Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: tuleohtlik kemikaal ja keevitustööd kokku ei sobi

28.05.2015


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Tööandja viis läbi ehitusobjektil jahutussüsteemi rekonstrueerimistöid. Töötajale oli antud tööülesanne paigaldada hoone koridori lakke kinnitatud torustikule isolatsioonimaterjali selleks ettenähtud liimiga. Samas töökohas veidi eemal teostati ka torustiku montaaži, mis hõlmas keevitustöid.

Töötaja riivas harkredeli liigutamisel põrandal seisnud liitrist plekkpurki, milles oli väga tuleohtlik ja ärritava toimega liim. Purgist paiskus kemikaal töötaja riietele ja äsja keevitatud torule ning süttis põlema. Lähedalasuva tulekustuti olemasolu ja kaastöötaja kiire tegutsemine hoidsid ära halvima, kuid töötaja käed ja jalg said raskeid põletushaavu. Kannatanu toimetati koheselt erakorralise meditsiini osakonda.

Miks juhtus?

Töötajal oli seljas laialt ehitusvaldkonnas levinud polüestrist ja puuvillasest materjalist valmistatud ripp-taskutega tööriietus, mis aga ei ole süttimiskindel ning ei kaitse tule eest.

Töökeskkonna riskianalüüsis oli hinnatud keevitustöödest tulenev risk, kuid ei olnud hinnatud ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamisest tulenevaid riske. Ohutusabinõuna oli välja toodud töökoha varustamine tuletekiga ja kahe tulekustutiga. Liimipakendil olid ohtu kujutavad piktogrammid, kuid puudus eestikeelne ohutusalane teave.

Tööandja ei olnud töötajale läbi viinud sissejuhatavat juhendamist, esmajuhendamist töökohal, väljaõpet ning tutvustanud ohtliku kemikaali ohutuskaarti. Töötajat ei olnud lubatud iseseisvale tööle ning töötajale ei olnud väljastatud isikukaitsevahendeid.

Kuidas edaspidi sarnaseid õnnetusi vältida?

Tööandja kohustus on korraldada töötajale enne tööle asumist töökohale ja ametile vastav tööohutus- ja töötervishoiualane juhendamine ja väljaõppe. Kui juhendaja on veendunud, et töötaja tunneb töötervishoiu- ja tööohutusenõudeid ja oskab neid praktikas rakendada, lubatakse viimane iseseisvale tööle.

Keevitustööde tegemisel on kõrgendatud tuleoht, seega on tööandja kohustus korraldada töö selliselt, et tuleohtlike ainete kasutamist samaaegselt ei toimuks. Tulekustutusvahendite olemasolu on kohustuslik, kuid eelkõige tuleb õnnetusi ennetada.  

Vaata lisaks ka Tööelu portaali teemalehti:

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: tuleohtlik kemikaal ja keevitustööd kokku ei sobi
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks