kordi puhastama seadme linttransportööri veotrumlit. Protseduuri tegemata jätmine takistanuks seadme normaalset tööd. Töötaja kasutas selleks ettenähtud metallist kaabitsat, millega liikuva linttransportööri trumlile surudes ta seda puhastas. Juhtus aga nii, et kaabits sattus surumisel trumli ja lindi vahele ning koos töövahendiga tõmmati seadmesse ka töötaja kinnastatud käsi. Töötaja sai raskeid vigastusi ning tema käsi tuli õlavarrest amputeerida.

Miks juhtus?

Seadet tohtis seisata üldjuhul vaid meistri loal või avariiolukorras, sest selle seiskamine mõjutas kogu tehase tööd. Seadme linttransportööri veotrumli puhastamist tuli sagedamini ette, kui liinil olevat materjalipunkrit õigeaegselt ei tühjendatud. Ohutusjuhendi kohaselt oli töötaval seadmel puhastustööde teostamine aga keelatud ning töötaja oli sellest ka teadlik.

Seisatud seadmel oli võimalik trumli pinda puhastada vaid osaliselt. Veotrumli seiskamine puhastamist vajavas asendis sageli ei õnnestunud. Kogu trumli puhastamiseks tulnuks linttransportööri korduvalt sisse-välja lülitada. Niiviisi trumlite puhastamine oli küllaltki aeganõudev ja tülikas. Seetõttu toimus puhastamine töötava seadmega. Seega takistasid või mõjutasid ohutusnõude täitmist mitmedki faktorid, mille tulemusena juhtus tööõnnetus.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Tööandjal tuleb eelkõige ennetustegevusena hinnata, kas riski tekkimist on võimalik vältida. Seisatud seadmel linttransportööri veotrumli puhastamisega ei kaasne sinna vahelejäämise ohtu. Seega tuleks edaspidi võimalusel sellist puhastusviisi eelistada.

Ettevõttes oli töötava seadme puhastamine keelatud, kuid seda ohutusnõude täitmist ei kontrollitud paraku piisavalt, millest nähtub, et kasutusele võetud meetmed ei olnud antud ohutusnõude täitmiseks piisavad. Samuti sõltus kogu tehase tootlikkus seadme seiskamise ajast ja sagedusest. Seega tuleks juurutada töökorraldus või kasutusele võtta tehnilised lahendused, mille tulemusena väheneksid linttransportööri ja veotrumli puhastuskorrad miinimumini.

Kui linttransportööri ja veotrumlit peab siiski sagedasti puhastama ning seisatud seadmega ei ole see majanduslikult otstarbekas, siis tuleb kõrgendatud terviseriski asuda vähendama. Kindlasti leidub lahendusi, mille abil saab vältida seadme ohtlike osadega kokkupuudet või hoida töötaja kehaosasid piisavas kauguses. Veotrummel tuleks varustada puhastusharjastega või -saabritega. Puhastamiseks võib kasutada ka suruõhuseadmeid või survepesurit.

Tööandja kohustus on korraldada töötajale väljaõppe ohutute töövõtete omandamiseks ning nende täitmist ka aegajalt jälgida.

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehti:

Foto: SXC/Alaa Safei

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: seadmete puhastamine toimugu ohutult!
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks