Avaleht / Uudised

Kuidas tagada ohutust, kui töötaja teeb tööd kodus?

29.05.2015


Tööinspektsiooni poole on tihti pöördutud küsimusega,  kuidas tuleb täita töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 13 ja teistes sätetes toodud kohustusi, kui töölepingu pooled on kokku leppinud, et töötaja teeb tööd kodus (näiteks IT spetsialist). Kas tööandja peab minema tööta-ja koju, et korraldada tema töökeskkonna riskianalüüs ja viia läbi töötaja juhendamised?

Töökeskkonna riskianalüüs ja sisustamine on kodutöödel õiguslikult reguleerimata. Kodu ja selle sisustus on töötaja enda asi ja ta ei pruugi nõus olla seal kellegi sekkumisega. Samas tuleb arvestada töötervishoiu ja tööohutuse seadusega sätestatud tööandja kohustusega tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Kuna kodus töötamine on tööandja ja töötaja kokkuleppe küsimus, siis tuleb enne kokkuleppimist mõelda ka sellele, kas töötaja saab töötada tingimustes, mis ei põhjusta ohtu tema tervisele.

Näiteks on asjakohane juhendada ka kodus töötajat, milliseks peab ta kujundama oma arvutitöökoha ning millal on ette nähtud puhkepauside pidamine.  

Riskianalüüsi läbiviimisel on parim, kui selle läbiviija tutvub ka kodus töötaja töötamiskohaga ja hindab seal esinevaid võimalikke ohtusid.

Kui riskianalüüsi käigus näiteks ilmneb, et kuvariga töötamiseks kasutatav töötool ei ole püsikindel või istme kõrgus ja seljatoe asend ei ole reguleeritavad, võiks tööandja pakkuda kodustöötajale abi selle soetamiseks või koostöös töötajaga leida võimalus nõuetele vastava tooli kasutamiseks. Eesmärgiks võiks olla töötaja hea ter-vis ja töövõime.

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehti:

Foto: SXC/Andreas Krappweis

Tagasi
Kuidas tagada ohutust, kui töötaja teeb tööd kodus?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks